GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy
WGU Logo
WGU ten years

Myfyrwyr yn ymgymryd â’r tasg o drefnu dawns haf

Dawns

Bydd bar myfyrwyr yn cael ei droi yn arena ysblennydd ar gyfer stori dylwyth teg ffantasi a ysbrydolwyd gan y ffilm Disney Into the Woods wrth iddo gynnal dawns haf blynyddol.

Myfyrwyr ar  raglen rheoli digwyddiadau sydd â'r dasg o drefnu dathliad ddiwedd y blwyddyn  ar gyfer Urdd Myfyrwyr Prifysgol Glyndŵr 2015. Maen nhw’n seilio’r digwyddiad o gwmpas y ffilm boblogaidd â Meryl Streep, Emily Blunt, James Corden a Johnny Depp.

Cymerodd Karleen Sibanda, Verity Jones, Laura McCann a Macy Minasseh gyfrifoldeb am drefnu’r digwyddiad fel rhan o'u hastudiaethau gradd.

Mae'r cyfle unigryw i gael profiad ymarferol o greu a threfnu digwyddiad o fewn cyllideb o'r dechrau i'r diwedd, gan eu paratoi ar gyfer gyrfa yn niwydiant digwyddiadau.

Cynhelir y ddawns ddydd Gwener 22 Mai ym Mar Canmlwyddiant, Stadiwm Cae Ras Prifysgol Glyndŵr.

Meddai Verity: "Rydym yn cael eu hasesu ar lwyddiant Into the Woods, felly mae llawer yn dibynnu arno ar gyfer bob un ohonon ni. Rydym am iddo fod yn ddigwyddiad gwych i fyfyrwyr i ddathlu diwedd y flwyddyn ac rydym yn hyderus y bydd.

"Mae’r thema yn ffres ac yn rhywbeth yr ydym yn teimlo y gall pawb uniaethu â hi. Roedd gennon ni bod rhyddid i weithio fel y mynnen ni, felly dyma’r cyfle i fod mor greadigol â phosib.

"Mae'n debyg mai dyma'r digwyddiad mwyaf mae unrhyw un ohonom wedi trefnu ac rydym yn ddiolchgar iawn am gael y cyfle i wneud hynny. Rydym wedi dysgu llawer ac mae wedi bod yn ymdrech tîm go iawn gan bawb ym Mhrifysgol Glyndŵr.

Actiodd un o'n myfyrwyr theatr, Rosie Brown, yn y hysbysluniau a gynhyrchwyd gennon, a gafodd ei ffilmio gan Dave Jones o'r ysgol gelf."

Yn unol ag ysbryd cymunedol Prifysgol Glyndŵr, mae'r myfyrwyr wedi dod i rhai o'r deunyddiau y maent yn eu defnyddio i wisgo allan y bar o siop Hosbis Tŷ Gobaith.

Maent hefyd wedi cael cyngor a chefnogaeth ar drefnu digwyddiad gan Eamonn Hunt, cyfarwyddwr cwmni cynhyrchu fyw Very Creative Ltd sydd â’i bencadlys yn Sheffield.

Gweithiai Eamonn fel rheolwr cynhyrchu ar gyfer teithiau byw i rai o sêr cerddoriaeth mwyaf y byd, gan gynnwys Madonna a Kylie Minogue.

"Mae wedi bod yn wych inni allu galw ar ei brofiad ef," meddai Laura. "Mae gwaith tu ôl i'r llenni mewn cynnal digwyddiad byw yn enfawr - mae wedi bod yn agoriad llygad go iawn i bob un ohonom - a rydym yn ddiolchgar am ei gyfraniad"

Mae'r ddawns yn rhedeg 20:30-02:00 ddydd Gwener 22 Mai ym Mar y Canmlwyddiant ac mae tocynnau yn costio £15 gan gynnwys diod a byrbryd ar ôl cyrraedd, band byw a DJ a byrbryd arall am hanner nos.

Mae tocynnau ar gael o swyddfa Urdd y Myfyrwyr a Swyddfa Docynnau Canolfan Catrin Finch.

Top