GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy
WGU Logo
WGU ten years

Myfyrwyr gwyddorau chwaraeon ac ymarfer corff yn profi lefelau ffitrwydd ddisgyblion ysgol

llun

Tachwedd 18, 2015

Cymerodd disgyblion ysgolion cynradd sy’n rhan o fenter iechyd a ffitrwydd blwyddyn, brofion gwyddor chwaraeon i wirio ar eu cynnydd.

Ymwelodd myfyrwyr gwyddorau chwaraeon ac ymarfer corff Prifysgol Glyndŵr ag Ysgol Bryn Deva yng Nghei Cona i arwain y gyfres o brofion gyda 128 o ddisgyblion.

Mesurir ystod o briodoleddau disgyblion unigol, gan gynnwys taldra, pwysau, cyflymder, ystwythder, cydsymudiad llaw a llygad, stamina a dygnwch y cyhyrau.

Yn ôl Sue Taylor, uwch ddarlithydd mewn gwyddorau chwaraeon ac ymarfer corff ym Mhrifysgol Glyndŵr: "Roedd hwn yn gyfle gwych i'r myfyrwyr gael profiad ymarferol o gynnal profion ffitrwydd y tu allan i'r labordy.

"Gweithion hefyd gyda phlant ym mlynyddoedd 3, 4, 5 a 6, sy’n wych ar gyfer y myfyrwyr hynny sydd am hyfforddi fel athrawon ar ôl iddynt graddio.

"Roedd bob plentyn a gafodd ei brofi mor frwdfrydig ac wedi'u cymell i wneud yn dda, sydd yn wych i’w weld."

Meddai Steven Thomas, athro yn Ysgol Bryn Deva,: "Fel ysgol rydym yn falch iawn o gael arbenigedd Sue ar gyfer menter ein hysgol. Mae'r myfyrwyr chwaraeon ac ymarfer corff yn glod i Brifysgol Glyndŵr.

"Rydym yn gyffrous iawn am y fenter hon ac rydym yn falch iawn gydag agweddau y plant drwy gydol y dydd. Roeddent yn cymryd rhan yn llawn ac yn mwynhau gwneud y profion ffitrwydd amrywiol. "

Dangosodd arolwg a gyhoeddwyd gan Iechyd Cyhoeddus Cymru yn gynharach eleni bod 26.5% o blant ysgolion cynradd yng Nghymru yn cael eu hystyried yn rhy drwm.

Ystyrir lefelau gweithgarwch yn allweddol i fynd i'r afael argyfwng gordewdra y genedl, yn enwedig yn oed ysgol gynradd.

"Fel ysgol, rydym wir eisiau hybu ffordd iach o fyw, gan gynnwys gweithgareddau corfforol a diet yn y gobaith o wella lles cyffredinol ein plant," meddai Steven.

"Bydd y profion ffitrwydd yn rhoi data llinell sylfaen i asesu a yw ein menter wedi cael effaith corfforol gadarnhaol ar ein plant ni.

"Os bydd y fenter yn profi i fod yn llwyddiannus, yna mae'n rhywbeth y byddwn yn edrych i barhau eto y flwyddyn nesaf. Hyd yn hyn mae wedi cael effaith gadarnhaol iawn ar ein plant ysgol ac rwy'n gobeithio y bydd hyn yn parhau drwy gydol y fenter.

"Rydym yn hynod o ddiolchgar bod myfyrwyr gwyddorau chwaraeon ac ymarfer corff Prifysgol Glyndŵr wedi rhoi’r cyfle gwych i ni a gobeithio gawn ni cynnal y perthynas.”

Top