GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy
WGU Logo
WGU ten years

Thema Cydweithio ar gyfer arddangosfa newydd Oriel Sycharth

Cydweithiwch

Mae gwaith celf a grëwyd o gyfryngau yn amrywio o baentio i Skype yn ffurfio arddangosfa newydd o greadigaethau gan 23 artistiaid rhyngwladol ar thema cydweithio.

Mae CYDWEITHIWCH!, sy'n agor ym Mhrifysgol Glyndŵr yn Wrecsam ar ddydd Iau 23 Ebrill, yn arolwg o arferion celf cydweithredol diweddar sy'n annog y gwyliwr i ystyried yr amrywiaeth eang o ffurfiau, dulliau a chanlyniadau o gydweithio.

Cyflwynir arddangosfa ganolog yn Oriel Sycharth fel rhan o raglen ehangach o arddangosfeydd, dangosiadau a pherfformiadau, mewn partneriaeth â Phrosiect THIS a Ffocws Cymru.

Ymhlith y lleoliadau ychwanegol yw Undegun Prosiect THIS a Galeri 3B, a bydd sioeau dethol trwy digwyddiadau Ffocws Cymru.

Trwy archwilio i mewn i natur cydweithio, cyflwynai CYDWEITHIWCH! amrywiaeth eang o arferion gan gynnwys artistiaid sydd ond yn gweithio ar y cyd, cydweithwyr achlysurol, ac artistiaid sy'n cyfeirio cyfranogwyr dros dro neu drefnu'r sefyllfaoedd.

Mae’r arddangoswyr yn amrywio o ran cenedl a’u gyrfa ac mae’r arferion a gyflwynwyd yn amrywio o ffeministiaeth ac adfywiad paentio’r 80au cynnar, i jazz, a chelf cynhenid ​​ac ôl-rhyngrwyd.

Mae'r rhan fwyaf o artistiaid yn yr arddangosfa hon wedi dangos yn rhyngwladol, ond byth yng Nghymru o'r blaen. Am y tro cyntaf daw CYDWEITHIWCH! gwaith cyfranogol arloesol gan Tim Rollins a K.O.S yn ogystal â Phrosiect Geni arloesol Judy Chicago i Gymru.

Ymhlith yr artistiaid eraill sy'n dangos yng Nghymru am y tro cyntaf yw’r artist perfformio Ann Liv Young, artist Metis Dylan Miner, a deuawd o Siapan WEAST.

Un o uchafbwyntiau’r arddangosfa fydd y cyflwyniad cyntaf erioed yng Nghymru o ffilm 3-sianel uchelgeisiol Ryan Trecartin, Comma Boat. Cyflwynir gosodiad enfawr sy’n weledigaeth unigryw o unbennaeth, ac eto arwyddluniol o arddull hyper-gydweithredol Trecartin, yn Undegun yng nghanol tref Wrecsam.

Meddai’r Athro Estelle Thompson, pennaeth adran y cyfryngau, celf a dylunio ym Mhrifysgol Glyndŵr: "Rydym wrth ein bodd i fod y lleoliad cyntaf yng Nghymru i arddangos gwaith cynifer o'r artistiaid yn ein harddangosfa ddiweddaraf.

"Rydym hefyd wrth ein bodd bod yr arddangosfa fydd yn rhan o Ffocws Cymru, sydd wedi dod yn ddigwyddiad mor allweddol yn y calendr celfyddydol Wrecsam."

Bydd CYDWEITHIWCH! yn cynnal digwyddiad cyn lansio fel rhan o Ffocws Cymru ar 22 Ebrill, 6-8pm yn Galeri 3B, a fydd yn cynnwys perfformiadau byw gan Biters deuawd o Lundain ac Ann Liv Young o Efrog Newydd.

Bydd prif lansiad yr arddangosfa yn Oriel Sycharth ar Ebrill 23, 6-8pm, a bydd yn cynnwys, perfformiad byw aml-actor a gyfarwyddwyd gan Helen Knowles. Cynhelir derbyniad ar ôl y digwyddiad gyda pherfformiadau yn dilyn yn Undegun o 8pm ymlaen. Fel rhan o raglen reolaidd Ffocws Cymru, mae angen tocyn ar gyfer yr ôl-ddigwyddiad, ond bydd ymwelwyr i'r agoriad yn Oriel Sycharth yn derbyn tocynnau am ddim i barth VIP arbennig.

Mae'r arddangosfa, a guradwyd gan Nicholas John Jones a Ivan Liotchev, yn rhedeg ym Mhrifysgol Glyndŵr, Galeri 3B a Undegun o 23 Ebrill - 19 Mehefin 2015

Am fwy o wybodaeth ewch glyndwr.ac.uk/OrielSycharthGallery

 

 Diwedd

 

Artistiaid sy’n arddangos:

 

Jeremy Bailey gyda Kristin Schaffer, Biters, Cornford & Cross, Judy Chicago, Phoebe Davis, Bernard Frize, Jesse Greenberg, Jeremy Hutchison, Helen Knowles, Ivan Liotchev, Lorna Mills, Dylan Miner, Sarah Pettitt & Robert Rivers, Jonathan Powell & nu-Sangha, Kezia Pritchard & Kristofer Henriksson, Nina Rodin a Rebecca Molloy, Tim Rollins a K.O.S, Nastja Säde Rönkkö & Ernest Truely, Jesse Stead & Raphael Lyon, Ryan Trecartin, Julia Vogl, Weast, Ann Liv Young.

Top