GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy
WGU Logo
WGU ten years

Cynllun celfyddydol i hybu creadigrwydd ac arloesedd mewn addysg uwch

celf llun

Llun: (o'r chwith) AS Wrecsam Ian Lucas, myfyrwraig Kasia Pikula a'r Athro Estelle Thompson, pennaeth y Cyfryngau, Celf a Dylunio ym Mhrifysgol Glyndŵr, yn Sioe Blwyddyn Olaf eleni

Cefnogir cynllun celfyddydol newydd a gynlluniwyd i hybu creadigrwydd ac arloesedd mewn addysg uwch gan fusnesau yng Ngogledd Cymru.

Lansiwyd prosiect 'Cyfeillion y Celfyddydau' gan Brifysgol Glyndŵr a bydd yn cael ei arwain gan ei Hysgol Celf a Dylunio Gogledd Cymru yn Wrecsam.

Sbardunwyd y cyfan gan hwb ariannol oddi wrth gwmni cyfreithiol o Gaer DTM Legal ac asiantaeth creadigol yn Wrecsam Fotofire, a thrwy noddi’n llwyddiannus Llosgi’n Llachar: Sioe Gradd Celf a Dylunio.

Mae'r Brifysgol bellach yn angen i eraill wneud yr un peth ac i gefnogi’r cynllun. Felly cyhoeddodd gyfres o gymhellion i'w temtio nhw i mewn.

Yn ogystal â gwahoddiadau at ddigwyddiadau celf a dylunio i gyd, gan gynnwys sgyrsiau oriel a sioeau preifat yn Oriel Sycharth y Brifysgol, bydd aelodau hefyd yn derbyn 'bathodyn' i arddangos ar eu gwefannau i ddangos eu bod yn cefnogi'r celfyddydau, y cyfle i gomisiynu gwaith gan staff a myfyrwyr a'r cyfle i chwarae rhan yng nghynhadledd Dyfodol Creadigol flynyddol.

Fe fydd yna hefyd gyfle i noddi myfyrwyr ar eu taith greadigol o'r dechrau i raddio, wrth iddynt ddechrau gyrfa yn y maes celfyddydol.

Apeliodd yr Athro Estelle Thompson, Pennaeth Ysgol y Cyfryngau, Celf a Dylunio ym Mhrifysgol Glyndŵr, i sefydliadau eraill i gefnogi’r menter ac i ddod yn 'ffrindiau' â’r Ysgol.

"Mae’r celfyddydau a diwylliant yn rhannau hanfodol o fywyd yn y DU, ac yma yn Glyndŵr rydyn ni’n credu bod rhaid inni gefnogi'r celfyddydau er mwyn adeiladu cymunedau, sy’n annog creadigrwydd ac arloesedd i bawb,” meddai.

"Am y tro cyntaf eleni, yn ein sioe Llosgi Llachar dyfarnwyd Wobr Ramada ar gyfer Ymgysylltu â'r Gymuned sy’n cydnabod y gwaith caled a’r ymroddiad a ddangoswyd gan ein myfyrwyr wrth iddynt weithio gyda chymunedau lleol yn Wrecsam a ledled gogledd ddwyrain Cymru. Mae angen eich cefnogaeth i barhau gyda'r gweithgaredd hwn. "

Bydd gronfa y 'ffrindiau' yn canolbwyntio ar gefnogi ymgysylltu cyhoeddus y myfyrwyr â'r celfyddydau a gweithgareddau â'r gymuned gelfyddydol. Bydd hefyd yn annog ein myfyrwyr i roi yn ôl i Wrecsam a'r ardal.

Bydd y gronfa o gymorth hanfodol i’n myfyrwyr yn y maes allweddol hwn o darparu deunyddiau er mwyn iddynt greu arddangosfeydd cyhoeddus ar gyfer prosiectau cymunedol lleol i alluogi ein myfyrwyr i weithio gyda grwpiau gwirfoddol i hyrwyddo'r celfyddydau yn Wrecsam ac yn y gymuned.

Yn ogystal, bydd grŵp 'Cyfeillion' yn adeiladu cysylltiadau cryfach rhwng diwydiant a'r celfyddydau, gan roi'r cyfle i adeiladu eu profiad proffesiynol a chyrraedd llawn potensial y myfyrwyr.

"Rydym yn gwybod bod pan ddaw diwydiant, y celfyddydau a chymunedau at ei gilydd i gyrraedd nod arbennig mae o fudd i bawb ac i'r gymdeithas ehangach. Dyna beth mae'r 'Cyfeillion y Celfyddydau’ yn gwneud er les pawb '

Am fwy o wybodaeth, e-bostiwch inbusiness@glyndwr.ac.uk neu dilynwch GU InBusiness ar Drydar @ GUInBusiness

Top