GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy
WGU Logo
WGU ten years

Ymweliad David Hanson AS â Menter Cydweithredol Flintshare ym Mhrifysgol Glyndŵr

llun

Ymwelodd David Hanson â'r cynllun cydweithredol gardd lysiau a redir gan FlintShare ar gampws Llaneurgain Prifysgol Glyndŵr.

Mae FlintShare yn rhedeg tri chynllun cymunedol tyfu llysiau ar draws y sir, sef y safle yn Llaneurgain, un ar ystâd Gladstone ym Mhenarlâg ac un yng Nghilcain.

Nod y sefydliad di-elw yw annog pobl i rannu'r gwaith o dyfu llysiau ac wedyn i rannu'r cynnyrch.

Gampws Prifysgol Glyndŵr yn Llaneurgain oedd safle cyntaf FlintShare ac mae’r Brifysgol yn caniatáu i’r menter defnyddio darn gwych o dir sy'n cynnwys rhan o'r hen berllan am ddim.

Gyda hyn a nifer o dwneli polythen ar y safle mae’r grŵp yn tyfu ystod eang o gynnyrch gan gynnwys afalau, gellyg, ffrwythau meddal ac ystod o lysiau o datws i dsilis, melonau i faro.

Yn ôl Colin Hughes, un o Gyfarwyddwyr FlintShare, roedden nhw’n "hapus i groesawu David i'r safle, mae'n gyfle gwych i bobl o bob oed a gallu i gymdeithasu a thyfu a rhannu'r cynnyrch gwych.

"Mae gennym ni fwy o dir nag y gallen ni’n trin ar hyn o bryd a fydden ni’n croesawu unrhyw un, waeth beth yw eu profiad i ddod lawr a rhoi cynnig arni.

"Os ydyn nhw'n ond yn gallu cynnig ychydig o oriau y mis neu i ddod i'r safle ‘mond pan yn gyfleus rydyn ni’n dal yn hapus i’w gweld nhw."

Meddai David Hanson AS: "Mae hwn yn brosiect mawr. Gall unrhyw un gael gafael ar ffrwythau a llysiau ffres o ansawdd uchel, am roi rhywfaint o waith i mewn i helpu’i tyfu.  Mae'r model cydweithredol yn caniatáu i unrhyw un i rannu’r amrywiaeth wych o gynnyrch a dyfir hyd yn oed os nag oedd fel arfer yr amser na'r lle ar gyfer gardd neu randir eu hunain "

Dylai unrhyw un â diddordeb fynd ar y dudalen facebook Flintshare.

Top