Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig

WGU Logo
WGU ten years

Cannoedd yn mynychu Diwrnod Agored

Diwrnod Agored testun

Awst 17, 2015

Daeth cannoedd o fyfyrwyr i Brifysgol Glyndŵr ar gyfer diwrnod agored i gael gwybod am gyfres o gyrsiau arloesol sy'n arwain at yrfa llwyddiannus.

Daeth pobl o bob cwr o'r DU i’r sefydliad yn Wrecsam ddydd Sadwrn pan cynhaliwyd ei diwrnod agored blynyddol mis Awst.

Cafodd ymwelwyr deithiau o gwmpas y campws a chyfle i siarad â darlithwyr am gyrsiau sy'n amrywio o Astudiaethau Anifeiliaid i Beirianneg.

Cafwyd blas o fywyd bywiog y myfyrwyr yn ystod y tymor gan saethwyr oedd yn cynrychioli un o'r clybiau a chymdeithasau diweddaraf myfyrwyr Prifysgol Glyndŵr.

Ymddangosodd dau aelod o'r clwb yng nghwadrangl y brifysgol, gan ddarparu arddangosiadau wrth i bobl basio trwy’r campws.

Dywedodd Julie Cowley, Pennaeth Partneriaethau, Recriwtio a Derbyniadau bod y digwyddiad wedi bod yn "llwyddiant ysgubol" a phwysleisiodd bod lleoedd ar gael o hyd i ddarpar fyfyrwyr sydd am ymuno â Glyndŵr ar gyfer y flwyddyn academaidd hon.

"Rydym wedi mwynhau cyfnod Clirio llwyddiannus iawn, nid yw'r ffonau wedi rhoi'r gorau i ffonio ac rydym yn gadarnhaol iawn," meddai Julie.

"Ond nid ydym yn gorffwys ar ein rhwyfau gan fod lleoedd ar gael o hyd i fyfyrwyr sydd am ymuno â ni yma ym mis Medi.

"Bydd llawer yn dal i fod yn penderfynu a ddylid mynd i'r brifysgol o gwbl, ac os felly p’un i’w dewis.

"Bydd rhai yn teimlo ei bod yn rhy hwyr, ond nid yw hi. Mae amser o hyd i wneud cais i ymuno â Phrifysgol Glyndŵr."

Daeth y Diwrnod Agored ar ddiwedd wythnos pryd cyhoeddwyd ffigurau newydd yn dangos bod boddhad myfyrwyr Prifysgol Glyndŵr yn codi.

Cafodd y Brifysgol sgôr uchel ar gyfer datblygiad personol a chefnogaeth academaidd, a chafodd ffigwr o 85% ar gyfer boddhad addysgu yn yr Arolwg Cenedlaethol o Fyfyrwyr diweddaraf (ACF).

Roedd boddhad cyffredinol myfyrwyr i fyny 2% i 80% ac mae'r Brifysgol yn ail yng Nghymru ar gyfer asesu ac adborth, yn ogystal â dod ar frig y tabl yng Nghymru ar gyfer helpu myfyrwyr gydag egluro a deall problemau gydag adborth ar eu gwaith.

Dywedodd Julie na ddylai myfyrwyr a gollodd allan ar eu lle cadarn neu yswiriant o drwch blewyn oherwydd canlyniadau siomedig yn eu harholiadau Safon Uwch ofni galw Glyndŵr yn uniongyrchol ac yn egluro'r sefyllfa.

"Gall prifysgolion fod yn gefnogol ac mae timau o gynghorwyr yn dal ar gael i gynnig arweiniad a rhoi penderfyniad, yn aml ar unwaith," meddai.

"Mae angen i ddarpar fyfyrwyr bod yn benderfynol a chanolbwyntio ar gael eu lle. Bydd y rhai sy'n dangos yr hyder a'r dewrder i fynd ar ôl llefydd yn aml mewn sefyllfa dda gyda thimau derbyn, a fydd yn gwerthfawrogi'r fenter. Byddwn yn annog unrhyw un sydd ag unrhyw gwestiynau i’n ffonio ar 01978 293439. "

Mae lleoedd ar gael ar raglenni gradd israddedig llawn-amser a rhan-amser a graddau sylfaen.

Mae yna hefyd graddau carlam dwy flynedd mewn busnes a detholiad o flynyddoedd 'cic-cychwyn', ar gyfer unrhyw un y mae ei graddau nad yr hyn y maent wedi gobeithio amdano.

Am fwy o wybodaeth, ffoniwch 01978 293439 neu ebostiwch enquiries@glyndwr.ac.uk

Top