GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy
WGU Logo
WGU ten years

Un o ddyfeiswyr y beanie yn helpu i godi arian ar gyfer Gofal Canser y Fron

llun

 

Tachwedd 24, 2015

Ymunodd crëwr ysbrydoledig penwisg ar gyfer pobl sy'n gwella o ganser gyda chyflenwr cetris i godi £6,715 ar gyfer Gofal Canser y Fron.

Rhoddodd Emilienne Rebel, sy'n gweithio'n agos gyda Phrifysgol Glyndŵr fel model rôl i Syniadau Mawr Cymru, ei chefnogaeth i ymgyrch Argraffu Pinc y Cartridge People drwy restru ei chynnyrch Beanies ar wefan y cwmni

Ar ôl yn brwydro yn erbyn canser y fron ei hun, creodd Emilienne y Bold Beanies ar gyfer pobl sy'n cael cemotherapi ac yn colli gwallt. Cafodd y fam i ddau o blant o Owrtyn wobr cydnabyddiaeth arbennig yn ddiweddar ar gyfer y cynnyrch yn Arddangosfa, Cynhadledd a Gwobrau Rhwydwaith Arloeswyr Merched Ewropeaidd.

Cafodd Argraffu Pinc ei eni allan o ddymuniad gan the Cartridge People i gyfrannu at yr ymgyrch flynyddol genedlaethol ym mis Hydref i godi ymwybyddiaeth o ganser y fron.

Meddai Emilienne: "Rwy'n credu bod unrhyw beth sy'n codi ymwybyddiaeth o sefyllfaoedd bob dydd yn beth da ... Dwi’n eistedd yma nawr dim ond achos fe ddes i o hyd i lwmp ac roeddwn i’n gwybod drwy'r ymwybyddiaeth a godwyd yn y cyfryngau o ganser y fron y dylwn i fynd ac yn cael eu siecio.

"Os dim ond un person yn mynd ac yn cael eu siecio eu hunain, yna mae'n werth yr ymdrech. Mae'n ymwneud â ddysgu pobl i wylio am y pethau hyn. "

Mae'r ymgyrch yn troi o gwmpas y cwmni yn cyfrannu £1 am bob cynnyrch a restrir ar eu gwefan gyda marc Argraffu Pinc.

Meddai Andrew Davies llefarydd ar ran Cartridge People, "Roedd yn hawdd dewis Gofal Canser y Fron. Rydym eisiau gwneud popeth o fewn ein gallu i helpu elusen sy’n gwneud popeth o fewn eu gallu i helpu'r rhai sy'n mynd drwy'r trawma corfforol ac emosiynol o ganser y fron.

"Mae gwaith rhagorol Gofal Canser y Fron yn cael ei dogfennu'n dda a thrwy 'Argraffu Pinc' roeddem yn awyddus i gynnig ein cefnogaeth fel y gallent barhau yn y gwaith hwnnw."

Cafodd ymgyrch Argraffu Pinc ei gefnogi hefyd gan gyn-glaf canser y fron mewn dynion Rick Martin-Bacon, cyn- Gomander Platŵn yn y Fyddin.

Anfonwyd dros 2,000,000 o negeseuon e-bost i godi ymwybyddiaeth o Argraffu Pinc a Gofal Canser y Fron a chafodd ei hyrwyddo drwy'r sianelau cyfryngau cymdeithasol Cartridge People.

Anfonodd Gwag Os Gwelwch yn Dda, ailgylchwr cetris inc a arlliw sy'n gysylltiedig â the Cartridge People, 25,000 o fagiau ailgylchu Argraffu Pinc', gyda 25c yn mynd i Gofal Canser y Fron am bob bag a ddychwelwyd.

Cynigir lawr lwythiadau rhad ac am ddim i ysgolion. Trodd cyfrifon Facebook a Thrydar y cwmni yn binc ar gyfer y mis.

I gael mwy o wybodaeth am ymgyrch Argraffu Pinc ewch i http://www.cartridgepeople.com/info/print-pink#the-launch

Top