GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy
WGU Logo
WGU ten years

Cwpl sy'n codi pwysau'n dathlu llwyddiant ym Mhencampwriaeth y Byd

pic

Rhagfyr 10 2016

Dathlodd pâr priod sy'n torri recordiau ym maes codi pwysau'n gystadleuol lwyddiant ym mhencampwriaeth y byd fisoedd yn unig ar ôl iddynt briodi a dechrau astudio gyda'i gilydd yn y brifysgol.

Enillodd Emma Ylitalo James  sy'n cynrychioli Prydain ddwy record byd a chafodd ei gŵr Kalle sy'n dod o'r Ffindir un teitl byd ym Mhencampwriaethau Codi Pwysau'r Byd 2015 ym Maia, Portiwgal.

Cafodd Emma ei theitl cyntaf drwy godi 200kg yn nosbarth pwysau 75kg  y gystadleuaeth codi pwysau ar fainc un-haen, ac yna drwy godi 191kg yn nosbarth bwysau 82.5kg y gystadleuaeth codi pwysau ar fainc aml-haen.

Daeth llwyddiant Kalle pan gododd 300kg yn y gystadleuaeth codi pwysau ar fainc aml-haen dosbarth pwysau 125kg y dynion.

Priododd y cwpl, a oedd wedi cystadlu dros eu gwledydd eu hunain, yn Y Ffindir ym Mehefin cyn i Kalle symud i'r DU i ymuno ag Emma gartref ac ym Mhrifysgol Glyndŵr.

Mae Emma'n astudio seicoleg,  ac mae Kalle bron ar ddiwedd ei semester cyntaf yn astudio Saesneg yn y sefydliad yn Wrecsam.

Mae'r gamp yn fwy o destun balchder i Emma, gan ei bod wedi cael llawdriniaeth i drin anaf bitwidol fis Rhagfyr diwethaf.

Meddai Emma, sydd hefyd yn llywydd Undeb Codi Pwysau Prydain, “Roeddwn i'n poeni am gyrraedd yr un lefel ag yr oeddwn i arni cyn y llawdriniaeth felly mae torri dwy record y byd o fewn blwyddyn yn wirioneddol anhygoel.

“Aethon ni â thîm o 60 codwr pwysau o 15 i 75 mlwydd oed i'r gystadleuaeth, y garfan fwyaf erioed i dîm o Brydain.”

text 2

Yn ogystal â chael saith teitl byd, 15 teitl Ewropeaidd a 23 teitl Prydeinig yn ystod gyrfa codi pwysau nodedig, mae Emma yn therapydd perfformio a darlithydd sydd ar hyn o bryd ar gontract gyda British Airways a Volvo.

Ymunodd â Phrifysgol Glyndŵr er mwyn ehangu ei gwybodaeth ac ennill cymwysterau ffurfiol, gyda'r nod o ddatblygu gyrfa ym maes niwroseicoleg glinigol.

"Mae'r brifysgol wedi bod yn wych," meddai Emma. "Maen nhw wedi bod yn gefnogol iawn gyda fy astudiaethau ac maen nhw'n deall pan fydd rhaid imi gystadlu neu hyfforddi, felly dw i wedi bod yn gallu cynnal fy ymrwymiadau codi pwysau ochr yn ochr ag astudio."

Cefndir Kalle yw actio a digwyddiadau, ac mae'n gweithio fel Meistr y Defodau. Dywedodd: "Roeddwn i'n poeni tipyn bach am sut y byddai fy Saesneg yn ymdopi mewn amgylchedd academaidd ond mae wedi bod yn hawdd iawn i ddod i astudio yma - maen nhw wedi gwneud i fi deimlo'n gartrefol iawn."

Top