Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig

WGU Logo
WGU ten years

Prifysgol yn herio record y byd mewn gŵyl ffitrwydd

Medi 18, 2015

testun

Mae hyfforddwr ffitrwydd yn chwilio am gylch o wirfoddolwyr ar gyfer ymgais record y byd ym Mhrifysgol Glyndŵr yn Wrecsam.

Mae Sasha Kenney eisiau mwy na 500 o bobl i ymuno â hi y tu allan i ganolfan chwaraeon y brifysgol ar gampws Plas Coch ar gyfer yr ymarfer cylchyn hwla fwyaf erioed.

Mae'r ymdrech yn ffurfio rhan o Ŵyl Ffitrwydd Wrecsam agoriadol, a gynhelir yn y Brifysgol ar ddydd Sadwrn 3 Hydref.

Bydd y digwyddiad yn croesawu mudiadau cymunedol, teuluoedd, myfyrwyr a hyfforddwyr am ddiwrnod o ddathlu chwaraeon.

Cafodd Sasha ei geni a'i magu yn Slofenia, ond bellach mae hi’n galw Gogledd Cymru ei chartref ac yn edrych ymlaen at ymddangos yn y Guinness Book of World Records am yr ail dro wedi iddi gwblhau Marathon Llundain ddwy flynedd yn ôl yn dawnsio’r hwla y holl ffordd.

Bydd y diwrnod yn cynnwys gwahanol feysydd sy'n apelio at bobl o bob oed a chefndir - parth ffitrwydd, parth ymlacio a pharth plant yn y neuadd chwaraeon. Mae Sasha yn bendant y bydd hwn y cyntaf o nifer o wyliau ffitrwydd yn y dref.

"Rwyf wedi gweithio gyda nifer o sefydliadau chwaraeon a hyfforddwyr yn ystod fy nghyfnod yn Wrecsam ac rwy’n meddwl y byddai'n syniad da i ddathlu'r hyn sydd gennym yma yn y dref," meddai.

"Rwyf am annog pobl Gogledd Cymru i gael symud, ac mae cysylltu’r ŵyl gyda'r ymgais record y byd yn ffordd dda o wneud hynny.

"Bydd hefyd yn hwyl, sydd mor bwysig i mi. Dydy bod yn ffit am gael cyrff tenau. Mae'n ymwneud â chael amser hyfryd gyda ffrindiau a theulu mewn awyrgylch cyfforddus. "

Ychwanegodd Sasha: "Roeddwn i'n meddwl y byddai Prifysgol Glyndŵr yn lle perffaith i gynnal yr ŵyl oherwydd ei thraddodiad a chyfleusterau chwaraeon.

"Gobeithio y byddwn yn cael digon o bobl yno ar y dydd ac yn torri record y byd, yn ogystal â dathlu hyn sydd gan Wrecsam i'w chynnig."

Ymunodd yr Athro Graham Upton, Is-Ganghellor Dros Dro ym Mhrifysgol Glyndŵr, Sasha wrth annog y gymuned i fynd y tu ôl i'r ymgais i dorri'r record.

"Rydym wrth ein bodd yn cynnal gŵyl a’r ymgais hwn i dorri record y byd. Ac rwy’n dymuno Sasha pob llwyddiant ar y diwrnod," meddai.

"Mae chwaraeon yn chwarae rhan fawr ym mywyd y brifysgol ac mae gennym rai cyrsiau sy'n arwain yn y sector hwn. Felly mae'n addas ein bod yn chwarae ein rhan wrth wneud y digwyddiad hwn yn llwyddiant am flynyddoedd i ddod."

Mae'r ymgais i dorri record y byd yn digwydd am hanner dydd ond fe fydd y gyfnod cynhesu swyddogol yn dechrau am 11.45am gyda gwersi dawnsio’r hwla am ddim am 10.30am. Does dim angen profiad dawnsio’r hwla blaenorol.

Bydd tri pharth yn y ganolfan chwaraeon ei hun; y parth bywiog gan gynnwys dosbarthiadau 30-munud gan hyfforddwyr o'r ardal leol, gan gynnwys cydbwyso corff a chamau heini. Mae'r ail barth yn lle ymlacio er mwyn i bobl gorffwys a mwynhau coffi, diodydd maethlon a smwddis, a’r trydydd  parth yw’r un y plant iddynt fwynhau eu hunain, addurno baneri gyda negeseuon sy’n hyrwyddo chwaraeon a ffitrwydd.

"Dechreuais gyda syniad bach ond mae wedi tyfu a thyfu," meddai Sasha.

"Mae gennym gwirfoddolwyr a'r noddwyr, ond os bydd mwy o bobl am gael y tu ôl i ni a chefnogi Gŵyl Ffitrwydd Wrecsam cysylltwch â ni."

E-bostiwch info@wrexhamfitnessfestival.co.uk neu ewch www.wrexhamfitnessfestival.co.uk am ragor o wybodaeth.

I gael rhagor o wybodaeth am Gwyddorau Ymarfer ym Mhrifysgol Glyndŵr Chwaraeon a, ewch i'r wefan: http://www.glyndwr.ac.uk/cy/Cyrsiauisraddedig/GwyddorauChwaraeonacYmarfer/

Top