GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy

Edrychwch ar ein cyrsiau bywiog ar gyfer mynediad mis Medi 2020.

WGU Logo
WGU ten years

Myfyrwyr blwyddyn olaf i ddangos gemau fideo

llun

Datguddir gemau fideo a grëwyd gan fyfyrwyr prifysgol mewn arddangosfa gyhoeddus yn Wrecsam ochr yn ochr â gemau ac apiau diweddaraf a wnaed gan wyth o brif datblygwyr y diwydiant.

Cyflwynir gwaith gan fyfyrwyr ym mlwyddyn olaf eu gradd cyfrifiadura creadigol ym Mhrifysgol Glyndŵr mewn Arddangosfa Initgame ddydd Mercher 13 Mai rhwng 11 y bore a 5 y prynhawn.

Bydd cyfle i brofi gemau’r myfyrwyr, yn ogystal â siarad â nhw am eu gwaith wrth iddynt baratoi i dorri i mewn i'r diwydiant gemau fideo.

Ac mewn ymgais i gryfhau cysylltiadau’r brifysgol gyda diwydiant, bydd datblygwyr indie yn cael eu cynrychioli yn y digwyddiad am y tro cyntaf.

Yn eu plith y mae OR3D o’r Waun, a fydd yn dod â sganwyr symudol 3D i ddangos pa mor hawdd yw hi i sganio gwrthrychau neu bobl a gwneud modelau 3D ohonynt yn y fan a’r lle.

Hefyd, yno bydd Gaia Technologies o Fangor a’r Game Homepage, busnes Gaz Thomas, enillydd Cymeradwyaeth BAFTA yng Ngwobrau Gemau BAFTA Cymru 2014, sy'n arbenigo mewn gemau we am ddim.

Bydd Gemau Paw Print, o Gaer sydd y tu ôl i'r gemau symudol Kami Retro, Swashbuckler a Bugs Battle, yn arddangos ynghyd â Quantum Soup.

Mae gan Ralph Ferneyhough, cyd-sylfaenydd Quantam Soup, wedi mwy na 20 mlynedd o brofiad yn y diwydiant yn gweithio ar gemau detholfraint Lego.

Yn cwblhau’r rhestr o arddangoswyr yw Rarebit Interactive o Wrecsam a Waking Alan, cwmni gemau annibynnol a sefydlwyd gan gyn-fyfyriwr datblygu gemau cyfrifiadurol Prifysgol Glyndŵr Jack Harker.

Meddai’r trefnydd Rich Hebblewhite, uwch ddarlithydd mewn cyfrifiadureg,: "Mae'r arddangosfa yn nodi diwedd tair blynedd o waith y myfyrwyr yma ym Mhrifysgol Glyndŵr a chyfle i ddangos eu gwaith yn gyhoeddus.

"Fel darpar ddatblygwyr gemau, mae'n bwysig ein bod yn rhoi cyfle i gasglu adborth gan bobl a fydd yn y pen draw, ddefnyddwyr terfynol y cynnyrch y bydden nhw’n creu yn y dyfodol.

"Mae'r cyfle iddynt rwydweithio gyda gweithwyr proffesiynol y diwydiant hefyd yn hynod o werthfawr."

Mae mynediad i’r digwyddiad am ddim ac fe drefnwyd ar y cyd â Gemau Cymru (Gogledd).

I gadw tocynnau neu am fwy o wybodaeth ewch i http://www.initgame.org/


 

Top