GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy
WGU Logo
WGU ten years

Kellogg's a DeWinter yn arwain dosbarthiadau meistr ym Mhrifysgol Glyndŵr

text and pic

Rhagfyr 15 2015

Mae dosbarthiadau meistr busnes gan ddau o gwmnïau mwyaf blaenllaw y rhanbarth wedi bod yn helpu myfyrwyr i fynd cam ar y blaen yn eu hastudiaethau..

Dilynodd asiantaeth marchnata a chysylltiadau cyhoeddus arobryn Caer, De Winter, y cwmni Kelloggs, sef un o gyflogwyr mwyaf Wrecsam, i roi sgyrsiau i fyfyrwyr busnes Prifysgol Glyndŵr.

Gofynnwyd i'r ddau gwmni gynyddu dealltwriaeth myfyrwyr o'u pwnc, yn ogystal â rhoi chyfle gwerthfawr iddynt glywed am faterion o fyd busnes.

Cafwyd sgwrs ar weithgynhyrchu yng nghwmni Kellogg's gan reolwr prosiectau arloesol y cwmni, Peter Loveday. Cyflwynwyd y sesiwn gan De Winter gan gyfarwyddwr a sylfaenydd y cwmni, Hems deWinter.

Meddai Claire Blanchard, uwch ddarlithydd mewn marchnata a seicoleg defnyddwyr: “Paratoi graddedigion ar gyfer y byd gwaith yw prif flaenoriaeth Prifysgol Glyndŵr. Rydym yn cyflawni hyn trwy weithio gyda chyflogwyr i gynllunio ein cyrsiau a thrwy gyfrwng dosbarthiadau meistr rheolaidd fel hyn.

“Mae dysgu am fusnes o safbwynt y bobl sy'n gweithio yn y byd hwnnw'n un o'r ffyrdd gorau o gynyddu gwybodaeth ac roedd y digwyddiad yn ddefnyddiol iawn i bawb a oedd yn bresennol.

“Rydym yn falch iawn ac yn hynod ddiolchgar i Peter a Hems am roi o'u hamser i gefnogi astudiaethau'r myfyrwyr

“Roedd y sgwrs gan Peter yn arbennig o berthnasol ac yn amserol gan fod y myfyrwyr wedi cael brîff prosiect byw i lansio grawnfwyd newydd fel rhan o fodiwl rheoli perthynas cwsmeriaid,” ychwanegodd Claire, sydd ar y dde yn y llun gyda Peter Loveday.

Dywedodd myfyrwraig busnes Laura MCann sydd yn ei thrydedd flwyddyn: “Roedd Peter yn addysgiadol iawn ac yn wybodus am y diwydiant ac yn rhoi mewnwelediad da i faes na fyddem byth yn cael y cyfle i'w weld ac a fydd o gymorth inni wrth inni wneud ein haseiniad.”

Meddai Michael Bartlett, myfyriwr twristiaeth, lletygarwch a rheoli digwyddiadau blwyddyn gyntaf: “Roedd y sgwrs gan Hems deWinter yn llawn gwybodaeth ac yn rhoi persbectif clir ar y diwydiant cysylltiadau cyhoeddus a'r cyfleoedd gyrfaol yn gysylltiedig ag ef.”

Am fwy o wybodaeth am gyrsiau busnes ym Mhrifysgol Glyndŵr ewch i dudalennau cwrs yr ysgol fusnes neu anfonwch e-bost i enquiries@glyndwr.ac.uk

Top