GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy
WGU Logo
WGU ten years

Gwyddonwyr am cynhyrchu siampŵ fwy gwyrdd gan ddefnyddio cregyn corgimwch gwastraff

Corgimwch llun

Awst 3, 2015

Mae gwyddonwyr ym Mhrifysgol Glyndŵr yn ymchwilio a ellir cregyn corgimwch gwastraff yn gwneud cynhyrchion siampŵau a hylifau golchi dillad yn fwy cyfeillgar i'r amgylchedd.

Mae’r tîm o ymchwilwyr yn credu y gall echdynnu a defnyddio cemeg polymer, yn deillio o gitin, sydd i'w cael yn naturiol yn cregyn y bwyd môr, yn lle polymerau synthetig i wneud cynhyrchion personol a gofal cartref.

Ychwanegir polymerau at amrywiaeth o fformwleiddiadau diwydiannol, gan gynnwys bwyd, fferyllol, colur a phaent, i reoli eu gludedd ac ymestyn eu hoes silff.

Mae polymerau naturiol yn well na rhai synthetig, sy'n cael eu cynhyrchu o betrocemegion sydd ddim yn adnewyddadwy.

Ar hyn o bryd mae tîm y brifysgol yn gweithio ar brosiect ymchwil gwerth £1m mewn cydweithrediad â phartneriaid diwydiannol gan gynnwys Croda, Grŵp Almac a Seagarden.

Noddir y prosiect hwn gan asiantaethau arloesi y DU, Innovate UK, ac Arloesi Norwy.

Mewn labordai yng Nghanolfan Polymerau Toddadwy mewn Dŵr yn Wrecsam, mae gwyddonwyr wedi addasu polymer a dynnwyd o'r cregyn corgimwch gwastraff a ddarperir gan Seagarden, gweithgynhyrchydd gynhwysion bwyd môr naturiol yn Norwy.

Y gobaith yw y bydd y polymer newydd a grëwyd yn cyflawni'r un swyddogaeth â pholymerau sy’n cael eu defnyddio eisoes mewn cynhyrchion personol a gofal cartref.

Mae tîm Croda, sydd wedi eu lleoli yn Widnes, yn edrych ar gynhyrchiad diwydiannol y polymer. Maent yn cymryd rhan yn y prosiect, ynghyd â Grŵp Almac o Craigavon.

Meddai’r Athro Pete Williams, Athro Polymer a Chemeg Colloid ym Mhrifysgol Glyndŵr: "Citosan yw un o'r polymerau naturiol rhai mwyaf niferus ac mae wedi denu diddordeb mawr.

"Mae hwn yn brosiect dwy flynedd a ddechreuodd ym mis Mehefin 2013 ac rydym bellach wedi cyrraedd y cam lle rydym wedi datblygu polymer newydd sydd bellach yn cael ei brofi mewn fformwleiddiadau personol a gofal cartref.

"Mae citosan wedi bod o gwmpas ers amser hir, ond rydym wedi datblygu dull o’i haddasu i roi eiddo gwell.

"Byddai'r cregyn corgimwch arfer yn cael eu gwaredu fel gwastraff, felly, yn y pen draw, nod y prosiect yw gwneud cynhyrchu cynhyrchion personol a gofal cartref mwy gwyrdd."

Mae'r Ganolfan ym Mhrifysgol Glyndŵr yn gweithio gyda'r diwydiant i ddatblygu atebion newydd i broblemau trwy ddefnyddio ei harbenigedd mewn polymerau toddadwy mewn dŵr.

Mae'n helpu i ailgylchu bwyd sydd dros ben o afalau a gynhyrchir fel sgil-gynnyrch y diwydiant seidr drwy eu ailfformiwleiddio yn belenni gwlithod.

Mae'r tîm hefyd yn gweithio ar brosiect gyda chwmni lleol, Russell Integrated Pest Management (IPM), er mwyn creu fformiwleiddiwr eco-gyfeillgar sy'n atal pryfed dinistrio cnydau gan 'tarfu paru' drwy ryddhau rheoledig fferomonau.

Top