GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy
WGU Logo
WGU ten years

Athro Emeritws Prifysgol Glyndŵr yn cyfarfod ag Arlywydd Iwerddon

testun

Tachwedd 23, 2016

Mae Athro o Brifysgol Glyndŵr wedi bod yn rhannu ei farn ar ddyfodol cyfrifiadurol gydag Arlywydd Iwerddon Michael D Higgins.

Cyfarfu Peter Excell, cyn ddirprwy Is-Ganghellor ac yn awr Athro Emeritws ym Mhrifysgol Glyndŵr, â Mr Higgins mewn Symposiwm Rhyngwladol ar Wyddoniaeth a Thechnoleg yn Nulyn.

Roedd yr Athro Excell yn un o siaradwyr yn y digwyddiad a agorwyd gan Lywydd Iwerddon, a gyflwynodd sgwrs cyweirnod amgylch y goblygiadau cymdeithasol o dechnoleg.

Soniodd am sut y gellir defnyddio technoleg yn gadarnhaol i fynd i'r afael â materion byd-eang fel newid yn yr hinsawdd a newyn byd-eang.

Rhoddodd yr Athro Excell bapur, a gyd-ysgrifennwyd gyda’r Athro Rae Earnshaw, o'r enw "Dyfodol Cyfrifiaduro - y Goblygiadau ar Gymdeithas o Ddatblygiadau Technoleg, Rhagolygon Technoleg, a’r Hynodwedd Kurzweil". Yna gadeiriodd yr ail sesiwn ar ragolygon technolegol.

Meddai’r Athro Excell: "Siaradodd y Llywydd am tua hanner awr ar themâu perthnasol iawn a oedd yn amlwg yn agos at ei galon ei hun.

"Roedd yn anrhydedd i gael y cyfle i gwrdd ag ef ac i siarad am y gwaith y mae Prifysgol Glyndŵr yn ei wneud i gyfrannu o fewn maes technoleg."

Meddai Arlywydd Iwerddon, Michael D Higgins, "Mae ymchwil gwyddonol a datblygiadau technolegol yn gyffredinol yn chwarae rhan hanfodol yn ein cymdeithas ac yn ein heconomi.

"Mae buddsoddi mewn gwyddoniaeth a hyrwyddo gwyddoniaeth mewn addysg yn un o gonglfeini ein polisi economaidd ac wedi chwarae rôl ganolog yn ein hadferiad economaidd.

"Ond wrth gwrs, mae gan wyddoniaeth a'i gymhwysiad drwy dechnoleg bwysigrwydd ymhell y tu hwnt i'r wyddoniaeth economaidd ac mae’n ganolog i bob agwedd ar ein bywydau cyfoes."

Daeth y cyfranogwyr yn y gynhadledd ryngwladol o amrywiaeth eang o wledydd, yn arbennig Gogledd America ac Affrica. Cynhaliwyd y digwyddiad yn y Grand Hotel yn Malahide, i'r gogledd o Ddulyn.

Am fwy am sgwrs y Llywydd Iwerddon ewch i http://www.president.ie/en/news/article/president-officially-opens-the-international-symposium-on-technology-and-so

Top