Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig

WGU Logo
WGU ten years

Taith gofod rhithwir i hybu sgiliau STEM myfyrwyr

 Mai 15, 2015

Gofod testun

Mae prifysgol yn paratoi i lansio taith gofod rhithwir i wella sgiliau STEM myfyrwyr drwy dechnoleg.

Bydd Prifysgol Glyndŵr yn Wrecsam yn cynnal gweithdai, gweithgareddau a heriau rhyngweithiol fel rhan o'r digwyddiad 'Dysg Dech' ddydd Gwener 22 o Fai.

O dan arweiniad Nathan Roberts, uwch ddarlithydd mewn Cyfrifiadureg, cynhelir y rhaglen yng Nghanolfan Catrin Finch a fydd yn cynnwys cyflwyniad gan Stuart Ayres, arloeswr AnyWorld, sy'n cynhyrchu amgylcheddau trochi uwch-dechnoleg a stori-gemau ar gyfer addysg, adloniant a menter.

Bydd y sesiwn yn defnyddio technoleg “Oculus Rift”, yr amgylchedd trochi arloesol, neu cromen ddysgu, ynghyd â rhaglennu gyda robotiaid Lego a mudiant naid. Pwrpas y diwrnod yw annog ymwelwyr i brofi gwaith myfyrwyr a bwydo nôl.

Heb os un o uchafbwyntiau'r ymarfer bydd 'Adrenaline Rush', sef arddangosfa o waith cysylltu rollercoasters rhithwir a gemau cyfrifiadurol.

"Prif nod y diwrnod yw addysg, wrth gwrs," meddai Nathan.

"Ond mae hefyd yn ymwneud hwyl a mwynhad, am ddatblygu sgiliau STEM (gwyddoniaeth, technoleg, peirianneg, mathemateg) gan ddefnyddio gemau, roboteg a thechnoleg, gan osod senarios i’w wynebu a materion i'w datrys."

Ychwanegodd: "Un o themâu’r diwrnod fydd taith i’r gofod. Bydd y myfyrwyr yn cymryd rhan y criw a bydd rhaid iddynt ddatrys y problemau sy'n codi gan ddefnyddio mathemateg, gwyddoniaeth a'r sgiliau maen nhw wedi datblygu yn ystod eu cwrs gradd. "

Cydweithrediad yw’r prosiect rhwng Prifysgol Glyndŵr, Coleg Cambria, Techniquest Glyndŵr a chyrff allanol. Bydden nhw i gyd yn bresennol, yn ogystal â'r GIG a gwahanol feysydd pwnc yn y brifysgol.

Disgwylir i ymgeiswyr o ddiwrnodau agored a disgyblion o goleg ac ysgolion uwchradd ymweld â'r campws i weld aelodau’r tîm Cyfrifiadura wrth eu gwaith.

"Bydd yn ddigwyddiad hynod o ddiddorol, gan dod â'n partneriaid, myfyrwyr presennol a darpar fyfyrwyr at ei gilydd i weld sut mae’r brifysgol yn gweithio," meddai Nathan.

"Mae pwysigrwydd addysgu pynciau STEM trwy waith tîm, technoleg a hwyl yn bwysig i ni yma yng Glyndŵr a byddwn yn dangos hynny ar y diwrnod."

Top