GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy
WGU Logo
WGU ten years

Myfyrwyr yn cefnogi ffoaduriaid gyda thaith i Galais

llun

Medi 8, 2015

 

Cafodd dynes o Wrecsam ei syfrdanu gan y cefnogaeth a gafodd ar gyfer ei chynllun i ddangos cydgefnogaeth gyda ffoaduriaid a mudwyr.

Meddai Katie Wilkinson, 27, myfyriwr yn ei blwyddyn olaf ym Mhrifysgol Glyndŵr: "Roedd un o’m ffrindiau, Leanne Davies, a minnau yn myfyrio ar y delweddau trasig o blant a foddodd yn ceisio ffoi o Syria. Dangosodd rhai o'r sylwadau ar y cyfryngau cymdeithasol ymateb braidd yn llwm, a oedd yn gadael i ni deimlo'n ddigalon a llawn cywilydd ar sut mae pobl ddiniwed hyn yn cael eu trin a'u gweld.

"Dechreuom trafod ffyrdd posibl y gallem eu cefnogi a dangos cydgefnogaeth. Y gobaith wreiddiol oedd i lenwi fy nghar gyda rhai nwyddau a’u gadael nhw gydag un o'r grwpiau sydd yn teithio i Galais.

"Ysgrifennais statws syml ar Facebook i weld a oedd gan un o’m cyfeillion unrhyw eitem y gallent ei roi, ond cafodd y statws ei rannu dros 80 o gweithiau a roedd y sylwadau a negeseuon y gefais gan bobl oedd eisiau helpu yn llethol ac yn ein hysbrydoli.

"Yn wir, roedd yr ymateb yn mor fawr mae wedi arwain at ein creu grŵp lle ymunodd dros 200 o bobl o'r gymuned leol o fewn pum munud.

"Wrth i mi ysgrifennu, tipyn dros chwe awr ers creu'r grŵp, mae'r aelodaeth yn sefyll ar bron i 400.

"Nid pobl leol yn unig oedd yn rhoi, ond mae busnesau a sefydliadau lleol wedi ymestyn allan i gynnig eu hunain fel mannau gollwng, lleoliadau cyfarfodydd, ystafelloedd didoli a llawer mwy.

"Trodd rhywbeth a ddechreuodd fel statws bach postio i ychydig o ffrindiau yn weithred gymuned gyfan o fewn 24 awr. Mae’r ymgyrch hon, ac eraill tebyg, nid yn unig yn gynnig cymorth i'r rhai yng Nghalais sydd yn ceisio byw, ond mae'n gwrthbrofi’r darluniau negyddol y mae’r llywodraeth a'r cyfryngau prif ffrwd yn defnyddio i ddweud beth ddylai, neu na ddylai, ei wneud i helpu.

"Gan bod yr ymateb wedi bod mor fawr, rydym yn awr yn cynllunio i fynd yn syth i'r gwersyll yng Nghalais ar 19 Medi i ymuno ag eraill o bob rhan o'r DU ac Ewrop mewn diwrnod o gydgefnogaeth.

"Os oes unrhyw un yn dymuno cael mwy o wybodaeth neu gymryd rhan, os gwelwch yn dda ymunwch â'n grŵp Facebook 'Undod Wrecsam i Galais'.

"I unrhyw un sydd am wneud cyfraniad, mae pwyntiau gollwng yn Saith Seren, swyddfa Urdd y Myfyrwyr ym Mhrifysgol Glyndŵr a Splash Magic ym Mhlas Madog. Roedd y 24 awr ddiwethaf, nid yn unig wedi dangos pa mor dosturiol ac yn ymroddedig yw ein cymuned leol, ond hefyd faint o bobl am weld newid cadarnhaol ar gyfer y ffoaduriaid yn Nghalais. "

Top