Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig

WGU Logo
WGU ten years

Prifysgol i gynnal unig ddadl etholiad gyhoeddus Wrecsam

Bydd yr ymgeiswyr ar gyfer sedd Wrecsam yn yr Etholiad Cyffredinol eleni yn dod at ei gilydd ym Mhrifysgol Glyndŵr ar gyfer unig dadl gyhoeddus yr etholaeth.

dadl - testun

Trefnir yr hustyngau gan fyfyriwr Newyddiaduraeth Darlledu Georgia-May Quinn, yng Nghlwb Canmlwyddiant y Brifysgol ddydd Sadwrn (Mai 2) o 7.30pm.

Bydd pob un o’r saith ymgeisydd yn bresennol, gan roi cyfle i bobl leol godi materion lleol a gwrando ar weledigaethau’r ymgeiswyr ar gyfer y rhanbarth cyn yr etholiad ar 7 Mai.

Mae Georgia, sy’n dod o Nantwich, yn annog pobl i gyflwyno cwestiynau cyn ac yn ystod y noson - drwy ddilyn @wrexhamdebate ar Twitter a defnyddio'r hashtag #wrexdebate. Gofynnwyd i  ohebydd ITV Cymru Rob Shelley i gynnal trafodaeth.

Roedd gan y darpar ymgeiswyr Seneddol hwn i’w ddweud cyn y digwyddiad:

Y BLAID WYRDD Rob Munnerley: "Dwi'n sefyll i roi dewis arall i bobl Wrecsam, er mwyn iddynt wybod bod mwy allan yno na dim ond y Ceidwadwyr a Llafur - mae yna opsiynau eraill. Rwy'n siŵr y bydd yn ddadl gadarnhaol a phleserus a hoffwn longyfarch a diolch i Georgia am drefnu'r hynny. "

Y BLAID LAFUR Ian Lucas: "Mae'n bwysig ein bod yn cynnwys pobl mewn democratiaeth ac mae'n dda y bydd Glyndŵr yn cynnal hustyngau hyn."

PLAID CYMRU Carrie Harper: "Mae'n wych i gael digwyddiad sy'n agored i bob aelod o’n cymuned yn Wrecsam i ddod draw a chwestiynu eu darpar ASau. Mae'n bwysig i bobl gael y cyfle i graffu ar ein polisïau a'n holi ni fel ymgeiswyr. Rwy'n edrych ymlaen at y cyfle i rannu gweledigaeth y Blaid ar gyfer Wrecsam a Chymru gyda phobl leol. Mae diolch mawr i Georgia sydd wedi trefnu'r digwyddiad hwn ar ôl sylweddoli nad oedd cyfarfod a oedd yn agored i'r cyhoedd. Rwy'n siŵr y bydd yn llwyddiant mawr. "

CEIDWADWYR Andrew Atkinson: "Rwy'n hynod gyffrous am y digwyddiad pwysig hwn ar gyfer yr ardal. Cymerodd Georgia y cam cyntaf i ddarparu'r unig gyfle i’r cyhoedd leisio a thrafod y materion sy'n wynebu Wrecsam. Mae hwn yn wych ar gyfer Wrecsam a democratiaeth yn gyffredinol. "

DEMOCRATIAID RHYDDFRYDOL Rob Walsh: "Rwy'n ddiolchgar iawn i Georgia a Phrifysgol Glyndŵr ar gyfer cynnal y digwyddiad unigryw hwn. Mae'n bwysig bod y ffocws ar etholiad seneddol Wrecsam yn gadarn ar yr ymgeiswyr, ac nid ar arweinwyr y pleidiau cenedlaethol. Rydym wir yn cael cyfle i ddangos i drigolion lleol yn union beth y bydden nhw’n pleidleisio drosto. Rwy'n edrych ymlaen at hyn ac rwy'n annog gymaint o bobl â phosibl i ddod."

UKIP Niall Plevin-Kelly: "Rwy’n edmygu’n fawr iawn y cyflymder ac effeithlonrwydd dangosodd Georgia yn cael yr ymgeiswyr seneddol i gyd at ei gilydd ar gyfer y cyfarfod hwn. Gobeithio y bydd yn gyfle gwych inni gyd gyflwyno ein polisïau a safbwyntiau gwahanol i gynulleidfa a anwybyddwyd yn aml gan ganfasio prif ffrwd, ac yn cynhyrchu trafodaeth fywiog ar y noson. "

ANNIBYNNOL Brian Edwards: "Hoffwn ddiolch i ddechrau Georgia am drefnu yr hyn sy'n argoeli i fod yn noson diddorol, a gobeithio, yn llawn gwybodaeth. Rwy'n edrych ymlaen at lawer o wybodaeth amrywiol oddi wrth y darpar ymgeiswyr seneddol - gan gynnwys fi. Rwy’n edrych ymlaen at y digwyddiad. "

 

Diolchodd Georgia pob un o'r ymgeiswyr am fynychu a dywedodd bod diffyg dadl gyhoeddus yn y dref oedd yr hyn a sbardunodd hi i’w drefnu.

"Hwn fydd cyfle cyntaf llawer o fyfyrwyr i bleidleisio, felly mae'n bwysig ein bod yn cael y cyfle i glywed gan ymgeiswyr sy'n gobeithio gynrychioli Wrecsam, ac iddyn nhw dderbyn adborth cyn yr etholiad cyffredinol," meddai’r fyfyrwraig 21 oed.

"Mae yna lawer o faterion mae pobl am eu trafod ac rydym eisoes wedi gofyn i bobl trwy gyfryngau cymdeithasol i roi eu barn a chwestiynau i'r saith plaid. Rwy'n siŵr y bydd yn ddadl hynod ddiddorol, ond hefyd yn noson llawn hwyl lle rydym yn gallu gweld yr ymgeiswyr yn dangos eu hochr dynol. "

Ychwanegodd Georgia: "Mae Prifysgol Glyndŵr yn rhoi cyfle gwerthfawr i mi addasu fy mlwyddyn olaf ar gyfer fy niddordebau – sef gwleidyddiaeth. Rhoddodd nid yn unig gradd ond hefyd profiad a fydd yn ddefnyddiol wrth imi chwilio am swyddi.

"Mae pob ymgeisydd yn haeddu cael llwyfan cyfartal i gyflwyno eu gweledigaeth ar gyfer Wrecsam, ac mae'r etholwyr yn haeddu cael cyfle i glywed syniadau hynny er mwyn iddynt allu gwneud penderfyniad gwybodus ar Fai 7."

Gofrestru ar gyfer y digwyddiad AM DDIM yma: http://bit.ly/1DBLCz9

Am fwy o wybodaeth, ewch i'r dudalen Facebook http://on.fb.me/1JgIVdi neu ddilynwch wrexhamdebate ar Twitter ac yn defnyddio'r hashtag #wrexdebate.

Top