GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy
WGU Logo
WGU ten years

Dawns Gaeaf Prifysgol Glyndŵr yn codi mwy na £4,500 i elusen

pic

Rhagfyr 12 2015

Mae bywydau yn Hosbis Plant Claire House yng Nghilgwri ac Advance Brighter Futures yn Wrecsam ar fin cael eu trawsnewid diolch i arian a godwyd gan Brifysgol Glyndŵr a Capital FM.

Cododd dros 100 o westeion £4,500 yn nawns godi arian flynyddol y brifysgol yn Wrecsam a gynhaliwyd ym Mharc Carden.

Bydd yr elw o'r digwyddiad yn cael ei rannu rhwng y ddwy elusen a Glyndŵr Giving, is-adran codi arian Prifysgol Glyndŵr.

Llywyddwyd y Dawns Eira gan ddau o gyflwynwyr Capital FM, Ben Sheppard a Sarah Story ddydd Gwener 27 Tachwedd, gyda chefnogaeth Street Stars Capital FM a oedd yn helpu i sicrhau bod y gwahanol weithgareddau codi arian yn digwydd heb anhap.

Roedd y gweithgareddau codi arian yn cynnwys bingo pen neu gynffon, raffl bwrdd a arwerthiant agored o dan arweiniad  Tim Goodwin o All Wales Auctions.

Un o'r eitemau yn yr arwerthiant oedd cerfiad llif gadwyn gan un o raddedigion Prifysgol Glyndŵr oedd wedi cael ei werthu am £800.

Dywedodd Jemma Kinch, swyddog gweithredol y cyn-fyfyrwyr a chodi arian: “Mae Prifysgol Glyndŵr yn falch i weithio mewn partneriaeth gyda Capital FM a'r Ymgyrch Make Some Noise.

“Mae codi arian yn ffrwd incwm sy'n hynod o werthfawr i'r brifysgol, gan helpu i wella ein darpariaeth i fyfyrwyr a datblygu campws gwell i bawb ei fwynhau.

“Hoffai Prifysgol Glyndŵr ddiolch i'r holl gwmnïau, cyn-fyfyrwyr, staff, myfyrwyr presennol a bwrdd y llywodraethwyr a oedd wedi cefnogi'r digwyddiad drwy fynychu a rhoi mor hael ar y noson.”

Mae Glyndŵr Giving yn rhoi cymorth i bedwar maes codi arian: profiad y myfyrwyr, rhagoriaeth academaidd, ymgysylltu â'r gymuned a datblygu'r campws.

Cynhelir dawns godi arian y flwyddyn nesaf yn y Lion Quays yng Nghroesoswallt. Am fwy o wybodaeth neu i archebu bwrdd anfonwch e-bost j.kinch@glyndwr.ac.uk

Top