GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy

Edrychwch ar ein cyrsiau bywiog ar gyfer mynediad mis Medi 2020.

WGU Logo
WGU ten years

Athro Emeritws Prifysgol Glyndŵr yn cyfarfod ag Arlywydd Iwerddon

testun

Tachwedd 23, 2016

Mae Athro o Brifysgol Glyndŵr wedi bod yn rhannu ei farn ar ddyfodol cyfrifiadurol gydag Arlywydd Iwerddon Michael D Higgins.

Cyfarfu Peter Excell, cyn ddirprwy Is-Ganghellor ac yn awr Athro Emeritws ym Mhrifysgol Glyndŵr, â Mr Higgins mewn Symposiwm Rhyngwladol ar Wyddoniaeth a Thechnoleg yn Nulyn.

Roedd yr Athro Excell yn un o siaradwyr yn y digwyddiad a agorwyd gan Lywydd Iwerddon, a gyflwynodd sgwrs cyweirnod amgylch y goblygiadau cymdeithasol o dechnoleg.

Soniodd am sut y gellir defnyddio technoleg yn gadarnhaol i fynd i'r afael â materion byd-eang fel newid yn yr hinsawdd a newyn byd-eang.

Rhoddodd yr Athro Excell bapur, a gyd-ysgrifennwyd gyda’r Athro Rae Earnshaw, o'r enw "Dyfodol Cyfrifiaduro - y Goblygiadau ar Gymdeithas o Ddatblygiadau Technoleg, Rhagolygon Technoleg, a’r Hynodwedd Kurzweil". Yna gadeiriodd yr ail sesiwn ar ragolygon technolegol.

Meddai’r Athro Excell: "Siaradodd y Llywydd am tua hanner awr ar themâu perthnasol iawn a oedd yn amlwg yn agos at ei galon ei hun.

"Roedd yn anrhydedd i gael y cyfle i gwrdd ag ef ac i siarad am y gwaith y mae Prifysgol Glyndŵr yn ei wneud i gyfrannu o fewn maes technoleg."

Meddai Arlywydd Iwerddon, Michael D Higgins, "Mae ymchwil gwyddonol a datblygiadau technolegol yn gyffredinol yn chwarae rhan hanfodol yn ein cymdeithas ac yn ein heconomi.

"Mae buddsoddi mewn gwyddoniaeth a hyrwyddo gwyddoniaeth mewn addysg yn un o gonglfeini ein polisi economaidd ac wedi chwarae rôl ganolog yn ein hadferiad economaidd.

"Ond wrth gwrs, mae gan wyddoniaeth a'i gymhwysiad drwy dechnoleg bwysigrwydd ymhell y tu hwnt i'r wyddoniaeth economaidd ac mae’n ganolog i bob agwedd ar ein bywydau cyfoes."

Daeth y cyfranogwyr yn y gynhadledd ryngwladol o amrywiaeth eang o wledydd, yn arbennig Gogledd America ac Affrica. Cynhaliwyd y digwyddiad yn y Grand Hotel yn Malahide, i'r gogledd o Ddulyn.

Am fwy am sgwrs y Llywydd Iwerddon ewch i http://www.president.ie/en/news/article/president-officially-opens-the-international-symposium-on-technology-and-so

Top