Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig

WGU Logo
WGU ten years

Arweinwyr yn goleuni’r ffordd mewn cynhadledd fyd-eang

Mehefin 16, 2015

Golau testun

Daeth cewri’r byd technoleg a gweithgynhyrchu laser at ei gilydd ar gyfer cynhadledd fyd-eang i ddathlu Blwyddyn Ryngwladol y Goleuni.

Mynychodd hyd at 70 o bobl Goleuadau Llachar a Pheirianneg: Digwyddiad TrafodOLAU yng Nghanolfan OpTIC Prifysgol Glyndŵr yn Llanelwy, lle cafwyd cyflwyniadau ar ffotoneg ac arloesedd yn y sector gan siaradwyr uchel eu parch ac arweinwyr y diwydiant.

Trefnwyd yr achlysur, a oedd yn rhan o Ŵyl Arloesedd Cymru, gan Fforwm Opto-electroneg Cymru. Ymhlith y siaradwyr oedd Ian Baker o dîm Dylunio a Pheirianneg Arloeseddau Glyndŵr, Philip Wallace o Ganolfan Dechnoleg TWI Cymru (yn y llun), Dr Vincent Barrioz, a Chyfarwyddwr Rheoli Kent Periscopes John Oliver.

Siaradodd Rhys Lewis o Dŵr Cymru am Olau yn y Diwydiant Dŵr. Cyflwynodd Dr Walter Perrie o Brifysgol Lerpwl sgwrs am laserau tra gyflym, ac eglurodd Dr Dan Lamb o Ganolfan ar gyfer Ymchwil Ynni Solar Prifysgol Glyndŵr (CSER) sut y maent yn gweithio ar gymwysiadau solar yn y gofod .

Bydd CSER yn profi ei celloedd solar PV hyblyg fel rhan o ail daith CubeSat Asiantaeth Ofod y DU. Mae'r AlSat Nano yn brosiect ar y cyd rhwng y DU ac Asiantaeth Ofod Algeria (ASAL).

Meddai Dr Lamb: "Bydd y rhaglen AlSat Nano gyflymu un o'n nodau strategol o gynyddu ein proffil ymchwil technoleg y gofod ac yn defnyddio ein gallu unigryw i adneuo ffilm PV denau ar wydr gorchudd cymwys gofod.

"Bydd y prawf hedfan hefyd yn helpu ein rhaglen ymestyn ag ysgolion, colegau a'r cyhoedd yn gyffredinol i ysgogi diddordeb mewn gwyddoniaeth ynni solar a thechnoleg."

Gan fyfyrio ar y diwrnod, dywedodd rheolwr prosiect Fforwm Opto-electroneg Cymru Susan Sheridan bod y nifer uchel o fynychwyr yn brawf o rôl Canolfan OpTIC fel canolbwynt ar gyfer technoleg uchel, opteg a gwyddoniaeth solar.

"Hoffwn ddiolch i bawb a fynychodd, yn enwedig y rhai a gyflwynodd," ychwanegodd.

"Roedd yn ddigwyddiad craff a diddorol iawn ac yn ffurfio rhan o'n dathliad Blwyddyn Ryngwladol y Goleuni."

Roedd TrafodOLAU yn gydweithrediad rhwng Grŵp Peirianneg a Gwyddoniaeth Gogledd Cymru, Prifysgol Glyndŵr, KTN, a'r Fforwm Opto-electroneg Cymru.

I gael mwy o wybodaeth am yr Ŵyl Cymru Arloesedd, ewch i www.festivalofinnovation.org

Top