Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig

WGU Logo
WGU ten years

Prifysgol a Gŵyl yn dod at ei gilydd ar gyfer Blwyddyn Ryngwladol Goleuni

Mai 6, 2015

Gwyl Gerddoriaeth Testun

Mae Prifysgol Glyndŵr wedi ymuno â gŵyl cerddoriaeth glasurol ryngwladol o’r fri i oleuo Gogledd Cymru.

Bydd y Brifysgol o Wrecsam a Gŵyl Gerdd Ryngwladol Gogledd Cymru yn cyd-gweithio i ddathlu Blwyddyn Ryngwladol Goleuni.

Cynhelir y lansiad ar 23 Mehefin yng Nghanolfan OpTIC y sefydliad yn Llanelwy - a agorwyd 10 mlynedd yn ôl a bydd y Brifysgol ymhlith y noddwyr.

Bydd y ganolfan hefyd yn cefnogi prosiect addysg arloesol yr ŵyl, o'r enw Grym Golau, sy'n archwilio golau trwy gerddoriaeth, barddoniaeth, celfyddyd weledol a gwyddoniaeth.

Yn y lansiad hefyd datgelir enwau’r sêr a fydd yn perfformio yn nigwyddiad yn Eglwys Gadeiriol Llanelwy o 26 Medi - 3 Hydref.

Dywedodd Mick Card, Pennaeth Datblygu Busnes a Chyllido a rheolwr Canolfan OpTIC Prifysgol Glyndŵr ei fod yn falch o’r cysylltiad â'r rhaglen boblogaidd o gerddoriaeth glasurol, sy'n dathlu ei ben-blwydd 43ain eleni.

"Rydym yn falch iawn o gael cynnal lansiad Gŵyl Gerdd Ryngwladol Gogledd Cymru, yn enwedig mewn blwyddyn sy’n mor bwysig i Ganolfan OpTIC," meddai Mick.

"Mae'r ŵyl yn un o'r tlysau yng nghoron gerddoriaeth glasurol ac yn denu llawer o bobl i Lanelwy.  Rydyn yn hynod o falch felly o gyd-weithio yn agos iawn.

"Rydyn ni’n falch iawn eleni bod artist preswyl Eglwys Gadeiriol Llanelwy Angela Davies wedi bod yn gweithio gyda'n dylunwyr opteg i greu gosodiad newydd trawiadol ar gyfer y Ganolfan."

Ychwanegodd: "Bydd Canolfan OpTIC yn dathlu Blwyddyn Ryngwladol Goleuni trwy gydol 2015 sy’n ddatblygiad addas o ystyried ein harbenigedd ym meysydd technoleg uwch, gwyddoniaeth ac ymchwil solar."

Croesawodd Ann Atkinson, cyfarwyddwr artistig yr ŵyl, y cyfle i weithio mewn partneriaeth â Phrifysgol Glyndŵr.

Meddai: "Rydyn ni’n ddiolchgar i Brifysgol Glyndŵr am ei chefnogaeth yn yr hyn sy’n argoeli i fod yn bartneriaeth gyffrous a ffrwythlon.

"Mae gennym lawer o berfformwyr gwych y gweill ar gyfer ymwelwyr hen a newydd i’r ŵyl, ac rydyn ni’n awyddus iawn i barhau i gyrraedd cynulleidfaoedd newydd drwy ein prosiect addysgol.

"Bydd thema yr ŵyl ar gyfer 2015, 'ysgafn',  hefyd yn cael ei adlewyrchu yn y rhaglen yn ystod wythnos yr ŵyl.

"Ar ben hynny, mae gan yr eglwys gadeiriol acwstig gwych - cyfuniad o garreg a'r coed yn creu rhywbeth hudol rhywsut, felly rydyn ni’n edrych ymlaen at rywbeth arbennig iawn."

Trefnwyd  cynhadledd rhad ac am ddim ar 16 Mehefin yn safle’r Brifysgol yn Sir Ddinbych, mewn cydweithrediad â KTN, Grŵp Peirianneg a Gwyddoniaeth Gogledd Cymru a Fforwm Opto-electroneg Cymreig.

Mae Goleuadau a Pheirianneg Llachar yn cynnwys seminarau a gweithdai ar sut mae golau'n cael ei ddefnyddio mewn peirianneg a sut y gellir ei ddefnyddio mewn gweithgynhyrchu. Mae’n hefyd yn rhoi cyfle i raddedigion chwilio am swyddi yn ogystal â chynnal trafodaethau gan ffigyrau allweddol ar entrepreneuriaeth, rheoli ansawdd, rheoli risg ac ymchwil a datblygu. Bydd hefyd lle arddangos ac arddangosiadau.

I gael mwy o wybodaeth am Ŵyl Gerdd Ryngwladol Gogledd Cymru, ewch i www.nwimf.com

Ewch http://bit.ly/1DMsLBN i gofrestru yng nghynhadledd Goleuadau a Pheirianneg Llachar.

Top