Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig

WGU Logo
WGU ten years

Cyn-fyfyriwr yn brwydro i fusnesau bach yng Ngogledd Cymru

Mai 15, 2015

FSB testun

Mae dyn a graddiodd o Brifysgol Glyndŵr yn brwydro dros fusnesau bach ar ôl sefydlu ei gwmni ei hun ac glanio prif rôl mewn rhwydwaith diwydiant.

Mae Shaun Roberts, rheolwr gyfarwyddwr Creative Catalysts, cwmni datblygu gwe o Wrecsam, wedi bod yn codi ymwybyddiaeth am faterion sy'n wynebu busnesau bach a chanolig ers dod yn gadeirydd cangen Wrecsam a Chaer o’r Ffederasiwn Busnesau Bach (FSB).

Enillodd Shaun gefnogaeth y Gweinidog dros yr Economi, Gwyddoniaeth a Thrafnidiaeth, Edwina Hart, wrth iddo ymddangos ar raglenni radio a theledu i gyflwyno'r achos dros llai o fiwrocratiaeth a mân reolau, trethi busnes is a gwell parcio yng nghanol trefi.

Ar ôl ennill gradd mewn Rheolaeth a Diogelwch Rhwydwaith Cyfrifiadurol, mae’r entrepreneur 23 oed hefyd yn fodel rôl ar gyfer Syniadau Mawr Cymru ac y llynedd cafodd ei enwi ymhlith y 35 dyn ifanc o dan 35 i’w wylio mewn busnes Cymreig mewn papur newydd cenedlaethol.

Mae’n hyderus y gall y Ffederasiwn Busnesau Bach gwneud gwahaniaeth, yn genedlaethol ac yn lleol, os yw’r cwmnïau dod at ei gilydd a lobio’r Llywodraeth yn dilyn yr Etholiad Cyffredinol.

"Mae'n bwysig iawn ein bod yn apelio at wleidyddion ac yn dod at ein gilydd er mwyn dangos pa mor bwysig yw busnesau bach ar yr adeg dyngedfennol hwn," meddai Shaun.

"Mae hynny'n cynnwys Llywodraeth Cymru, gan fod materion fel trethi busnes wedi eu datganoli ac y gallent gwneud mwy i’n cefnogi ni. Mae hwn yn broblem sy’n niweidio gwmnïau ledled Cymru.

"Rydym yn gwneud cyfraniad enfawr i'r economi, ond nid yw hynny'n cael ei adlewyrchu'n deg, felly byddwn yn parhau i holi gwleidyddion a phleidiau gwleidyddol hyd nes iddynt glywed ein llais ni."

Dechreuodd Shaun Creative Catalysts yn 19 oed. Heddiw, mae'r busnes yn darparu gwasanaethau dylunio a datblygu gwe, dylunio a brandio a marchnata.

"Hoffwn ddiolch i gyd-aelodau’r cangen am bleidleisio drosof i fel cadeirydd," meddai.

Gan edrych i'r dyfodol, mae Prifysgol Glyndŵr yn parhau i chwarae rhan fawr ym mywyd Shaun. Mae'n gweithio'n agos gyda'r tîm gyrfaoedd a pharth menter y Sôn, gan gynnig cefnogaeth a chyngor i entrepreneuriaid ifanc.

"Gall unrhyw un ddechrau busnes, gall fod ar raddfa fach iawn, neu gallwch ddod yn chwaraewr rhyngwladol mawr. Rydych chi jyst angen yr hyder i gredu yn eich hun ac amgylchynu’ch hun gyda phobl bositif," meddai Shaun.

Top