Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig

WGU Logo
WGU ten years

Diwrnod Hwyl prifysgol i uno cymunedau a chodi arian ar gyfer elusennau

Medi 2, 2015

Testun

Ceir bwyd, hwyl a reidiau ffair mewn digwyddiad ym Mhrifysgol Glyndŵr.

Mae’r Brifysgol wedi ymuno â'r elusen GIG Awyr Las i gynnal eu Dydd Sul Hwyliog cyntaf ar 27 Medi.

Bydd yr elw i gyd yn mynd at Roi i Glyndŵr ac Awyr Las, gyda gwahanol wasanaethau o fewn Ysbyty Maelor Wrecsam yn elwa o enillion, gan gynnwys Ward y Plant, Uned Seren Wib, gweithgareddau i gleifion â dementia ac eraill, a bydd rhai ohonynt yn bresennol ar y diwrnod.

Mae'r trefnwyr yn annog cyflenwyr bwyd a diod, gwneuthurwyr crefftau, dylunwyr, dawnswyr, cerddorion, artistiaid a stondinwyr i gysylltu a manteisio ar le ar y cae digwyddiad, o flaen prif gampws y Brifysgol ar Ffordd yr Wyddgrug.

Ymhlith y gweithgareddau a sicrhawyd eisoes yw Sgowtiaid, grwpiau cymunedol, ffair, trên tir, castell neidio, uwch-arwyr ar beiciau modur, cymeriadau ffilm, barbeciw, stondinau dan do ac arddangosfeydd.

Bydd clerwyr Gwyddoniaeth a'r cromen dysgu o Techniquest Glyndŵr wrth law i addysgu a diddanu torfeydd, ynghyd â staff o adran Cyfrifiadura y Brifysgol gyda robotiaid a thechnoleg arloesol Oculus Rift.

Dywedodd Swyddog Codi Arian, Jemma Kinch, ei bod yn gyfle i ddod â'r gymuned ar y campws i gael profiad o lygad y ffynnon beth sydd gan Brifysgol Glyndŵr i'w gynnig.

"Rydym eisiau gweld cynifer o bobl yma â phosibl i godi arian ar gyfer y ddau achos," meddai Jemma.

"Mae llawer o bobl eisoes wedi bod mewn cysylltiad, ond byddem yn dal yn awyddus i glywed gan y rhai a fyddai'n hoffi cymryd lle gyda stondin, neu fusnesau a grwpiau cymunedol a hoffai bod yn bresennol ar y diwrnod.

"Yn Glyndŵr rydym yn ymfalchïo ein bod ni wrth galon Wrecsam ac yn edrych ymlaen at groesawu teuluoedd a myfyrwyr newydd i'r digwyddiad hwn, a fydd, gobeithio y cyntaf o lawer.

Diolchodd Cath Humes, Rheolwr Nawdd a Phartneriaethau Awyr Las, y brifysgol am gynnal y digwyddiad a dywedodd y bydd y cydweithio gyda Glyndŵr yn gweld y ddau sefydliad yn mynd ymlaen i godi miloedd o bunnoedd at achosion gwerth chweil yn y blynyddoedd i ddod.

"Rydym wrth ein bodd i ffurfio partneriaeth gyffrous hon gyda Phrifysgol Glyndŵr ac i gynnal y diwrnod o hwyl i'r teulu cyntaf a fydd yn dod â chymunedau lleol at ei gilydd," meddai Cath.

"Rydym yn gwerthfawrogi ethos Glyndŵr i fod wrth galon eu cymuned fel mae Awyr Las bob amser yn ymdrechu i alluogi pobl i gefnogi cleifion lleol drwy ardaloedd gofal iechyd sydd agosaf at eu calonnau."

Bydd y digwyddiad yn rhedeg o 11 am tan 4 pm. Am fwy o wybodaeth neu i archebu lle ar gyfer eich busnes yn Nydd Sul Hwyliog, anfonwch e-bost at j.kinch@glyndwr.ac.uk neu ffoniwch 01978 293995.

Top