GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy
WGU Logo
WGU ten years

Adnoddau Dynol yn wynebu heriau digynsail

CIPD Llun

Llun: prif weithredwr CIPD Peter Cheese yn cadeirio dadl ar Ddyfodol Adnoddau Dynol ym Mhrifysgol Glyndŵr

Mehefin 2, 2015

Mae cyflogwyr yn wynebu heriau digynsail oddi wrth weithlu deallus sy'n weithgar yn y cyfryngau cymdeithasol.

Dyna oedd neges dadl banel ar Ddyfodol Adnoddau Dynol a gadeiriwyd gan Peter Cheese, prif weithredwr y Sefydliad Siartredig Personél a Datblygu (CIPD), ym Mhrifysgol Glyndŵr.

Mynychwyd y digwyddiad gan bobl o broffesiwn adnoddau dynol ar draws y rhanbarth. Hefyd ar y panel oedd Perry Timms, cyfarwyddwr Pobl ac AD Trawsnewidiol, arbenigwr cyfraith cyflogaeth a phartner yn Weightmans LLP, Mark Leach, a Carrie Foster a Peter Gibbs o Brifysgol Glyndŵr.

Roedd y dadl yn fywiog a thrafodwyd gweithio hyblyg a sut mae'r rhyngrwyd wedi symud grym i'r gweithlu, gan eu helpu i benderfynu a ydynt am weithio i gyflogwr penodol. Seilir eu penderfyniadau ar y cyfoeth o wybodaeth gyhoeddus sydd ar gael drwy Trydar, Gweplyfr a gwefannau megis glassdoor.co .uk.

Wrth siarad â‘r cynulleidfa, meddai Peter Cheese: "Dwi ddim yn meddwl ein bod ni erioed wedi cael amser pwysicach neu’n fwy ddiddorol i weithio yn AD.

"Mae'r diwydiant yn wynebu heriau newydd wrth i’r rhai presennol bygwth cynyddu, er enghraifft sut rydym am ymdrin â gweithlu sy'n heneiddio a'r materion ynghylch cynhyrchiant yn y DU."

Datgelodd Peter bod y twf mwyaf yn y gweithlu yn ystod y 10 mlynedd diwethaf wedi bod ymhlith y rhai sy’n dros 50 oed, wrth i fwy o bobl yn gweithio yn hirach am nifer o resymau.

"Mae dyfodol AD ​​yn gyfoethog ac yn rhoi boddhad ond mae gennym rai problemau sylweddol i’w datrys," ychwanegodd.

Meddai’r Athro Graham Upton, Is-Ganghellor Dros Dro Prifysgol Glyndŵr: "Rydym yn gweld ein hunain fel un sydd â rôl bwysig iawn i'w chwarae o ran deall ac ymgysylltu â busnesau. Mae hyn yn allweddol i'n cenhadaeth yng nghyd-destunau addysg a chymdeithas Gogledd Cymru. "

Roedd y digwyddiad yn rhan o raglen inbusiness Prifysgol Glyndŵr sy'n bwriadu cysylltu’r byd academaidd gyda diwydiant.

Meddai’r Athro Chris Jones, pennaeth ysgol fusnes Prifysgol Glyndŵr: "Rydym yn awyddus i gryfhau ein hunain fel canolbwynt ar gyfer Adnoddau Dynol o fewn y rhanbarth.

"Fel ysgol busnes, aethom ni drwy newid radical yn ddiweddar ac rydym yn adeiladu criw o staff darlithio sydd i gyd yn ymarferwyr gyda diwydiant. Mae hyn yn hanfodol i gynhyrchu graddedigion sydd wedi eu paratoi cymaint ag sy’n bosibl i fyd busnes."

Mae Prifysgol Glyndŵr yn cynnig dau lwybr gwahanol ar gyfer ei chwrs MA HRM ar ei newydd wedd o fis Medi, drwy ddysgu o bell neu ddysgu cyfunol.

Top