GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy
WGU Logo
WGU ten years

Car Rasio MX5 yn ennill ar drip cyntaf, diolch i bartneriaeth newydd

car llun

Llun: Olivier Durieux o Brifysgol Glyndŵr a John Earp o TWP Rasio 

Mehefin 25, 2015

Cafodd partneriaeth rasio ceir ddechrau da ar ôl i’w Mazda MX5 ennill ei ras gyntaf.

Aeth Rasio Glyndŵr a Rasio TWP â Gwobr Car Trac Gorau yng nghyfarfod ras flynyddol Clwb Perchnogion MX5 ym Mharc Blyton, Swydd Lincoln.

Roedd y wobr yn ganlyniad i fisoedd o waith ar ddylunio ac adeiladu car rasio gan aelodau o Rasio Glyndŵr, sy'n cynnwys myfyrwyr, staff a gwirfoddolwyr, i gyd ag angerdd am chwaraeon moduro.

Mae'r tîm wedi bod yn gweithio gyda'i gilydd ers cwrdd yn Sioe Autosport Ryngwladol flynyddol ym mis Ionawr gyda'r nod o greu prosiect cynaliadwy, hirdymor i rasio geir yn gystadleuol.

Mae myfyrwyr ar Radd Technoleg Ceir Perfformio’r brifysgol yn gael y cyfle i weithio ar brosiect peirianneg fyw, gosod cydrannau newydd ac addasu cerbydau i wneud y gorau o'u potensial i rasio, wrth i yrwyr Tîm Rasio TWP yn cael y cyfle i brofi'r cerbyd ar ddiwrnodau trac.

Defnyddiwyd y car du buddugol fel car y teulu gan sylfaenydd Rasio TWP John Earp, a oedd yn hapus i yn ei roi i'r myfyrwyr i’w droi yn gerbyd rasio.

"Rhoddais y car i’r myfyrwyr dri mis yn ôl ac wedi’i adael efo nhw i weld beth y gallent ei wneud," meddai John, sydd wedi ymddeol o’r lluoedd arfog.

"Digwyddiad Parc Blyton oedd i fod y brawf gyntaf i’r car ar ôl yr holl waith. I godi Gwobr Car Trac Gorau ar eu tro cyntaf allan felly oedd yn gamp wych.

"Mae potensial mawr i’r car fel rydyn ni wedi profi yn barod. Felly rydym yn edrych ymlaen at y rasys sydd gennym o'n blaenau.

"Es i ddim i'r ysgol neu'r brifysgol ond dwi’n awyddus i roi rhywbeth yn ôl i'r myfyrwyr yma i'w helpu yn eu gyrfaoedd yn y dyfodol. Daw'r bartneriaeth heb unrhyw gost i'r brifysgol ac yn ein helpu i ganolbwyntio ar yr ochr rasio. "

Bydd y car yn awr yn mynd ymlaen i rasio yng Nghylchdaith Ras Snetterton yn Norwich i baratoi ar gyfer ras mwyaf y flwyddyn, Ras Coffa.

Cynhelir digwyddiad ar Ynys Môn ym mis Tachwedd, lle fydd 45 o dimau rasio am wyth awr o gwmpas Trac Rhyngwladol Ynys Môn i nodi canmlwyddiant y Rhyfel Byd Cyntaf.

Fe'i trefnir gan un arall o bartneriaid Prifysgol Glyndŵr, elusenMission Motorsport, the Wounded and Injured Servicemen sy'n helpu milwyr a anafwyd trwy weithgareddau chwaraeon modur.

Dywedodd Christina Blakey, rheolwr datblygu busnes ym Mhrifysgol Glyndŵr: "Rydym wrth ein boddau bod y bartneriaeth wedi gael dechrau mor lwyddiannus diolch i fisoedd o waith caled gan ein myfyrwyr ac i Rasio TWP, sydd wedi gwneud y cyfan yn bosibl.

"Cenhadaeth Prifysgol Glyndŵr yw i weithio mewn partneriaeth er lles ein myfyrwyr a'r rhanbarth cyfan ac rydym yn obeithiol y bydd hyn yn un yn tyfu ac yn tyfu wrth i bawb yn ennill mwy o brofiad a'r prosiect yn casglu momentwm."

Mae Rasio Glyndŵr ar hyn o bryd yn gweithio gyda sefydliadau lleol a rhanbarthol i ddod o hyd i ddeunyddiau, ffioedd mynediad rasio a gwisgoedd ar gyfer ei holl brosiectau.

Mae bellach yn recriwtio noddwyr a chefnogwyr gyfer gweithgareddau 2015-16 (Medi-Medi). Mae pecynnau noddi a chefnogi yn amrywio ac mae'r brifysgol yn falch o fod yn bartner hyblyg i ddiwydiant.

Am fwy o wybodaeth neu i drafod y cyfle hwn, cysylltwch â Christina Blakey drwy ebostio c.blakey@glyndwr.ac.uk neu ffoniwch 01978 293985.

Top