GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy
WGU Logo
WGU ten years

Prifysgol Glyndŵr yn lansio Clwb Rhwydweithio newydd i fusnesau

Llun

Awst 26, 2015

Bydd Prif Swyddog Gweithredol Sefydliad Rheolaeth Siartredig yn lansio clwb rhwydweithio newydd i fusnesau yng Ngogledd Cymru i rannu gwybodaeth a gweithio ar y cyd.

Bydd Ann Francke o’r Sefydliad yn arwain sgwrs ar reoli ac arweinyddiaeth yng nghyfarfod cyntaf Clwb Glyndŵr yn Wrecsam ar ddydd Iau 3 Medi.

Trefnwyd y digwyddiad gan Ysgol Fusnes Prifysgol Glyndŵr, a bydd y digwyddiad yn rhedeg o 4.30 pm i 6.30pm yng Nghanolfan Catrin Finch.

Mae Ann yn gyn Reolwr Gyfarwyddwr Byd-eang Sefydliad Safonau Prydeinig ac mae hefyd wedi gweithio i Proctor and Gamble, yn ogystal â bod yn Is-Lywydd Ewropeaidd Mars â chyfrifoldeb am bortffolio gofal anifeiliaid anwes y cwmni.

Mae hi hefyd yn sylwebydd o fri ar bob agwedd ar reoli, yn ysgrifennu ar gyfer nifer o wefannau a phapurau newydd.

Meddai Laura Gough, rheolwr datblygu busnes ym Mhrifysgol Glyndŵr: "Ni allem feddwl am neb gwell na Ann i lansio Clwb Glyndŵr, sy’n rhoi cyfle i fusnesau rhannu gwybodaeth, syniadau, arfer gorau, heriau, ac unrhyw cyfleoedd iddynt weithio ar y cyd.

"Mae gan Ann record ragorol fel arweinydd a chyfoeth o wybodaeth ac arbenigedd yn y modd y gall sefydliadau wella perfformiad. Mae ei sgwrs yn un na ddylid ei golli. "

Yn dilyn y digwyddiad lansio, bydd Prifysgol Glyndŵr yn cynnal cyfarfodydd rheolaidd Clwb Glyndŵr trwy gydol y flwyddyn fel rhan o'i hymrwymiad i gefnogi'r gymuned fusnes yng Ngogledd Cymru.

Bydd cyfarfodydd yn cynnwys siaradwyr gwadd gwahanol ac yn canolbwyntio ar bynciau mwyaf berthnasol a defnyddiol i arweinwyr busnes heddiw.

Ychwanegodd Laura: "Cafodd y Clwb ei sefydlu yn dilyn adborth gan fusnesau lleol ar sut y gall y Brifysgol eu helpu.

"Mae gennym rôl hanfodol i'w chwarae wrth greu cyfleoedd i bob un ohonynt dyfu, gan ddarparu mynediad at y mathau o wasanaethau a chymorth fyddai fel arall yn tu hwnt i'w cyrraedd."

I gael mwy o wybodaeth am Glwb Glyndŵr ebostiwch inbusiness@glyndwr.ac.uk, ffoniwch 01978 293997 neu archebwch ar-lein yn bit.ly/glyndwrclub.

Top