GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy
WGU Logo
WGU ten years

Dr Maria Hinfelaar yn cael ei phenodi'n Is-ganghellor newydd Prifysgol Glyndŵr

pic

Rhagfyr 18 2015

Llywydd un o brif sefydliadau technoleg Iwerddon fydd Is-Ganghellor newydd Prifysgol Glyndŵr Wrecsam.

Ar ôl 11 mlynedd wrth y llyw yn Sefydliad Technoleg Limerick (LIT), bydd Dr Maria Hinfelaar yn ymuno â’r Brifysgol Gymreig ar Ebrill 1, gan gymryd lle yr Is-Ganghellor dros dro, yr Athro Graham Upton.

Ymunodd Dr Hinfelaar â LIT yn 2004 ac yn ystod ei hamser yno mae wedi goruchwylio cyfnod o ehangu ac arloesi.

Dywedodd Dr Maria Hinfelaar sy’n 56 mlwydd oed ei bod hi “falch iawn” i ymuno â'r Brifysgol yng Ngogledd Cymru ar adeg mor "gyffrous" yn ei hanes byr, yn dilyn datgelu strategaeth bum mlynedd newydd y brifysgol a nod y Brifysgol o ddyblu’r nifer o fyfyrwyr erbyn 2020.

"Rwyf wrth fy modd i gael fy mhenodi’n Is-Ganghellor nesaf Prifysgol Glyndŵr," meddai Dr Hinfelaar.

“Gwelaf botensial aruthrol i’r Brifysgol ym mherfeddion gogledd ddwyrain Cymru, sy’n rhanbarth sy’n mynd drwy ddatblygiad diddorol.
“Mae Glyndŵr yn cynnig amrywiaeth eang o raglenni ac mae ganddi rai troedleoedd cyffrous iawn.

“Yn bersonol, ar ôl treulio'r 11 mlynedd diwethaf yn arwain sefydliad tebyg yng nghanol-orllewin Iwerddon, rwy i wedi gweld pa mor hanfodol bwysig y mae prifysgolion i'w hardal.
“Rwy'n edrych ymlaen at ymuno â Phrifysgol Glyndŵr a dod i adnabod y staff, y myfyrwyr a’r rhanddeiliaid ehangach.”

Yn frodor o’r Iseldiroedd, roedd Dr Hinfelaar yn fyfyrwraig ym Mhrifysgol Leiden ac mae ganddi PhD o Brifysgol Maastricht – sydd yn 10 uchaf rhestr fyd-eang THE o brifysgolion o dan 50 mlwydd oed.

Mae hi wedi goruchwylio datblygiad sylweddol yn LIT, a enwyd yn Sefydliad Technoleg y Flwyddyn 2008/09 a 2012/13 yng Nghanllaw Prifysgolion mawreddog y Sunday Times. LIT bellach yw’r pedwerydd Sefydliad Technoleg (IoT) mwyaf yn Iwerddon gyda 6500 o fyfyrwyr llawn-amser a rhan-amser a dros 500 o staff. Mae LIT wedi datblygu deorfa fenter a phroffil ymchwil a datblygu cryf, y mae Dr Hinfelaar yn awyddus i’w ‘hallforio’ i Gymru.

Cred Maxine Penlington OBE - a gafodd ei henwi’n gadeirydd Bwrdd Llywodraethwyr Prifysgol Glyndŵr yn gynharach yn y mis – y bydd penodi Dr Hinfelaar yn sicrhau twf pellach yn y sefydliad.

"Rwy i wrth fy modd y bydd Dr Maria Hinfelaar yn ymuno â ni’r flwyddyn nesaf i arwain Glyndŵr i gam cyffrous newydd ei datblygiad, gan adeiladu ar y sylfeini cryf iawn a osodwyd gan yr Athro Upton a'r tîm rheoli dros dro,” meddai.

“Mae Maria’n dod atom gyda hanes rhagorol o arwain sefydliad ac ymgysylltiad â byd busnes a rhanbarthau ac rwy’n hyderus y bydd yn gaffaeliad i’r Brifysgol ac i gymuned gogledd ddwyrain Cymru."

Ychwanegodd Yr Athro Upton, sy'n bwriadu camu i lawr ar Fawrth 31: "Penodiad rhagorol yw hwn ac mae’n dangos pa mor ddeniadol y bydd Prifysgol Glyndŵr i fyfyrwyr wrth iddi symud yn ei blaen.

Top