Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig

WGU Logo
WGU ten years

Myfyriwr i lansio ffair gelf newydd Cymru

Mehefin 2, 2015

Celf

Myfyriwr i lansio ffair gelf newydd Cymru

Mae meistr grefftwr yn lansio gŵyl gelfyddydau newydd o bwys yng Ngogledd Cymru.

Cynhelir Ffair Gelfyddydau Cyfoes Yr Wyddgrug am y tro cyntaf ar 4 Gorffennaf o dan ofal David Bisson, gemydd o Wrecsam a myfyriwr PhD ym Mhrifysgol Glyndŵr.

Er iddo gael ei ysbrydoli gan bopeth Americanaidd, mae David yn mynnu bod dyddiad y ffair yn gyd-ddigwyddiad, er y bydd yn edrych i ddod â blas rhyngwladol i’r ŵyl.

Yn ymuno ag ef yng Nghanolfan Daniel Owen bydd gyn-fyfyrwyr Glyndŵr Jenni Steele a David Brightmore, sy’n datblygu gyrfaoedd llwyddiannus yn y diwydiannau creadigol ar ôl ennill graddau ôl-radd yn diweddar.

Dyluniwyd y poster a'r daflen ar gyfer y sioe gan Jenni, ffotograffydd a gwneuthurwr ffilmiau sy'n cynnwys tecstilau a leiniau dillad ymhlith y pethau sy’n ei hysbrydoliaeth.

Bwriad David - sy'n gweithio gyda phobl sydd ag anawsterau dysgu – yw i greu etifeddiaeth ar gyfer gogledd ddwyrain Cymru a helpu rhoi’r Wyddgrug ar y map o safbwynt y celfyddydau.

Meddai: "Mae ffeiriau celf yn ffynnu ar draws y DU, ond does dim llawer o wyliau blynyddol o'r math hwn yng Ngogledd Cymru hyd y gwn i.

"Rwy wedi teithio ar draws y byd ac wedi bod i lawer o ddigwyddiadau. Hoffwn i ‘u hail-greu yma yn yr Wyddgrug, gan ddod â phobl o wahanol gefndiroedd sy'n cynhyrchu amrywiaeth eang o waith celf.

"Yn amlwg hwn yw’r ffair gelfyddydau cyntaf i mi ei threfnu, ond dwi'n gobeithio y bydd y cyntaf o lawer, yn dibynnu ar y gefnogaeth a gawn ni gan yr artistiaid a'r cyhoedd."

Creai David, sydd wedi bod yn gemydd ers 1979, ludweithiau a cherfluniau o 'gwrthrychau a ddarganfuwyd'. Bydd y digwyddiad yn ffurfio rhan o'i draethawd ymchwil ar gyfer ei PhD yn ogystal â rhoi cyfle i arddangos ei waith ef.

"Gogledd Cymru yw pwyslais y diwrnod, wrth inni ddathlu’r rhanbarth a thynnu ysbrydoliaeth ddiwylliannol, gymdeithasol ac artistig.

"Yn ogystal â gwahodd graddedigion byddem hefyd yn hoffi croesawu myfyrwyr ac artistiaid heb gysylltiad uniongyrchol â Phrifysgol Glyndŵr. Tref sy'n dathlu busnesau a grefftwr annibynnol â chreadigrwydd yw’r Wyddgrug, felly mae'n lleoliad perffaith ar yr amser perffaith. "

Mae David, sy’n 62 oed. wedi derbyn cefnogaeth ar draws y Brifysgol am ei gynigion, yn enwedig gan Dr Stuart Cunningham, uwch ddarlithydd mewn Cyfrifiadureg a goruchwyliwr PhD David.

"Mae gwaith David yn hynod ddiddorol ac yn gorwedd ar y ffin rhwng grefft draddodiadol a chelfyddyd gain," meddai Dr Cunningham.

"Mae'r cyfuniad hwn yn hynod o ddiddorol a dylai tynnu sylw i’r ddwy ddisgyblaeth. Mae'n arbennig o berthnasol gan fod gan Gymru hanes mor gryf o greu crefftau, ond mae sgiliau a ffurfiau celf hyn yn cael eu colli yn genedlaethol.

"Dylai sioe David helpu i godi ymwybyddiaeth o'r materion hyn ac yn sicr o ennyn brwdfrydedd llawer o wneuthurwyr addawol."

Top