Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig

WGU Logo
WGU ten years

Tynnu ar brofiad ym Mhrifysgol Glyndŵr yn arwain at lwyddiant portread

 

Awst 12, 2015

Caldwell testun

Tynnodd artist ar ei brofiadau ym Mhrifysgol Glyndŵr i guro miloedd o bobl i wobr portread o fri.

Enillodd Steve Caldwell Wobr Samuel Bath Ltd yn Arddangosfa Gwobrau Portread y RBSA yn Birmingham ar gyfer 'Jack', sef darlun bywyd llonydd a gafodd ei ganmol gan y beirniaid.

Yn enedigol o Swydd Gaerhirfryn a'i fagu ar Lannau Merswy, cafodd yr artist 43 oed ei ddewis hefyd ar gyfer Arddangosfa Gwobr Portreadau BP am yr ail flwyddyn yn olynol gyda darn arall o waith anhygoel, o'r enw 'Simon'.

Ar ôl astudio Darlunio Meddygol yn Wrecsam 1992-1994, aeth Steve ymlaen i fod yn artist proffesiynol y flwyddyn ganlynol ac yn cyfrif ei amser yn Ysgol Gelf a Dylunio Gogledd Cymru Prifysgol Glyndŵr - yna yn rhan o Athrofa Addysg Uwch Gogledd Ddwyrain Cymru - fel ysbrydoliaeth mawr.

"Roedd astudio yn Wrecsam yn fy helpu mewn gwahanol ffyrdd," meddai Steve.

"Dysgais lawer gan y staff a chyd-fyfyrwyr am darlunio a phortreadu’r ffurf ddynol, a roedd dosbarthiadau arlunio bywyd yn arbennig o ddefnyddiol.

"Roedd profiad gwaith hefyd yn elfen hanfodol o'r radd, a threuliais fy amser gyda darlunydd proffesiynol, sy'n gymorth i mi ar ôl i mi ddod yn artist ac arlunydd portread."

Cafodd ei recriwtio i ddechrau gan asiantaeth Llundain, ond ers hynny mae Steve wedi gweithio'n helaeth mewn cyhoeddi, hysbysebu ac ar gomisiynau ar gyfer cleientiaid preifat.

Mae hyn wedi i’w arwain at glod masnachol a beirniadol, a chydnabyddiaeth ymhlith ei gyfoedion.

"I gael fy nghydnabod am fy portread BP o 'Simon' yn anrhydedd enfawr," meddai.

"Ges i f’ysbrydoli gan yr eisteddwr. Roeddwn i'n meddwl bod ganddo lawer o bresenoldeb a hunaniaeth weledol unigryw a roeddwn yn awyddus i archwilio hyn yn fanwl o fewn y portread.

"Roeddwn yn falch iawn ac yn synnu o gael fy newis ar gyfer arddangosfa Gwobr Portreadau BP am yr ail flwyddyn yn olynol. O ystyried bod yn bron i 3000 o geisiadau, rwy'n teimlo'n ffodus iawn yn wir. "

Canmolodd Pauline Amphlett, uwch ddarlithydd yr Ysgol Gelf, Steve am ei waith "wych" a dywedodd ei fod yn glod i'r brifysgol.

"Mae Steve yn un o'n cyn-fyfyrwyr mwyaf talentog. Mae’n arlunydd portreadau gwych ac rwyf wrth fy modd i’w weld yn gwneud mor dda a chael ei enwebu, ac yn ennill cydnabyddiaeth, yn y fath seremoni wobrau nodedig," meddai.

"Mae'n un o nifer o artistiaid sydd wedi gadael Prifysgol Glyndŵr ac aeth ymlaen i bethau mawr. Efallai ein bod ni’n sefydliad bach ond rydym dyrnu dipyn yn uwch na’n pwysau pan ddaw at y diwydiannau creadigol, oherwydd yr ydym yn gofalu cymaint am ein myfyrwyr ac yn credu mewn rhoi sylfaen gadarn iddynt i adeiladu gyrfaoedd llwyddiannus. "

Mae camp Steve yn dilyn llwyddiant un arall o raddedigion yr Ysgol Gelf Ivana Milchanska, a oedd ymhlith yr 16 yn rownd derfynol cystadleuaeth ffotograffydd amatur y flwyddyn 2015 The Irish Times.

Cafodd dros 7,000 o ddelweddau eu dreulio i lawr i ddim ond 16, gyda llun Ivana Artistiaid mewn Bywyd ymhlith yr ychydig a ddewiswyd.

Am fwy o wybodaeth, ewch i www.stevecaldwell.co.uk

Top