Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig

WGU Logo
WGU ten years

Arbenigwyr cyfrifiadurol byd-eang yn heidio i Wrecsam ar gyfer cynhadledd ddwyflynyddol ITA

Medi 8, 2015

 

testun

Mae arbenigwyr cyfrifiadurol o bob rhan o'r byd yn heidio i Ogledd Cymru ar gyfer 10fed pen-blwydd digwyddiad chwyldroadol TG.

Cynhelir Gynhadledd Ryngwladol ar Dechnolegau Rhyngrwyd a Chymwysiadau (ITA15) bob yn ail flwyddyn ym Mhrifysgol Glyndŵr Wrecsam. Bydd y gynhadledd eleni yn dechrau o heddiw (Medi 8) tan ddydd Gwener.

Mae’n cynnwys ystod o siaradwyr allweddol, gweithdai, sesiynau tiwtorial a digwyddiadau ymylol, ac yn dod ag ymchwilwyr o'r byd academaidd a datblygwyr diwydiannol o’r cyfryngau digidol, peirianneg a chyfrifiadureg.

Dechreuodd y gynhadledd yn Wrecsam yn 2005 ac eleni bydd yn denu hyd at 100 o gynadleddwyr o fwy na 30 o wledydd.

Meddai’r Athro Richard Picking, Darllenydd mewn Rhyngweithio Dynol-Cyfrifiadurol a Cadeirydd y Gynhadledd: "Rydym ar dân i ddechrau ein chweched cynhadledd.

"Y tro hwn rydym yn dathlu ein pen-blwydd yn 10 mlynedd ac rydyn ni wrth ein boddau i gael ein noddi gan Sefydliad y Peirianwyr Trydanol ac Electroneg (IEEE).

"Mae ein cwmpas yn ehangach nag erioed, wrth i ni groesawu cynrychiolwyr o dros 30 o wledydd, gan gynnwys ymchwilwyr, artistiaid a datblygwyr o bob maes o gyfrifiadura rhyngrwyd, cyfryngau digidol creadigol, delweddau symudol a pheirianneg."

Ychwanegodd: "Mae'r digwyddiad proffil uchel hwn yn dda i’r brifysgol a’r economi leol ac mae'n rhoi gogledd ddwyrain Cymru ar y map rhyngwladol fel canolfan ymchwil academaidd.

"Mae hefyd yn gyfle i arbenigwyr mewn ystod eang o ddisgyblaethau i rannu eu syniadau ac ymchwil."

Mae'r rhaglen yn cynnwys prif anerchiad gan yr Athro Margaret Ross o Brifysgol Southampton Solent a'r Gymdeithas Gyfrifiadurol Brydeinig, a fydd yn siarad am Newidiadau’r Dyfodol yn Oes y Rhyngrwyd Newydd.

Bydd yr Athro Gwadd Daniel Farkas, o Brifysgol Pace yn Efrog Newydd, yn cadeirio dadl ar bynciau yn cynnwys Proffilio Traffig Defnyddwyr mewn Cyd-destun Rhwydweithio a Ddiffinnir gan Feddalwedd, tra yn nes ymlaen yn y gynhadledd y bydd Michiko Harayama o Brifysgol Gifu, yn Siapan, yn arwain trafodaeth ar Ymosod ar y Cwmwl o Safbwynt Rhywun Tu Fewn.

"Bydd llu o ddadleuon a thrafodaethau ar hyd yr wythnos," meddai'r Athro Picking.

"Byddwn yn cwmpasu sbectrwm o faterion pwysig ac rwy'n siŵr y bydd yn gwneud digwyddiad rhyfeddol."

Am fwy o wybodaeth, ewch i www.ita15.net. Ewch i www.glyndwr.ac.uk am fwy ar y gyfres o raddau cyfrifiadurol ym Mhrifysgol Glyndwr Wrecsam.

Top