Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig

WGU Logo
WGU ten years

Cwmni yn datblygu technoleg i drawsnewid sector ynni adnewyddadwy

Mae busnes  o Lanelwy yn datblygu technoleg "gyda’r orau yn y byd" a fydd yn trawsnewid y sector ynni adnewyddadwy.

Cebl - testun

Mae busnes  o Lanelwy yn datblygu technoleg "gyda’r orau yn y byd" a fydd yn trawsnewid y sector ynni adnewyddadwy.

Cynhyrchodd Acuity Products, a leolir yng Nghanolfan OpTIC Prifysgol Glyndŵr, offer uwchsain arloesol sy'n monitro gweithgynhyrchu ceblau pŵer dan y dŵr a ddefnyddir ar ffermydd gwynt.

Dywedodd y cyfarwyddwr masnachol Tony Hepton bod "twf aruthrol" y diwydiant yng Ngogledd-orllewin Lloegr yn dod â manteision mawr, nid yn unig o ran swyddi i gontractwyr ar y môr ond hefyd ar gyfer cwmnïau llai yn y gadwyn gyflenwi.

Bydd y ceblau sy’n costio £1 miliwn y cilometr, yn aros ar wely'r môr am i fyny i 25 mlynedd. Gan mai fethiannau neu ddifrod trydanol yn costio miliynau o bunnoedd, mae’n rhaid sicrhau eu cyflwr cyn eu defnyddio.

XXXXXX

Daeth Acuity - sydd hefyd â swyddfa ym Manceinion - o hyd i ffordd o ddatrys y mater; mae Ultrascreen yn defnyddio’r blynyddoedd o wybodaeth ac arbenigedd sydd gan ei dîm ym meysydd sonar a milwrol i drosi signalau trydanol a dynnwyd o algorithmau sy'n trosglwyddo gwybodaeth am statws iechyd haenau’r cebl yn ystod eu gweithgynhyrchu.

"Mae sicrhau ansawdd y cebl cyn iddo fynd i mewn i'r dŵr yn gofyn am arbenigedd o'r radd flaenaf," meddai Tony, o'r Rhyl.

"Rydym wedi datblygu ateb ymhlith y gorau yn y byd ar gyfer defnyddio technoleg uwchsain i fonitro ceblau pŵer hynod o ddrud fel maen nhw’n cael eu gwneud mewn ffatrïoedd ledled Ewrop, yr Unol Daleithiau ac Asia.

"Mae'n rhaid iddyn nhw orwedd ar wely'r môr am i fyny at 25 mlynedd heb fethiant trydanol, gan fod y gost o'u codi nhw allan o'r dŵr, gan ddefnyddio llongau a llogwyd yn arbennig i’w trysio, yn gallu rhedeg i filiynau o bunnoedd, hyd yn oed ar gyfer y gwaith symlaf. Mae hyn felly yn rhan hanfodol o'r broses. "

Ychwanegodd: "O ran brosiectau yn y DU megis y cysylltydd Dwyrain-Gorllewin rhwng Iwerddon a Gogledd Cymru, yr ydym wedi bod yn allweddol wrth sganio ceblau hyn yn chwilio am wendidau sylfaenol.

"Efallai y byddwch cymharu'r hyn at feichiogrwydd - heddiw mae’n annhebygol iawn i unrhyw fenyw  beidio â mynychu ei sgan 12 wythnos er mwyn sicrhau ei hun bod popeth yn iawn. Ein gobaith ni yw y bydd pob ceblau yn cael ei wneud fel hyn rhywbryd. "

Sefydlwyd Acuity Products yn 2008 i ddod ag arbenigedd amrywiol y gwahanol sylfaenwyr er mwyn fasnacheiddio dull unigryw, nofel ac effeithiol o ganfod diffygion lefel micron mewn ceblau trydan foltedd uchel.

Trwy adeiladu ar ymchwil sylfaenol mewn gwaith cynharach, mae'r cwmni wedi datblygu technoleg y tu hwnt i adnabyddiaeth gyda thair blynedd o ddatblygu dwys y meddalwedd a dyfeisiau mecanyddol, sydd bellach wedi arwain at eu defnyddio’n llwyddiannus ar ôl profi’r gynnyrch cyntaf gyda chwmni Ewropeaidd mawr cynhyrchu ceblau.

"Rydym yn awr mewn sefyllfa lle mae diddordeb yn y cynnyrch yn cynyddu oherwydd ei werth i'r diwydiant – mae’n rhoi gwybodaeth pwysig ar gyfer cyflwr tymor hir y ceblau pŵer hyn," meddai Tony.

"Mae'r sector gwynt y môr yn ffynnu wrth i ynni adnewyddadwy dod yn fwyfwy o ffactor yn y DU ac ar draws y byd. Rydym yn edrych ymlaen at chwarae rhan yn y twf hyn. "

Am fwy o wybodaeth, ewch i e-bost: tony.hepton@acuityproducts.co.uk neu ffoniwch 01745 535237

Top