Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig

WGU Logo
WGU ten years

Athro o Efrog Newydd i gefnogi strategaeth cyfrifiadurol prifysgol

8 Mai 2015

Farkas - testun

Bydd athro Americanaidd uchel ei barch ac arbenigwr mewn TG yn helpu i arwain strategaeth ymchwil newydd adran cyfrifiadur ymhlith yr orau yn y byd.

Ymunodd Dan Farkas o Brifysgol Pace yn Efrog Newydd â'r sefydliad o Wrecsam fel Athro Gwadd.

Yn arbenigo mewn gwyddor yr amgylchedd, telathrebu, diogelwch rhwydweithiau a thechnoleg y rhyngrwyd, mae hefyd yn gadeirydd Adran Systemau Gwybodaeth Prifysgol Westchester.

Croesawyd ei benodiad gan ddarlithydd Cyfrifiadureg Dr Rich Picking.

"Rydym yn falch iawn o gyhoeddi bod yr Athro Dan Farkas wedi ymuno â'r Brifysgol," meddai Dr Picking, yn Ddarllenydd mewn rhyngweithio dynol-cyfrifiadurol.

"Datblygodd yr Athro Farkas berthynas agos â Phrifysgol Glyndŵr yn ystod y 10 mlynedd diwethaf fel aelod allweddol o bwyllgor rhaglenni Cynhadledd Ryngwladol ar Dechnolegau a Chymwysiadau’r Rhyngrwyd (ITA) ac fel cyfrannwr rheolaidd i gyhoeddiadau, gweithdai, sesiynau tiwtorial a threfnu digwyddiadau.

"Bydd yn rhan bellach o strategaeth ymchwil a datblygu’r Brifysgol ar gyfer Cyfrifiadura a bydd yn helpu gyda cheisiadau ymchwil ar y cyd, yn ogystal â chynorthwyo datblygu meysydd newydd (yn ddaearyddol ac yn academaidd). Bydd yn ymuno â chanolfan ymchwil CARDS (Ymchwil Creadigol a Chymhwysol ar gyfer y Gymdeithas Ddigidol) ar ei thîm goruchwylio myfyrwyr ôl-raddedig. "

Mae'r Athro Farkas wedi bod yn gysylltiedig â chyfrifiadureg, technoleg ac addysg am y 25 mlynedd diwethaf.

Roedd ei brofiad cynnar fel rhaglennydd systemau ar gyfrifiaduron prif-ffrâm IBM yn y diwydiant ariannol, lle enillodd arbenigedd mewn ystod o amgylcheddau gweithredu, cyn roi ei egni i systemau llai, gan weithio ar awtomeiddio gweithrediadau cyfnewidiau tramor a masnachol.

Yn ddiweddarach, bu’n ymgynghorydd fel rhan o'r tîm a ddatblygodd y cynllun technoleg ar gyfer Banc Cemegol newydd yn Delaware.

"Mae'n bleser mawr i gael f’anrhydeddu fel Athro Gwadd Cyfrifiadureg ym Mhrifysgol Glyndŵr," meddai'r Athro Farkas.

"Yn benodol, bydd fy niddordebau mewn rhwydweithio cyfrifiadurol a dadansoddeg gofodol rhyngddisgyblaethol yn elwa'n fawr o’r berthynas newydd.

"Ar ôl gweithio gyda’r staff ar gynadleddau’r ITA dros y blynyddoedd rwy'n edrych ymlaen at ragor o gydweithio ym meysydd ymchwil cyfrifiadura, y cwricwlwm a phrosiectau eraill."

Cafwyd adroddiadau yn ddiweddar ar y cydnabyddiaeth mae’r Athro Vic Grout, Athro Cyfrifiadureg Dyfodolion, wedi derbyn am ei waith yn codi safon cyfrifiadureg mewn ysgolion uwchradd yng Nghymru.

Mae'r Athro Grout wedi bod yn paratoi athrawon a disgyblion ar draws y rhanbarth ar gyfer ailwampio radical arfaethedig yng nghwricwlwm TG TGAU, a sefydlodd canolfan arloesol ar gyfer sefydliad Cyfrifiadura Mewn Ysgol (CAS) yng Ngogledd Cymru.

Cafodd dystysgrif o gydnabyddiaeth gan Gymdeithas Gyfrifiaduron Prydain, a meddai: "Roedd yn anrhydedd i gael fy anrhydeddu gan CAS a byddwn yn parhau i weithio'n galed i gyflwyno datblygiadau technolegol mewn TG i fyfyrwyr yng Ngogledd Cymru, er mwyn iddynt aros ar y blaen i weddill y DU. "

Top