GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy

Edrychwch ar ein cyrsiau bywiog ar gyfer mynediad mis Medi 2020.

WGU Logo
WGU ten years

Thema Cydweithio ar gyfer arddangosfa newydd Oriel Sycharth

Cydweithiwch

Mae gwaith celf a grëwyd o gyfryngau yn amrywio o baentio i Skype yn ffurfio arddangosfa newydd o greadigaethau gan 23 artistiaid rhyngwladol ar thema cydweithio.

Mae CYDWEITHIWCH!, sy'n agor ym Mhrifysgol Glyndŵr yn Wrecsam ar ddydd Iau 23 Ebrill, yn arolwg o arferion celf cydweithredol diweddar sy'n annog y gwyliwr i ystyried yr amrywiaeth eang o ffurfiau, dulliau a chanlyniadau o gydweithio.

Cyflwynir arddangosfa ganolog yn Oriel Sycharth fel rhan o raglen ehangach o arddangosfeydd, dangosiadau a pherfformiadau, mewn partneriaeth â Phrosiect THIS a Ffocws Cymru.

Ymhlith y lleoliadau ychwanegol yw Undegun Prosiect THIS a Galeri 3B, a bydd sioeau dethol trwy digwyddiadau Ffocws Cymru.

Trwy archwilio i mewn i natur cydweithio, cyflwynai CYDWEITHIWCH! amrywiaeth eang o arferion gan gynnwys artistiaid sydd ond yn gweithio ar y cyd, cydweithwyr achlysurol, ac artistiaid sy'n cyfeirio cyfranogwyr dros dro neu drefnu'r sefyllfaoedd.

Mae’r arddangoswyr yn amrywio o ran cenedl a’u gyrfa ac mae’r arferion a gyflwynwyd yn amrywio o ffeministiaeth ac adfywiad paentio’r 80au cynnar, i jazz, a chelf cynhenid ​​ac ôl-rhyngrwyd.

Mae'r rhan fwyaf o artistiaid yn yr arddangosfa hon wedi dangos yn rhyngwladol, ond byth yng Nghymru o'r blaen. Am y tro cyntaf daw CYDWEITHIWCH! gwaith cyfranogol arloesol gan Tim Rollins a K.O.S yn ogystal â Phrosiect Geni arloesol Judy Chicago i Gymru.

Ymhlith yr artistiaid eraill sy'n dangos yng Nghymru am y tro cyntaf yw’r artist perfformio Ann Liv Young, artist Metis Dylan Miner, a deuawd o Siapan WEAST.

Un o uchafbwyntiau’r arddangosfa fydd y cyflwyniad cyntaf erioed yng Nghymru o ffilm 3-sianel uchelgeisiol Ryan Trecartin, Comma Boat. Cyflwynir gosodiad enfawr sy’n weledigaeth unigryw o unbennaeth, ac eto arwyddluniol o arddull hyper-gydweithredol Trecartin, yn Undegun yng nghanol tref Wrecsam.

Meddai’r Athro Estelle Thompson, pennaeth adran y cyfryngau, celf a dylunio ym Mhrifysgol Glyndŵr: "Rydym wrth ein bodd i fod y lleoliad cyntaf yng Nghymru i arddangos gwaith cynifer o'r artistiaid yn ein harddangosfa ddiweddaraf.

"Rydym hefyd wrth ein bodd bod yr arddangosfa fydd yn rhan o Ffocws Cymru, sydd wedi dod yn ddigwyddiad mor allweddol yn y calendr celfyddydol Wrecsam."

Bydd CYDWEITHIWCH! yn cynnal digwyddiad cyn lansio fel rhan o Ffocws Cymru ar 22 Ebrill, 6-8pm yn Galeri 3B, a fydd yn cynnwys perfformiadau byw gan Biters deuawd o Lundain ac Ann Liv Young o Efrog Newydd.

Bydd prif lansiad yr arddangosfa yn Oriel Sycharth ar Ebrill 23, 6-8pm, a bydd yn cynnwys, perfformiad byw aml-actor a gyfarwyddwyd gan Helen Knowles. Cynhelir derbyniad ar ôl y digwyddiad gyda pherfformiadau yn dilyn yn Undegun o 8pm ymlaen. Fel rhan o raglen reolaidd Ffocws Cymru, mae angen tocyn ar gyfer yr ôl-ddigwyddiad, ond bydd ymwelwyr i'r agoriad yn Oriel Sycharth yn derbyn tocynnau am ddim i barth VIP arbennig.

Mae'r arddangosfa, a guradwyd gan Nicholas John Jones a Ivan Liotchev, yn rhedeg ym Mhrifysgol Glyndŵr, Galeri 3B a Undegun o 23 Ebrill - 19 Mehefin 2015

Am fwy o wybodaeth ewch glyndwr.ac.uk/OrielSycharthGallery

 

 Diwedd

 

Artistiaid sy’n arddangos:

 

Jeremy Bailey gyda Kristin Schaffer, Biters, Cornford & Cross, Judy Chicago, Phoebe Davis, Bernard Frize, Jesse Greenberg, Jeremy Hutchison, Helen Knowles, Ivan Liotchev, Lorna Mills, Dylan Miner, Sarah Pettitt & Robert Rivers, Jonathan Powell & nu-Sangha, Kezia Pritchard & Kristofer Henriksson, Nina Rodin a Rebecca Molloy, Tim Rollins a K.O.S, Nastja Säde Rönkkö & Ernest Truely, Jesse Stead & Raphael Lyon, Ryan Trecartin, Julia Vogl, Weast, Ann Liv Young.

Top