GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy
WGU Logo
WGU ten years

Myfyrwyr yn trefnu cinio a theatr Nadolig yn rhad ac am ddim i'r henoed yn Wrecsam

llun

Rhagfyr 14, 2015

 

Mae myfyriwr hael oedd yn benderfynol o fywiogi’r Nadolig ar gyfer yr henoed ar ôl gweld dementia o fewn ei theulu, wedi rhoi anrheg Nadolig arbennig i breswylwyr cartrefi gofal trwy drefnu cinio a sioe theatr Nadoligaidd am ddim.

Trefnodd Louise Handley i drigolion Tŷ Stansty a Neuadd Brychdyn, Wrecsam, fwynhau cinio Nadolig traddodiadol a gwylio perfformiad o A Christmas Carol ym Mhrifysgol Glyndŵr, lle mae'n astudio busnes.

Gan gydnabod y gall y Nadolig fod yn adeg unig i lawer o bobl hŷn, dechreuodd Louise rhoi anrhegion a helpu allan mewn digwyddiadau ar gyfer yr henoed yn ei chymuned yn Harrow, Llundain, ychydig flynyddoedd yn ôl.

Ac yn dymuno dod â hapusrwydd tebyg i'r rhai yn Wrecsam, dechreuodd godi arian a gweithiodd gyda chanolfan gyrfaoedd y brifysgol i godi arian trwy raglen, Rhywfaint o Gyfrifoldeb, a ariennir gan y Loteri Genedlaethol,.

Talodd yr arian am 35 o drigolion i fwynhau cinio cyn gwylio cynhyrchiad myfyrwyr theatr a pherfformiad Prifysgol Glyndŵr o stori enwog Charles Dickens.

Meddai Louise: "Mae gen i lawer o berthnasau oedrannus ac un diwrnod wrth imi ymweld â’m nain mewn cartref dementia wnes i sylweddoli nad oedd gan un o'r trigolion yno unrhyw ymwelwyr adeg y Nadolig.

"Y tro nesaf ymwelais cymerais anrheg iddi ac yr oedd mor ddiolchgar, ei wyneb yn goleuo. O hynny ymlaen dechreuais gwneud mwy a mwy i geisio gwella ansawdd bywyd ar gyfer yr henoed, popeth o brynu anrheg Nadolig iddynt i wneud eu siopa bwyd.

"Rydw i wedi gweld pa mor unig y gall y Nadolig fod ar eu cyfer ac roeddwn i eisiau rhoi rhywbeth i’r rhai yn Wrecsam er mwyn iddynt fwynhau a chofio’r Nadolig hwn."

Meddai Maureen McDonough, dirprwy fetron yn Nhŷ Stansty: "Roedd yn ddigwyddiad gwych a chafodd pawb mwynhad. Daeth yr ymweliad â'r gymuned cartrefi nyrsio yn ôl i'r gymuned gyda phob un o'n trigolion yn mwynhau siarad â phobl yn y brifysgol. Mwynhau'r sgwrs a chwrdd â phobl newydd wnaethon nhw gyd"

Un o'r gwesteion yn y cinio a’r sioe oedd preswylydd hynaf Neuadd Brychdyn, Beatrice Griffiths sy’n 105 mlwydd oed.

Meddai Hayley Jones, cydlynydd gweithgareddau Neuadd Brychdyn: "Roedd yn ddigwyddiad mor hyfryd. Nid ydym erioed wedi cael gwahoddiad i unrhyw beth fel hyn o'r blaen. Mae pawb yn caru bod allan ar gyfer y prynhawn ac yn ymweld â'r brifysgol. "

Mae Rhywfaint o Gyfrifoldeb, a roddodd rhan o'r cyllid ar gyfer y digwyddiad, yn fenter a ariennir gan y Loteri Genedlaethol a gynlluniwyd i gefnogi graddedigion drwy greu cyfleoedd profiad gwaith yn y gymuned.

Dywedodd Lucy Jones, swyddog profiad gwaith yng nghanolfan gyrfaoedd Prifysgol Glyndŵr: "Gweithiodd Louise yn anhygoel o galed i godi arian ar gyfer y digwyddiad ac rydym yn falch iawn o allu cefnogi ei hymdrechion trwy'r prosiect.

"Cafodd Louise ei chefnogi gan grŵp o wyth o fyfyrwyr o raddau iechyd ac addysg sydd drwy gymryd rhan yn y prosiect hwn wedi datblygu eu sgiliau cyflogadwyedd."

Top