GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy
WGU Logo
WGU ten years

Dosbarth 2015 i raddio o Brifysgol Glyndŵr

llun

Bydd cannoedd o fyfyrwyr yn derbyn eu graddau o flaen eu teuluoedd a ffrindiau balch yn y cyntaf o seremonïau graddio Prifysgol Glyndŵr sy’n dechrau heddiw.

Bydd myfyrwyr Iechyd a Gwyddorau Cymdeithasol yn casglu eu cymwysterau y bore yma, cyn i fyfyrwyr Israddedig Busnes raddio yn y prynhawn.

Mae'r ddwy seremoni yn rhan o chwech a gynhelir yn Neuadd William Aston o ddydd Mercher 28 i Gwener 30 o Hydref.

Maent yn nodi penllanw blynyddoedd o waith caled gan fyfyrwyr o bob rhan o'r byd, sydd bellach yn mynd ymlaen i astudio ymhellach, hyfforddiant neu i mewn i’w dewis gyrfa.

Bydd yr Athro Graham Upton, Is-Ganghellor Prifysgol Glyndŵr, a’r Canghellor Syr Jon Shortridge yn arwain y seremonïau.

Meddai’r Athro Upton: "Y rhain fydd y seremonïau graddio cyntaf yr wyf wedi bod yn ymwneud â nhw ym Mhrifysgol Glyndŵr ac rydw i’n edrych ymlaen atyn nhw yn fawr iawn.

"I lawer o'n myfyrwyr dyma eu diwrnod olaf yn y brifysgol wrth iddynt fynd ymlaen i bennod nesaf eu bywydau gwaith.

"Rydym yn gobeithio ein bod wedi chwarae rhan bwysig yn eu taith i ble bynnag maent eisiau bod ac rydym yn edrych ymlaen at ddathlu gyda nhw yr wythnos hon."

Y ddau gymrawd cyntaf ar gyfer 2015, a fydd yn cael eu hanrhydeddu heddiw, yw’r ffermwr organig yr Arglwydd Newborough a'r arlunydd Ben Johnson.

Cynhelir dwy seremoni arall yn y Brifysgol yfory, gyda myfyrwyr addysg yn graddio yn y bore a myfyrwyr busnes ôl-raddedig a chyfrifiadura yn y prynhawn.

Daw’r seremonïau i ben ar ddydd Gwener gyda gwyddoniaeth gymhwysol a pheirianneg, wedyn myfyrwyr y cyfryngau, celf a dylunio, seicoleg a gwyddor chwaraeon fydd y rhai olaf i dderbyn eu graddau.

Derbynnir pedwar Cymrawd anrhydeddus arall yr wythnos hon - Peter Davies, Comisiynydd Dyfodol Cynaliadwy Cymru yn Cynnal Cymru a chadeirydd Comisiwn ar Newid yn yr Hinsawdd; yr artist Bedwyr Williams; y gwyddonydd amgylcheddol yr Athro Syr John T Houghton a’r milwr o Wrecsam James Wharton, a ddaeth yn eicon ar gyfer newid agwedd y Fyddin tuag at wrywgydiaeth.

Bydd y seremonïau yn gweld israddedig ac ôl-raddedigion yn derbyn eu graddau. Cyflwynir gwobrau unigol ar gyfer cyflawniad rhagorol ar draws pob maes.

Top