GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy

Edrychwch ar ein cyrsiau bywiog ar gyfer mynediad mis Medi 2020.

WGU Logo
WGU ten years

Prifysgol Glyndŵr yn arwyddo cytundeb gyda'r FSB

FSB2 llun

Llun: (o'r chwith) Shaun Roberts, Cadeirydd Cangen Wrecsam a Chaer o Ffederasiwn y Busnesau Bach, yn arwyddo Memorandwm o Gyd-ddealltwriaeth gyda'r Athro Graham Upton, Is-Ganghellor Dros-Dro Prifysgol Glyndŵr.

Mai 27, 2015

Mae Prifysgol Glyndŵr wedi llofnodi cytundeb newydd gyda Ffederasiwn y Busnesau Bach sy'n ymestyn ei ymrwymiad i gefnogi miloedd o fusnesau bach yng Ngogledd Cymru.

Mae'r Memorandwm o Gyd-ddealltwriaeth gyda Ffederasiwn y Busnesau Bach (FSB) yn cadarnhau lle y Brifysgol fel pwerdy ar gyfer ffyniant economi'r rhanbarth.

Bydd y Brifysgol yn defnyddio ei rhwydwaith o ganolfannau yn Wrecsam, Llanelwy a Brychdyn i gefnogi busnesau drwy arbenigedd academaidd, prosiectau ymchwil, gwasanaethau ymgynghori a fforymau rhwydweithio.

Arwyddodd yr Athro Graham Upton, Is-Ganghellor Dros Dro’r Brifysgol, y Memorandwm o Gyd-ddealltwriaeth gyda Shaun Roberts, Cadeirydd Cangen Wrecsam a Chaer o Ffederasiwn y Busnesau Bach, mewn Fforwm Cyswllt Diwydiant ym Mhrifysgol Glyndŵr.

Meddai’r Athro Upton: "Ffederasiwn y Busnesau Bach yw llais miloedd o fusnesau bach ac rydym yn falch o fod yn gweithio gyda nhw.

"Mae'r rhanbarth yn gartref i lawer o sefydliadau creadigol sy'n rhan fach o'r economi yn gyffredinol ond sy’n gwneud cyfraniad enfawr. Mae'n wych i fod yn rhan o hynny, ac rydym yn edrych ymlaen at weithio gyda'n gilydd i helpu Gogledd Cymru wireddu ei photensial economaidd. "

Mae Shaun, sydd â gradd o Brifysgol Glyndŵr, yn rheolwr gyfarwyddwr Creative Catalysts, cwmni o ddatblygwyr gwe o Wrecsam, a sefydlwyd ganddo bedair blynedd yn ôl pan oedd yn 19 oed.

Ers dod yn gadeirydd cangen Wrecsam a Chaer o’r FSB mae wedi ymgyrchu i godi ymwybyddiaeth o faterion sy'n wynebu busnesau bach a chanolig ac i adeiladu ar y berthynas rhwng sefydliadau a'r FSB.

Trwy ddod â Glyndŵr a'r FSB at ei gilydd mae'n gobeithio i gael y gefnogaeth sydd ei angen arno i sicrhau bod busnesau lleol yn ffynnu.

Meddai Shaun: "Mae gan lawer o'n haelodau neu eu gweithwyr gysylltiadau â’r Brifysgol yn barod trwy addysg a hyfforddiant, ac, fel un o raddedigion Glyndŵr fy hun, rwy'n brwdfrydig am y rôl sydd ganddi i'w chwarae i gefnogi busnesau bach.

"Mae ganddi gronfa anferth o adnoddau a fyddai fel arall yn tu allan o gyrraedd perchnogion busnesau bach.

"Bydd y memorandwm newydd yn helpu'r Brifysgol i gadw mewn cysylltiad â'r gymuned o fusnesau bach a'i hanghenion ac i ni berchnogion busnesau bach, mae'n gyfle i archwilio sut y gall y Brifysgol yn ein helpu i dyfu."

Mae'r Fforwm Cyswllt Diwydiant hefyd yn cynnwys sgyrsiau gan bennaeth gwyddorau cymhwysol, cyfrifiadureg a pheirianneg Prifysgol Glyndŵr Phil Storrow, darlithydd Olivier Durieux am Rasio Glyndŵr a chyflwyniad gan Paul Morgan, arbenigwr datblygu sector ar gyfer y Cyngor Sgiliau Sector ar gyfer Gwyddoniaeth, Peirianneg a Thechnolegau Gweithgynhyrchu (SEMTA).

Bydd Sheldon - robot a ddefnyddir i addysgu myfyrwyr a phlant ysgol gynradd am wyddoniaeth gyfrifiadurol - hefyd yn gwneud ymddangosiad fel rhan o gyflwyniad gan Dr Nigel Houlden, uwch ddarlithydd mewn cyfrifiadureg.

Meddai Kim Dimmick, Rheolwr Datblygu Busnes a Phartneriaethau Diwydiannol,: "Mae'r Fforwm Cyswllt Diwydiant wedi bod yn rhedeg am 18 mis, yn bennaf ar gyfer y cwmnïau hynny sydd wedi gweithio agos gyda Phrifysgol Glyndŵr dros y blynyddoedd.

"Er bod y fforwm yn helpu i ddatblygu’r cysylltiadau hynny sydd gennym yn barod, mae hefyd wedi'i gynllunio i adeiladu cydweithrediadau newydd. Yn ogystal â dangos yr hyn y gall y Brifysgol ei gynnig i ddiwydiant mae hefyd yn amlinellu cyfleoedd sy'n bodoli ar gyfer cydweithio er budd pawb."

Os ydych yn dymuno bod yn rhan o Fforwm Cyswllt Diwydiant cysylltwch â k.dimmick@glyndwr.ac.uk

Top