GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy
WGU Logo
WGU ten years

Darlunydd talentog yn paratoi i ddathlu 12 mis llwyddiannus mewn Sioe Darlunwyr

Darlunydd testun

Mehefin 25, 2015

Dewiswyd darlunydd talentog dychwelyd i'r sioe ddylunio a ddaeth â'i waith i sylw cwmni cynhyrchu cyfryngau o fri

Cynhyrchodd Cosmo Mulford, 23 oed o'r Amwythig, gloriau i ddau albwm ar gyfer Universal Publishing Production Music (UPPM) yn ei flwyddyn gyntaf ar ôl iddo raddio o Brifysgol Glyndŵr.

Cafodd y gwaith yn dilyn y sylw cafodd ei bortffolio yn sioe “New Designers 2014” yng Nghanolfan Ddylunio Fusnes Llundain sy'n arddangos gwaith mwy na 3,000 o raddedigion celf.

Yr wythnos nesaf bydd yn rhan o 'Un flwyddyn Ymlaen' y sioe yng nghwmni 50 o raddedigion eraill o bob rhan o'r DU.

Meddai Cosmo: "Roedd fy llwyddiant yn New Designers yn annisgwyl o dda. Mae'n un o sioeau dylunio mwyaf y wlad sy’n denu llawer o gwmnïau mawr a gweithwyr proffesiynol y diwydiant.

"Roedd y gwaith a wnes i tra efo UPPM, ar gyfer cwmni o'r enw Gotham Music, sy'n cynhyrchu cerddoriaeth gefndir ar gyfer ffilmiau.

"Ges i fy newis ynghyd â 12 o raddedigion eraill y roeddent yn eu hoffi yn y sioe, a fi oedd dewis y cwmni i wneud y cloriau terfynol. Mae fy ngwaith felly bellach yn ymddangos ar y cloriau ar gyfer eu casgliadau Drama Sports ac Ultraglam. Dywedent y byddent yn hoffi gweithio gyda mi yn y dyfodol, pan daw’r briff addas.

"Fe wnes i gais i arddangos yn sioe Un Flwyddyn Ymlaen ar ôl llwyddiant y llynedd ac rydw i wedi bod yn ddigon lwcus i gael fy newis. Gobeithio y bydd yn arwain at ganlyniadau tebyg eleni a mwy o gysylltiadau o fewn y diwydiant. "

Mae Cosmo yn dilyn breuddwyd gydol oes i weithio fel darlunydd wrth iddo ddechrau ar ei yrfa. Ar hyn o bryd mae ei waith yn dilyn thema Siapaneaidd.

"Dylanwad mawr ar fy ngwaith yw printiau Siapaneaidd, comics Manga ac yn arbennig artistiaid fel Katsushika Hokusai, Katshiro Otomo a Hiroaki Samura.

"Arlunio yw'r unig beth yr wyf erioed wedi eisiau ei wneud. Fy uchelgais ar hyn o bryd fel artist yw gwneud y gorau o bob cyfle sy'n cyflwyno ei hun ac i gadw creu gweithiau celf.

"Waeth beth sy'n digwydd yn New Designers byddaf yn dal i fod yn darlunio gymaint ag y gallaf ac yn anfon fy ngwaith i ddarpar gleientiaid."

Bydd myfyrwyr celf presennol Prifysgol Glyndŵr yn arddangos yn New Designers 2015 fel rhan o'r prif sioe.

Cynhelir New Designers Rhan Dau yng Nghanolfan Dylunio Busnes, Llundain, o 1 Gorffennaf i 4.

I weld gwaith ewch i Cosmo yn http://www.artsthread.com/profile/cosmo-mulford/

Top