GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy
WGU Logo
WGU ten years

Peirianwyr Prifysgol Glyndŵr yn cymryd sgan 3D o Gi Acton

Cwn Acton llun

Llun: Olivier Durieux (chwith) gyda Arfon Hughes (blaen) yn dechrau gweithio ar sganio’r Ci Acton yn Amgueddfa Wrecsam

Mae ci pren 195 oed yn Amgueddfa Wrecsam yn cael ei foderneiddio a'i diogelu ar gyfer cenedlaethau'r dyfodol diolch i beirianwyr ym Mhrifysgol Glyndŵr.

Cymerodd Olivier Durieux ac Arfon Hughes sgan 3D o un o bedwar Ci Acton Wrecsam sydd wedi bod yn yr amgueddfa ar Stryt y Rhaglaw ers 1998.

Defnyddiwyd 20 miliwn o bwyntiau o’r cerflun trwy offer modelu 3D diweddaraf i gwblhau'r sgan, a fydd yn cael ei ddefnyddio i greu modelau o’r ci.

Cafodd y pedwar Ci Acton eu cerfio gan saer lleol James Edwards yn 1820 a safodd y cŵn yn sbïo allan dros borth Ystad Acton hanesyddol.

Meddai Karen Harris, o Amgueddfa ac Archifau Wrecsam: "Rydym wedi bod yn edrych ar ffyrdd o ddod â'r amgueddfa i mewn i'r 21ain ganrif ac i'w chadw'n berthnasol i bawb. Gan bod y ci wedi dod yn eiconig o Wrecsam rydyn ni am ddweud wrth bobl mwy amdano.

"Bydden ni’n cadw’r ci gwreiddiol y tu ôl i wydr yma, ond yn sgil y prosiect, byddwn yn gallu i ddyblygu modelau ohono i werthu yn siop yr amgueddfa ac yn cynhyrchu modelau mwy i ddefnyddio efo grwpiau ysgol. "

Bu Olivier Durieux, uwch ddarlithydd mewn peirianneg fecanyddol ym Mhrifysgol Glyndŵr, arwain y broses sganio, a gymerodd dros bedair awr i'w gwblhau.

Meddai: "Dros amser mae'r ci wedi cracio ond mae'r cyfan yn dal yn gyfan a thrwy gymryd model 3D gallwn ei gadw rhag ofn i rhywbeth digwydd yn y dyfodol ac mae'n cael ei golli am byth.

"Mae'r offer a ddefnyddiwyd gennym yn flaengar dros ben felly rydym wedi llwyddo i gymryd sgan sy'n hynod o gywir."

Roedd Neuadd Acton yn un o dai pwysicaf Wrecsam. Mae’n debyg un o’r trigolion enwocaf oedd yr anfad Farnwr Jeffreys.

Enillodd porth i'r tŷ enw 'Y Cŵn’ ac yno 'Y Pedwar Ci’ wrth i’r milgwn dod yn symbol o'r dref.

Cynhyrchwyd copïau o'r cŵn ac maen yn dal i warchod y fynedfa i Ystad Parc Acton hyd heddiw fel atgof o ran bwysig o hunaniaeth a threftadaeth lleol Wrecsam.

Mae'r Ci Acton ar gael i'w weld yn Amgueddfa Wrecsam, o ddydd Llun i ddydd Gwener o 10am i 5pm, o ac 11am i 4pm ar ddydd Sadwrn a Llun Gŵyl y Banc. Mae mynediad am ddim. Am fwy o wybodaeth anfonwch e-bost museum@wrexham.gov.uk neu ffoniwch 01978 297460.

Top