GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy

Edrychwch ar ein cyrsiau bywiog ar gyfer mynediad mis Medi 2020.

WGU Logo
WGU ten years

Dr Maria Hinfelaar yn cael ei phenodi'n Is-ganghellor newydd Prifysgol Glyndŵr

pic

Rhagfyr 18 2015

Llywydd un o brif sefydliadau technoleg Iwerddon fydd Is-Ganghellor newydd Prifysgol Glyndŵr Wrecsam.

Ar ôl 11 mlynedd wrth y llyw yn Sefydliad Technoleg Limerick (LIT), bydd Dr Maria Hinfelaar yn ymuno â’r Brifysgol Gymreig ar Ebrill 1, gan gymryd lle yr Is-Ganghellor dros dro, yr Athro Graham Upton.

Ymunodd Dr Hinfelaar â LIT yn 2004 ac yn ystod ei hamser yno mae wedi goruchwylio cyfnod o ehangu ac arloesi.

Dywedodd Dr Maria Hinfelaar sy’n 56 mlwydd oed ei bod hi “falch iawn” i ymuno â'r Brifysgol yng Ngogledd Cymru ar adeg mor "gyffrous" yn ei hanes byr, yn dilyn datgelu strategaeth bum mlynedd newydd y brifysgol a nod y Brifysgol o ddyblu’r nifer o fyfyrwyr erbyn 2020.

"Rwyf wrth fy modd i gael fy mhenodi’n Is-Ganghellor nesaf Prifysgol Glyndŵr," meddai Dr Hinfelaar.

“Gwelaf botensial aruthrol i’r Brifysgol ym mherfeddion gogledd ddwyrain Cymru, sy’n rhanbarth sy’n mynd drwy ddatblygiad diddorol.
“Mae Glyndŵr yn cynnig amrywiaeth eang o raglenni ac mae ganddi rai troedleoedd cyffrous iawn.

“Yn bersonol, ar ôl treulio'r 11 mlynedd diwethaf yn arwain sefydliad tebyg yng nghanol-orllewin Iwerddon, rwy i wedi gweld pa mor hanfodol bwysig y mae prifysgolion i'w hardal.
“Rwy'n edrych ymlaen at ymuno â Phrifysgol Glyndŵr a dod i adnabod y staff, y myfyrwyr a’r rhanddeiliaid ehangach.”

Yn frodor o’r Iseldiroedd, roedd Dr Hinfelaar yn fyfyrwraig ym Mhrifysgol Leiden ac mae ganddi PhD o Brifysgol Maastricht – sydd yn 10 uchaf rhestr fyd-eang THE o brifysgolion o dan 50 mlwydd oed.

Mae hi wedi goruchwylio datblygiad sylweddol yn LIT, a enwyd yn Sefydliad Technoleg y Flwyddyn 2008/09 a 2012/13 yng Nghanllaw Prifysgolion mawreddog y Sunday Times. LIT bellach yw’r pedwerydd Sefydliad Technoleg (IoT) mwyaf yn Iwerddon gyda 6500 o fyfyrwyr llawn-amser a rhan-amser a dros 500 o staff. Mae LIT wedi datblygu deorfa fenter a phroffil ymchwil a datblygu cryf, y mae Dr Hinfelaar yn awyddus i’w ‘hallforio’ i Gymru.

Cred Maxine Penlington OBE - a gafodd ei henwi’n gadeirydd Bwrdd Llywodraethwyr Prifysgol Glyndŵr yn gynharach yn y mis – y bydd penodi Dr Hinfelaar yn sicrhau twf pellach yn y sefydliad.

"Rwy i wrth fy modd y bydd Dr Maria Hinfelaar yn ymuno â ni’r flwyddyn nesaf i arwain Glyndŵr i gam cyffrous newydd ei datblygiad, gan adeiladu ar y sylfeini cryf iawn a osodwyd gan yr Athro Upton a'r tîm rheoli dros dro,” meddai.

“Mae Maria’n dod atom gyda hanes rhagorol o arwain sefydliad ac ymgysylltiad â byd busnes a rhanbarthau ac rwy’n hyderus y bydd yn gaffaeliad i’r Brifysgol ac i gymuned gogledd ddwyrain Cymru."

Ychwanegodd Yr Athro Upton, sy'n bwriadu camu i lawr ar Fawrth 31: "Penodiad rhagorol yw hwn ac mae’n dangos pa mor ddeniadol y bydd Prifysgol Glyndŵr i fyfyrwyr wrth iddi symud yn ei blaen.

Top