GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy
WGU Logo
WGU ten years

Carreg filltir i ragnodi annibynnol ar gyfer ffisiotherapyddion

llun

Hydref 19, 2015

Bydd ffisiotherapyddion ymhlith y cyntaf yn eu proffesiwn i allu rhagnodi cyffuriau yn annibynnol ers cyflwyno deddfwriaeth newydd i helpu i leihau llwyth gwaith meddygon yng Nghymru.

Mae carfan gyntaf o ffisiotherapyddion o Fwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr a Bwrdd Iechyd Addysgu Powys wedi pasio rhaglen Prifysgol Glyndŵr ar gyfer Rhagnodi Anfeddygol ar gyfer Gweithwyr Proffesiynol yn Perthynol i Iechyd.

Byddant yn awr yn gallu gwneud diagnosis ac yn rhagnodi meddyginiaeth i gleifion yn annibynnol ac mewn partneriaeth â meddygon.

Mae Prifysgol Glyndŵr wedi bod yn cynnig y cwrs rhagnodi anfeddygol i nyrsys ers 2003 ond yng ngoleuni'r pwysau ar system gofal iechyd Cymru, rhoddwyd cymeradwyaeth yn 2013 i ymestyn y cymhwyster i weithwyr proffesiynol gofal iechyd eraill, gan gynnwys ffisiotherapyddion a phodiatryddion.

Meddai Eleri Mills, uwch ddarlithydd mewn nyrsio,: "Rydym yn hynod falch o'n record mewn hyfforddi cannoedd o weithwyr gofal iechyd proffesiynol yng Ngogledd Cymru dros y 12 mlynedd diwethaf.

"Mae gweld y garfan gyntaf o ffisiotherapyddion-ragnodi annibynnol raddio o'r cwrs Rhagnodi Anfeddygol yw'r garreg filltir ddiweddaraf yn y cyflawniad hwn.

"Yn y pen draw, bydd eu sgiliau newydd yn caniatáu triniaethau i gael ei gyflwyno i gleifion yn gyflymach nag erioed o'r blaen, gan helpu i wella effeithlonrwydd gofal iechyd yn y rhanbarth yn gyffredinol."

Roedd y ffisiotherapyddion ymysg grŵp o 29 o weithwyr proffesiynol gofal iechyd, gan gynnwys nyrsys a fferyllwyr, sydd wedi bod yn astudio ar y cwrs rhan-amser ers Ionawr 2015. Roedd gweithwyr o Bowys a Swydd Amwythig hefyd yn rhan o'r garfan eleni.

Mae Llywodraeth Cymru wedi cytuno i ariannu 43 o leoedd pellach ar y cwrs Rhagnodi Anfeddygol ym Mhrifysgol Glyndŵr ar gyfer y flwyddyn nesaf. Bydd y cwrs yn cychwyn ym mis Ionawr 2016.

Cafodd ymestyn rhagnodi cyfrifoldebau i broffesiynau anfeddygol ei gyflwyno yng Nghymru i gefnogi gweithrediad 'Cynllun Oes - Creu Iechyd a Gofal Cymdeithasol o’r Radd Flaenaf i Gymru yn yr 21ain Ganrif, Mai 2005'.

Mae cyflwyno rhagnodi anfeddygol yng Nghymru yn galluogi mwy o ddewis i gleifion o ran cael meddyginiaethau; gwell mynediad at gyngor a gwasanaethau; defnydd priodol o weithlu gofal iechyd medrus; cyfraniad at gyflwyno tîm mwy hyblyg sy'n gweithio ar draws y GIG; cynyddu’r capasiti i gwrdd â’r galw mewn ffyrdd newydd o weithio; a gwelliant mewn gofal cleifion heb beryglu diogelwch cleifion.

I gael mwy o wybodaeth am gyrsiau gofal iechyd ym Mhrifysgol Glyndŵr, ewch at glyndwr.ac.uk neu emailenquiries@glyndwr.ac.uk

Top