GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy
WGU Logo
WGU ten years

Canolfan ymchwil newydd i helpu artistiaid greu hologramau

Hologramau llun

Bydd artistiaid yn gallu creu eu hologramau eu hunain gyda chymorth wyddonwyr delweddu blaenllaw mewn canolfan ymchwil arloesol.

Mae Prifysgol Glyndŵr yn agor canolfan newydd o bwys - Canolfan Delweddau Tra-Realistig - i gynorthwyo i artistiaid weithio ochr-yn-ochr gyda gwyddonwyr ymchwil.

Bydd tîm y Brifysgol yn gweithio gyda phartner diwydiannol Geola o Lithwania,  gwneuthurwr hologramau a laserau ar gyfer y ganolfan, sydd wedi'i lleoli yn Wrecsam. Bydd yn gwneud gwaith ymchwil arloesol mewn ffotoneg cymhwysol, delweddau a holograffeg a bydd yn caniatáu myfyrwyr cynhyrchu hologramau eu hunain gan ddefnyddio'r dechnoleg ddiweddaraf a mwyaf datblygedig.

Meddai Dr Ardie Osanlou, Darllenydd mewn Peirianneg a Gwyddoniaeth Gymhwysol a phennaeth y ganolfan: "Rydym yn hynod o falch o gryfder Prifysgol Glyndŵr ym maes Holograffeg a Delweddau ac yn disgwyl i ddenu myfyrwyr ôl-raddedig o feysydd ffotoneg a'r celfyddydau gweledol o bob cwr o’r byd."

Prynodd Geola asedau'r cwmni technoleg o Lanelwy View Holographics yn hwyr yn 2014 ac wedi eu rhoi i Brifysgol Glyndŵr.

Mae gwerth yr offer yn fwy na £ 1 miliwn ac yn cynnwys argraffydd holograffig digidol hynod ddatblygedig.

Mae ymchwil yng Nghanolfan Delweddau Tra-Realistig yn canolbwyntio ar argraffu holograffig digidol mewn lliw, holograffeg analog tra-realistig, ac opteg fodern gyda myfyrwyr MA, MSc a PhD yn gweithio yn y ganolfan.

Ychwanegodd Ardie: "Mae'r cydweithrediad rhwng celf a gwyddoniaeth yn sicr yn unigryw ac wedi cael ei wneud yn bosibl gan arbenigedd y brifysgol o fewn y ddau faes.

"Mae'r ganolfan eisoes yn denu diddordeb sylweddol gan fyfyrwyr a phartneriaid masnachol."

Diolch i'r rhodd o Geola, fe fydd yr unig ganolfan academaidd yn y byd ag argraffydd holograffig laser curiadau, fformat mawr, lliw digidol sy'n gallu argraffu ar blatiau gwydr 1m x 1m.

Bydd yr ased, nid yn unig yn caniatáu creu celf unigryw ac eithriadol neu hologramau pensaernïol, ond bydd yn galluogi i Glyndŵr ddatblygu technolegau gwyddonol allweddol.

Mae'r ganolfan hefyd yn cael ei chynllunio i ysbrydoli cenhedlaeth newydd o wyddonwyr optoelectroneg ac fe fydd yn darparu cyrsiau Holograffeg syml ar gyfer plant ysgol.

Enillodd Prifysgol Glyndŵr enw da ar draws y byd ym maes holograffeg ers iddi sefydlu Canolfan Opteg Modern yn Llanelwy yn 2003.

Yn ddiweddarach ychwanegodd Canolfan Ffotoneg Laser at ei chyfleusterau ymchwil a bydd y Ganolfan ar gyfer Delweddu Tra-Realistig newydd yn cyfuno offer, technoleg a phersonél y ddwy ganolfan gyda'r offer a thechnoleg a roddwyd gan Geola.

Cymeradwyodd Is-Ganghellor dros dro Prifysgol Glyndŵr yr Athro Graham Upton y ganolfan newydd yn swyddogol ar y 26 Mehefin, 2015, yng nghwmni pennaeth peirianneg Phil Storrow.

Bydd yr Athro Hans Bjelkhagen a'r Athro David Brotherton-Ratcliffe, dau o wyddonwyr mwyaf arwyddocaol yn niwydiant gwyddoniaeth delweddu, yn dysgu yn y ganolfan.

"Mae'n hanfodol bwysig bod gennym academyddion gorau i gefnogi canolfan ymchwil flaenllaw o'r fath ac mae gennym ni rhain yn Hans a David," meddai Ardie.

"Mae perthnasedd holograffeg i fywyd bob dydd yn fawr, a bydd y ganolfan hefyd yn cynnal ymchwil i systemau arddangos awto-stereosgopig, holograffeg cyffyrddiadol / acwstig, arddangosfeydd holograffig amser real a theori diffreithiant.

"Rydym yn disgwyl datblygiadau gwyddonol o'r gwaith hwn mewn meysydd megis delweddau meddygol, peirianneg laser, teledu 3D, realiti rhithwir a telepresenoldeb rhithwir."

Dylai unrhyw bartneriaid neu fyfyrwyr masnachol â diddordeb gysylltu â Dr Ardie Osanlou ar a.osanlou@glyndwr.ac.uk orardieosanlou@aol.com

Top