GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy
WGU Logo
WGU ten years

Gosod Swyddogol Canghellor Newydd Prifysgol Glyndŵr Trefor Jones

llun

Rhagfyr 11, 2016

 

Addawodd Trefor Jones CBE gynnal a chryfhau cysylltiadau cymunedol a busnes Prifysgol Glyndŵr wrth iddo gael ei osod yn swyddogol yn Ganghellor newydd.

Ymgymerodd cyn Arglwydd Raglaw Clwyd a chadeirydd presennol Hosbis Sant Cyndeyrn y rôl oddi wrth y Canghellor presennol Syr Jon Shortridge mewn seremoni yn Eglwys Gadeiriol Santes Fair Wrecsam.

Mr Jones yw trydydd Canghellor Prifysgol Glyndŵr, ar ôl Syr Jon a'r Arglwydd Jones, oedd yn Ganghellor pan cafodd y Brifysgol ei chreu yn 2008.

Bydd y swydd yn gweld Mr Jones yn parhau â'i hanes hir a nodedig gyda Phrifysgol Glyndŵr, fel cyn-fyfyriwr yng Ngholeg Technegol Sir Ddinbych a chadeirydd Athrofa Gogledd Ddwyrain Cymru.

Dywedodd Mr Jones: "Mae'n anrhydedd i mi ddilyn rhagflaenwyr enwog o'r fath ac yr wyf yn ddyledus i’w cefnogaeth, sydd eisoes wedi bod yn helaeth.

"Mae'r brifysgol wedi tyfu tu hwnt i adnabyddiaeth o ragflaenwyr y sefydliad yr wyf wedi bod yn ymwneud â hwy yn Wrecsam. Gallai'r ystod o bynciau sydd ar gael erbyn hyn erioed wedi cael eu ystyriwyd pan oeddwn yn fyfyriwr yma yn y 1950au.

"Ond cryfder y brifysgol go iawn yw ei ffocws cymunedol a'r cyfraniad a wna i ddiwydiant yn y rhanbarth.

"Allwn i ddim wedi ymuno ar adeg fwy heriol o fewn addysg uwch ond rydym wedi dal i fod yn tyfu er gwaethaf yr heriau diweddar rydym wedi'u hwynebu. Mae'n fraint ac yn falch iawn i fod yn drydydd Canghellor Prifysgol Glyndŵr. "

Mae rôl y Canghellor yn un llysgenhadol a fydd yn gweld iddo lywyddu dros ddigwyddiadau ffurfiol, fel seremonïau graddio.

Mae Mr Jones, sy'n byw yn Llanelwy, yn gyn brif weithredwr Pilkington Optronics ac yn dal nifer o benodiadau cyhoeddus ar draws Gogledd Cymru.

Dywedodd yr Athro Graham Upton: "Mae Trefor Jones yn ffigwr uchel ei barch ac yn adnabyddus yn y gymuned fusnes yng Ngogledd Cymru. Roedd y dewis unfrydol i ddod yn Ganghellor newydd Prifysgol Glyndŵr.

"Mae’r rhanbarth a'r Brifysgol yn agos iawn at galon Trefor, felly mae'n fraint ei fod wedi ymgymryd â'r rôl bwysig hon."

 

NODIADAU: Cafodd ei fagu yng Ngorllewin y Rhyl a bellach, wedi ymddeol, yn byw yn Llanelwy gyda'i wraig Shirley. Mae ganddynt dri o blant a chwech o wyrion.

Yn ystod ei fywyd cynnar mynychodd Ysgol Uwchradd Fodern Emmanuel cyn mynd ymlaen i Golegau Technegol Sir y Fflint a Sir Ddinbych. Aeth yn brentis yn ffatri De Havillands (Airbus erbyn hyn) ym Mrychdyn a gweithiodd yno am 11 mlynedd cyn ymuno â Pilkingtons yn Llanelwy. Gweithiodd ei ffordd i fyny a daeth yn gadeirydd a phrif weithredwr Pilkington Optroneg (Thales erbyn hyn), un o'r cyflogwyr mwyaf yn y rhanbarth sydd wedi ennill Gwobr y Frenhines ar gyfer diwydiant.

Cafodd Trefor y CBE yn 1998. Penododd y Frenhines ef yn Arglwydd Raglaw Clwyd yn 2001 yn dilyn ymddeoliad Syr William Gladstone. Yn 2012 fe ymddeolodd fel Arglwydd Raglaw ac yn dilyn hynny cafodd ei urddo yn Gadlywydd Urdd Fictoraidd Frenhinol yn 2012.

Dros y blynyddoedd ymgymerodd Trefor nifer o swyddi cyhoeddus, gan gynnwys cadeirydd Pwyllgor Ardal Gogledd Cymru, cadeirydd Celtec, Cyngor Hyfforddi a Menter Gogledd Cymru, aelod o Fwrdd Ymgynghorol Datblygu Diwydiannol Cymru, aelod o Awdurdod Iechyd Clwyd, is-Gadeirydd Ymddiriedolaeth GIG Siroedd Dinbych a Chonwy, cadeirydd Athrofa Addysg Uwch Gogledd Ddwyrain Cymru (Prifysgol Glyndŵr, bellach), Fforwm Economaidd Gogledd Cymru, a dirprwy gadeirydd Awdurdod Datblygu Cymru.

Mae'n aelod gweithgar o nifer o sefydliadau elusennol sy'n gysylltiedig â chanser a phlant, ac mae'n cadeirydd Hosbis Sant Cyndeyrn, a hefyd bu’n gadeirydd Pwyllgor Ymgynghorol Ynadon Clwyd.

 

Top