GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy

Edrychwch ar ein cyrsiau bywiog ar gyfer mynediad mis Medi 2020.

WGU Logo
WGU ten years

Dawns Gaeaf Prifysgol Glyndŵr yn codi mwy na £4,500 i elusen

pic

Rhagfyr 12 2015

Mae bywydau yn Hosbis Plant Claire House yng Nghilgwri ac Advance Brighter Futures yn Wrecsam ar fin cael eu trawsnewid diolch i arian a godwyd gan Brifysgol Glyndŵr a Capital FM.

Cododd dros 100 o westeion £4,500 yn nawns godi arian flynyddol y brifysgol yn Wrecsam a gynhaliwyd ym Mharc Carden.

Bydd yr elw o'r digwyddiad yn cael ei rannu rhwng y ddwy elusen a Glyndŵr Giving, is-adran codi arian Prifysgol Glyndŵr.

Llywyddwyd y Dawns Eira gan ddau o gyflwynwyr Capital FM, Ben Sheppard a Sarah Story ddydd Gwener 27 Tachwedd, gyda chefnogaeth Street Stars Capital FM a oedd yn helpu i sicrhau bod y gwahanol weithgareddau codi arian yn digwydd heb anhap.

Roedd y gweithgareddau codi arian yn cynnwys bingo pen neu gynffon, raffl bwrdd a arwerthiant agored o dan arweiniad  Tim Goodwin o All Wales Auctions.

Un o'r eitemau yn yr arwerthiant oedd cerfiad llif gadwyn gan un o raddedigion Prifysgol Glyndŵr oedd wedi cael ei werthu am £800.

Dywedodd Jemma Kinch, swyddog gweithredol y cyn-fyfyrwyr a chodi arian: “Mae Prifysgol Glyndŵr yn falch i weithio mewn partneriaeth gyda Capital FM a'r Ymgyrch Make Some Noise.

“Mae codi arian yn ffrwd incwm sy'n hynod o werthfawr i'r brifysgol, gan helpu i wella ein darpariaeth i fyfyrwyr a datblygu campws gwell i bawb ei fwynhau.

“Hoffai Prifysgol Glyndŵr ddiolch i'r holl gwmnïau, cyn-fyfyrwyr, staff, myfyrwyr presennol a bwrdd y llywodraethwyr a oedd wedi cefnogi'r digwyddiad drwy fynychu a rhoi mor hael ar y noson.”

Mae Glyndŵr Giving yn rhoi cymorth i bedwar maes codi arian: profiad y myfyrwyr, rhagoriaeth academaidd, ymgysylltu â'r gymuned a datblygu'r campws.

Cynhelir dawns godi arian y flwyddyn nesaf yn y Lion Quays yng Nghroesoswallt. Am fwy o wybodaeth neu i archebu bwrdd anfonwch e-bost j.kinch@glyndwr.ac.uk

Top