GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy
WGU Logo
WGU ten years

Myfyriwr yn ennill dwy wobr genedlaethol o fri

Biggs - llun

Ebrill 8 2015

Mae myfyriwr o Brifysgol Glyndŵr wedi cael ei enwi fel un o'r prentisiaid gorau’r DU mewn seremoni wobrwyo peirianneg cenedlaethol.

Enillodd Daniel Biggs, sy’n 21 oed ac yn astudio yn y brifysgol ar yr un pryd â gweithio fel prentis yn JCB, wobr am Berfformiad Rhagorol gan Brentis Blwyddyn Olaf yng Ngwobrau EEF / Aldermore Future Manufacturing, a noddwyd gan JAM Recruitment.

Cafodd ei ddewis o ymhlith 12 o brentisiaid rhagorol, pob un yn enillydd rhanbarthol o bob rhan o'r DU, ac aeth i’r frig ar ôl creu argraff ar banel o feirniaid o blith arweinwyr busnes, arbenigwyr yn y diwydiant ac academyddion.

Cafodd ei ganmol am ei allu i arwain a rheoli timau prosiect o uwch gydweithwyr ac am wneud effaith aruthrol o fewn ei gwmni.

Yna enwyd Daniel yn Fyfyriwr Gweithgynhyrchu’r Flwyddyn mewn gwobr arbennig ar wahân a gyflwynwyd gan EEF ac EDT (Ymddiriedolaeth Ddatblygu Peirianneg), sy'n cael ei roi i fyfyriwr arbennig sy'n cynrychioli'r to newydd o beirianwyr.

Arddangosir y wobr y ddau brif lwybr - prentisiaeth a gradd - sydd ar gael i bobl sy'n chwilio am yrfa mewn Gwyddoniaeth, Technoleg a Pheirianneg (STEM) yn y dyfodol.

Cymerodd Daniel y wobr ar ôl curo enillydd Gwobr Blwyddyn mewn Diwydiant EDT Jack Patterson o Brifysgol Sunderland, a wnaeth flwyddyn o leoliad yn gwneuthurwr rhaglennu robot Orwin plc.

Meddai Daniel Biggs: "Fel prentis blwyddyn olaf mae’r ddwy wobr yn goron ar y cyfan. I gael f’enwi, nid yn unig yn brentis rhagorol, ond hefyd yn fyfyriwr blwyddyn cynhyrchu yn anrhydedd go iawn.

"Rwy wedi dysgu sgiliau gwerthfawr sydd wedi fy rhoi ar lwybr gyrfa ddiddorol a gwerth chweil a buaswn annog pobl ifanc eraill i ddilyn gyrfa yn y diwydiant gweithgynhyrchu, naill ai fel prentis neu fyfyriwr brifysgol."

Meddai Dr Gordon Mizner, Prif Weithredwr EDT: "Mae gweithgynhyrchu yn ddiwydiant hynod gyffrous sy'n asgwrn cefn i’r economi. Mae Gwobr Myfyriwr Gweithgynhyrchu’r Flwyddyn yn dathlu y ddau brif llwybr sy'n dod â phobl ifanc i'r diwydiant hwn.

"Mae Daniel i'w canmol am yr ymroddiad mae wedi dangos, ac am arddangos y fath ymroddiad, creadigrwydd a balchder yn ei brentisiaeth."

Mae’r chwilio am enillwyr Gwobrau Gweithgynhyrchu’r Dyfodol am y flwyddyn nesaf eisoes wedi dechrau ac anogir phrentisiaid eraill i ddilyn ôl troed Daniel.

Top