Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig - dewch i'n diwrnod agored nesaf i ddarganfod mwy.

WGU Logo
WGU ten years

Gwyddonwyr am cynhyrchu siampŵ fwy gwyrdd gan ddefnyddio cregyn corgimwch gwastraff

Corgimwch llun

Awst 3, 2015

Mae gwyddonwyr ym Mhrifysgol Glyndŵr yn ymchwilio a ellir cregyn corgimwch gwastraff yn gwneud cynhyrchion siampŵau a hylifau golchi dillad yn fwy cyfeillgar i'r amgylchedd.

Mae’r tîm o ymchwilwyr yn credu y gall echdynnu a defnyddio cemeg polymer, yn deillio o gitin, sydd i'w cael yn naturiol yn cregyn y bwyd môr, yn lle polymerau synthetig i wneud cynhyrchion personol a gofal cartref.

Ychwanegir polymerau at amrywiaeth o fformwleiddiadau diwydiannol, gan gynnwys bwyd, fferyllol, colur a phaent, i reoli eu gludedd ac ymestyn eu hoes silff.

Mae polymerau naturiol yn well na rhai synthetig, sy'n cael eu cynhyrchu o betrocemegion sydd ddim yn adnewyddadwy.

Ar hyn o bryd mae tîm y brifysgol yn gweithio ar brosiect ymchwil gwerth £1m mewn cydweithrediad â phartneriaid diwydiannol gan gynnwys Croda, Grŵp Almac a Seagarden.

Noddir y prosiect hwn gan asiantaethau arloesi y DU, Innovate UK, ac Arloesi Norwy.

Mewn labordai yng Nghanolfan Polymerau Toddadwy mewn Dŵr yn Wrecsam, mae gwyddonwyr wedi addasu polymer a dynnwyd o'r cregyn corgimwch gwastraff a ddarperir gan Seagarden, gweithgynhyrchydd gynhwysion bwyd môr naturiol yn Norwy.

Y gobaith yw y bydd y polymer newydd a grëwyd yn cyflawni'r un swyddogaeth â pholymerau sy’n cael eu defnyddio eisoes mewn cynhyrchion personol a gofal cartref.

Mae tîm Croda, sydd wedi eu lleoli yn Widnes, yn edrych ar gynhyrchiad diwydiannol y polymer. Maent yn cymryd rhan yn y prosiect, ynghyd â Grŵp Almac o Craigavon.

Meddai’r Athro Pete Williams, Athro Polymer a Chemeg Colloid ym Mhrifysgol Glyndŵr: "Citosan yw un o'r polymerau naturiol rhai mwyaf niferus ac mae wedi denu diddordeb mawr.

"Mae hwn yn brosiect dwy flynedd a ddechreuodd ym mis Mehefin 2013 ac rydym bellach wedi cyrraedd y cam lle rydym wedi datblygu polymer newydd sydd bellach yn cael ei brofi mewn fformwleiddiadau personol a gofal cartref.

"Mae citosan wedi bod o gwmpas ers amser hir, ond rydym wedi datblygu dull o’i haddasu i roi eiddo gwell.

"Byddai'r cregyn corgimwch arfer yn cael eu gwaredu fel gwastraff, felly, yn y pen draw, nod y prosiect yw gwneud cynhyrchu cynhyrchion personol a gofal cartref mwy gwyrdd."

Mae'r Ganolfan ym Mhrifysgol Glyndŵr yn gweithio gyda'r diwydiant i ddatblygu atebion newydd i broblemau trwy ddefnyddio ei harbenigedd mewn polymerau toddadwy mewn dŵr.

Mae'n helpu i ailgylchu bwyd sydd dros ben o afalau a gynhyrchir fel sgil-gynnyrch y diwydiant seidr drwy eu ailfformiwleiddio yn belenni gwlithod.

Mae'r tîm hefyd yn gweithio ar brosiect gyda chwmni lleol, Russell Integrated Pest Management (IPM), er mwyn creu fformiwleiddiwr eco-gyfeillgar sy'n atal pryfed dinistrio cnydau gan 'tarfu paru' drwy ryddhau rheoledig fferomonau.

Top