Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig

WGU Logo
WGU ten years

Gorsaf radio a phrifysgol yn uno eto am ymgyrch codi arian y gaeaf

Tachwedd 10, 2015

testun

Daw Prifysgol Glyndŵr a un o orsafoedd radio mwyaf Wrecsam at eu gilydd unwaith eto i godi arian.

Cynhaliai’r Brifysgol a Capital FM Ddawns Eira yng Ngwesty Carden Park, Swydd Gaer, ddydd Gwener 27 Tachwedd.

Bydd yr holl elw yn mynd at Rhoi i Glyndŵr - sy'n anelu at hybu buddsoddiad ar y campws ac yn gwella bywyd myfyrwyr - a Gwneud Sŵn Byd-eang, sy’n codi arian i Greu Dyfodol Disglair Wrecsam.

Gobaith Jemma Kinch, Swyddog Codi Arian a Chyn-Fyfyrwyr Prifysgol Glyndŵr, yw i ailadrodd llwyddiant Dydd Sul Hwylus diweddar, a croesawodd dros 1,000 o bobl i gampws Plas Coch y Brifysgol i greu cyhoeddusrwydd a chodi arian ar gyfer apêl y Brifysgol.

Yn eisoes sicrhaodd Jemma busnesau gan gynnwys cwmnïau gwasanaethau data Avox, Simply Mail Solutions ac entrepreneur Paul Maddocks, ond mae angen mwy o bobl i gofrestru cyn y diwrnod mawr.

"Roedd Gŵyl y Gaeaf y llynedd yn noson gwych a chododd mwy na £9,000 ar gyfer achosion gwych hyn," meddai.

"Rydym am wneud hyd yn oed mwy eleni ac mae angen i bobl i gysylltu gyda gwobrau arwerthiant, ac i ymuno â ni ar y noson."

Ychwanegodd Jemma: "Rydym wedi ffurfio partneriaeth buddugol gyda Capital, sydd wedi bod mor gefnogol i drefnu'r digwyddiad hwn.

"Bydd cyflwynwyr radio Sarah Story a Ben Sheppard unwaith eto yn cynnal trafodion. Bydd derbyniad gwin pefriog, pryd tri chwrs - gan gynnwys diodydd wedyn dawnsio gyda band byw ac adloniant. Ac mae mwy o bethau annisgwyl ar y ffordd"

Ychwanegodd cyflwynwyr Capital Sarah Story a Ben Sheppard "Fel prif orsaf cerddoriaeth Wrecsam rydym wrth ein boddau i weithio unwaith eto gyda Phrifysgol Glyndŵr a chodi arian at achosion da.

"Mae Gwneud Sŵn Byd-eang yn codi arian ar gyfer elusennau hynny nad ydynt yn cael eu clywed a thrwy weithio gyda'r brifysgol byddwn yn gallu i sicrhau ein bod yn rhoi llais i fudiadau yma."

Mynychodd hyd at 120 o bobl y digwyddiad diwethaf, a oedd yn cynnwys rafflau, gemau codi arian ac ocsiwn o eitemau gan gynnwys llofnodi crysau pêl-droed Clwb Pêl-droed Wrecsam a Manchester United a llun a gomisiynwyd o adeilad o ddewis, a grëwyd gan gyn-fyfyrwraig o Brifysgol Glyndŵr, Charlotte May Jones.

Mae gwobrau eleni yn cynnwys cerflun a wnaed gan lif gadwyn gan y cerflunydd arobryn Simon O'Rourke, llun comisiwn, profiad radio ar yr awyr a thocynnau cyngerdd.

Lansiodd Prifysgol Glyndŵr Wrecsam ei braich codi arian yn 2013 i gefnogi a diogelu addysg uwch yng ngogledd ddwyrain Cymru.

Mae’r cyllid sy’n dod o Lywodraeth Cymru bellach yn ganran fach iawn o'i hincwm gan fod strwythur ffioedd newydd ar waith ac mae'r Brifysgol ei hun yn elusen gofrestredig. Buddsoddir unrhyw arian y mae'n ei gynhyrchu yn ôl i adeiladau newydd, gwasanaethau, ymchwil a'r gymuned.

Ceir prynu tabl ar gyfer 10 o westeion am £470. Mae tocynnau unigol yn £50. I archebu, ewch i http://tinyurl.com/pl54bh3 neu e-bostiwch j.kinch@glyndwr.ac.uk. Fel arall, ffoniwch 01978 293995.

Top