Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig

WGU Logo
WGU ten years

Prifysgol Glyndŵr yn dyfarnu ysgoloriaethau gwerth £1000 i 25 o fyfyrwyr

pic

Mae cyflawnwyr uchel a myfyrwyr sydd wedi brwydro yn erbyn y groes i gyrraedd y brifysgol wedi derbyn ysgoloriaethau gan Brifysgol Glyndŵr.

Mae'r sefydliad yn Wrecsam wedi talu £1000 yr un i 25 o fyfyrwyr sydd wedi derbyn naill ai ei Hysgoloriaethau Rhagoriaeth neu'r Ysgoloriaethau Ehangu Mynediad.

Dewisiwyd y myfyrwyr a dderbyniodd yr ysgoloriaethau o'r mwy na 1,200 o fyfyrwyr a gychwynnodd astudio eleni. Cynlluniwyd yr ysgoloriaethau i liniaru peth ar faich ariannol astudio am radd.

Dyfarnwyd Ysgoloriaethau Rhagoriaeth ymhob un o feysydd pwnc y Brifysgol i ymgeiswyr oedd yn meddu ar y tariff pwyntiau UCAS uchaf.

Roedd y myfyrwyr hynny o lwybrau amgen nad oedd yn gymwys am bwyntiau UCAS yn cael derbyn Ysgoloriaeth Ehangu Mynediad.

Casglodd Lauren Grundy, sy'n 20 mlwydd oed o Gaer ysgoloriaeth ragoriaeth fydd yn helpu tuag at astudio am ei gradd mewn Ieuenctid a Chymuned.

Gadawodd Lauren ei chartref yn 16 oed gan fyw mewn tai â chymorth am ddwy flynedd cyn dychwelyd i'r coleg i astudio am gymhwyster iechyd a gofal cymdeithasol.

Mae hi'n astudio ym Mhrifysgol Glyndŵr ar yr un pryd â gweithio fel gweithiwr cymorth ieuenctid gyda Cyngor Caer a Gorllewin Sir Gaer, swydd sydd ganddi ers 2012.

Meddai Lauren: “Roeddwn i'n eistedd yn y coleg yn sgwrsio â'm ffrindiau oedd yn gwneud cais i fynd i'r brifysgol. Dwedais i na fyddwn i byth yn mynd. Doeddwn i ddim yn meddwl fy mod i'n ddigon deallus i astudio am radd felly rwy'n falch iawn o fy hun.

"Rwy i wedi cyflawni eithaf tipyn mewn cyfnod byr ac mae'r cwrs wedi bod yn wych hyd yn hyn.”

Cynhaliodd y brifysgol seremoni gyflwyno i dderbynwyr y gwobrau yn Stadiwm Cae Ras Prifysgol Glyndŵr. 

Meddai Yr Athro Graham Upton, is-ganghellor Prifysgol Glyndŵr: “Mae'r rhain yn wobrau arbennig iawn a hoffwn longyfarch pawb sydd wedi derbyn un o'r ysgoloriaethau.

“Dim ond 24 oedd gennym i'w dyfarnu o gyfanswm o 1200 o fyfyrwyr oedd wedi cofrestru gyda ni eleni ac felly roedd yn broses cystadleuol iawn.

“Mae Prifysgol Glyndŵr yn brifysgol arbennig gyda rhinweddau a nodweddion arbennig. Rydym yn falch am yr hyn rydym yn gallu ei wneud i'n myfyrwyr o ran cael swyddi da iddyn nhw a'u paratoi at gyflogaeth.

“Gobeithio y bydd enillwyr ein hysgoloriaethau'n gweld bod yr arian yn ddefnyddiol at beth bynnag y byddan nhw'n dewis ei wario, boed yn llyfrau, deunyddiau cwrs neu lety.

“Dymunaf bob lwyddiant iddynt yn eu dyfodol a gobeithio bod eu cwrs yn rhoi'r wybodaeth a'r sgiliau sydd eu hangen arnynt i wneud beth bynnag y maen nhw eisiau ei wneud pan fyddan nhw'n gadael.”

Bydd Prifysgol Glyndŵr yn dyfarnu 10 ysgoloriaeth ragoriaeth i fyfyrwyr cymwys ar gyfer y flwyddyn 2016-17. Bydd gwybodaeth ar gael ar wefan y brifysgol unwaith y daw cadarnhad.

Top