Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig

WGU Logo
WGU ten years

Glyndŵr yn geffyl blaen yn ras recriwtio

Mehefin 16, 2015

Ceffylau testun

Mae Prifysgol Glyndŵr yn gobeithio y bydd cwrs poblogaidd yn Llaneurgain yn denu mwy o fyfyrwyr ar ôl iddi recriwtio academydd o fri i’r staff.

Un o raddau mwyaf uchel ei pharch ar draws y DU yw'r radd mewn Gwyddor Ceffylau a Rheoli Lles ym Mhrifysgol Glyndŵr a gynigir yn Llaneurgain, Sir y Fflint, gyda rhai o’i myfyrwyr yn teithio o gyn belled â Latfia i ymuno ag arweinydd y rhaglen Tamsin Young a'i thîm.

Mae’r cwrs yn arbennig o boblogaidd gyda myfyrwyr o Gilgwri a Gogledd-orllewin Lloegr. Dywedodd Tamsin bod y cymhwyster yn "well nag erioed" yn dilyn datblygiadau diweddar.

Mae'r rhain yn cynnwys cyflwyno ysgoloriaethau rhagoriaeth gwerth £ 1,000 yr un, a ychwanegiad Dr Lynda Birke i’r tîm fel Athro Gwadd. Mae hi’n wyddonydd o fri ac awdur sydd wedi bod yn torri tir newydd mewn ymchwil biolegol am fwy na 30 mlynedd.

Gallai myfyrwyr sy'n dechrau ym mis Medi hefyd yn derbyn hyfforddiant am ddim ar farchogaeth a rheoli stablau ar gyfer arholiadau Cymdeithas Ceffylau Prydain (BHS) a £ 100 ar gyfer arholiad Cymdeithas Ceffylau Prydain o'u dewis.

"Dim ond ers 2008 rydym wedi bod yn rhedeg graddau ceffylau yma, sef yr un flwyddyn ag y daeth Glyndŵr yn brifysgol. Ond yn barod rydym wedi cymryd camau anferth ac mae'r cyrsiau llawn-amser ac rhan-amser yn well nag erioed," meddai Tamsin.

"Yn ogystal â dysgu ac ymchwiliadau yn y gwaith, mae'r teithiau maes ac ymchwil a gynhyrchwyd gan ein myfyrwyr wedi bod o'r radd flaenaf gwbl.

"Maen nhw wedi ysgrifennu am bopeth o sut mae ceffylau’n cysgu i bryder mewn marchogion dibrofiad a sut mae hynny'n effeithio ar yr anifail.

"Mae'n radd eang sy’n cael eu hategu gan ein rhaglenni Astudiaethau Anifeiliaid, Bioleg Anifeiliaid a Phlanhigion ac Astudiaethau Gwledig, pob un a darperir yma yn Llaneurgain trawiadol – pwynt gwerthu unigryw mawr arall i ni"

Mae’r cwrs Gwyddor Ceffylau a Rheoli Lles yn galluogi myfyrwyr i gyfuno diddordebau mewn ceffylau gyda'r maes boblogaidd ac yn gynyddol academaidd o wyddoniaeth lles, dealltwriaeth a chymhwyso egwyddorion gwyddonol newydd a phresennol i reoli a hyfforddi ceffylau gan barchu eu lles.

Yn ddiweddar, daeth dau o ddarlithwyr y cwrs yr ieuengaf yn y DU i ddal un o'r cymwysterau uchaf ar gyfer hyfforddwyr marchogaeth.

Enillodd Amy Bannister a Alice Bell, sy'n rhedeg stablau yn Swydd Gaer, cymhwyster lefel uchaf Cymdeithas Ceffylau Prydain (BHS), er iddynt dim ond 25 oed.

Mae'r wobr yn caniatáu’r ddwy i addysgu i lefel uwch o hyfforddiant neu dressage canolig, treialon canolradd ceffylau a lefel Hela’r Llwynog o neidio’r ceffylau.

Meddai Amy: "Mae'n beth mawr iawn i ni gael y cymhwyster, yn enwedig yn ein hoedran. Fel arfer  dim ond bobl yn eu 30au hwyr neu 40au cynnar sy’n ei ennill ar ôl blynyddoedd lawer o brofiad.

"Rydym wedi bod yn ymwneud â cheffylau ar hyd ein bywyd ac rydym yn cyrraedd y cam lle yr ydym yn teimlo'n ddigon hyderus i sefyll yr arholiad. Ein nod yn awr yw trosglwyddo i fyfyrwyr ein profiadau ein hunain ac yn eu hannog i ddechrau eu hyfforddiant ar unwaith os ydynt am weithio fel hyfforddwyr marchogaeth. "

Ychwanegodd Tamsin: "Mae dau ohonynt yn gwneud yn eithriadol o dda, ac mae'n dangos pa mor hanfodol y cymwysterau BHS ar gyfer unrhyw un gymryd rhan yn y maes hwn, yn enwedig y rhai sydd am fynd ymlaen a dysgu.

"Dyna pam ein bod yn falch iawn o gynnig hyfforddiant a chymorth am ddim tuag at achrediad fel rhan o radd.

"Mae hyn a’r cyhoeddiad bod Dr Lynda Birke bellach yn Athro Ymweld â ni yn ychwanegu cymaint o urddas i'n gwaith ac yn siŵr o helpu inni dyfu ymhellach yn y blynyddoedd i ddod."

I gael rhagor o wybodaeth am ysgoloriaethau a Gwyddor Ceffylau a Rheoli Lles ym Mhrifysgol Glyndŵr, anfonwch e-bost t.young@glyndwr.ac.uk neu ewch i'r diwrnod agored nesaf ar 15 Awst o 10:00-14:00.

Top