Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig

WGU Logo
WGU ten years

Cadeirydd newydd yn dweud bod Prifysgol Glyndŵr 'mewn sefyllfa dda' i dyfu mewn maint a chryfder

 Tachwedd 30, 2015

testun

Mae cadeirydd newydd Prifysgol Glyndŵr yn credu bod y sefydliad mewn "sefyllfa dda" i dyfu mewn maint a chryfder yn y blynyddoedd i ddod.

Ymunodd Maxine Penlington OBE (llun ar y dde) â Bwrdd y Llywodraethwyr ym mis Medi ac fe gyhoeddwyd ar ddydd Gwener (27 Tachwedd) ei bod hi’n cadeirydd newydd y Bwrdd.

Cafodd Maxine ei geni a'i magu yng Nghei Cona, Sir y Fflint, lle mae ei mam a llawer o aelodau eraill ei theulu yn dal i fyw.

Roedd ei neiniau a theidiau yn dod o Wrecsam a Llangollen a roedd tad Maxine yn pêl-droediwr amatur o fri, a chwaraeodd yn bennaf i dimau wrth gefn Cei Cona a Wrecsam.

Maxine yw cyn Brif Swyddog Gweithredu Prifysgol Dinas Birmingham a chyn hynny roedd yn Ysgrifennydd Gweithredol y CUC (Pwyllgor Cadeiryddion Prifysgol).

Gyda mwy na 30 mlynedd o brofiad gweinyddu a rheoli prifysgolion yn Llundain a Chanolbarth Lloegr mae'n bwriadu tynnu ar hynny i gefnogi'r tîm gweithredol yn Glyndŵr wrth i’r Brifysgol baratoi i gyhoeddi enwau ei His-Ganghellor, Dirprwy Is-Ganghellor a Chyfarwyddwr Cyllid newydd i gyd yn y Flwyddyn Newydd.

"Rwy'n hyderus bod gan y Brifysgol dyfodol disglair o’i blaen ac rwy wrth fy modd i fod yn rhan o gyfnod newydd cyffrous i Glyndŵr," meddai Maxine.

"Rwy'n gobeithio yn fawr at weld Glyndŵr atgyfnerthu ei safle fel y Brifysgol o ac ar gyfer gogledd ddwyrain Cymru, gan gefnogi dyheadau unigolion, busnesau a sefydliadau o bob math trwy addysg a hyfforddiant a chynhyrchu a throsglwyddo gwybodaeth.

"Rwy'n edrych ymlaen at gefnogi ei thwf a datblygiad yn y dyfodol."

Wrth gefnogi fframwaith strategol pum mlynedd newydd y Brifysgol, a fydd yn cynnwys dyblu nifer y myfyrwyr a chynyddu trosiant i £75 miliwn erbyn 2019/20,  mae Maxine yn dweud y bydd Glyndŵr yn cael effaith hyd yn oed yn fwy ar economi Cymru, gan ddarparu rhai o gefndiroedd llai breintiedig gyda y cyfle i astudio ar gyfer addysg uwch.

"Mae'n ymddangos i mi bod y strategaeth newydd yn hollol gywir: mae'r Brifysgol yn awyddus i fod yn bartner o ddewis ar gyfer sefydliadau yn y sectorau cyhoeddus a phreifat ac yn awr ar ôl goresgyn yn llwyr ei hanawsterau tymor byr yn ddiweddar ei bod mewn sefyllfa dda i dyfu mewn maint a chryfder ac i ddyfnhau ac ehangu ei gynnig i'r rhanbarth, "meddai.

"Mae'r Brifysgol wedi rhagori o ran darparu cyfleoedd addysgol i ystod eang o unigolion a fyddai erioed wedi breuddwydio am anelu at addysg uwch.

"Mae'n gwneud hyn trwy ymrwymiad llwyr i feithrin cyfle ac o gryfderau gwirioneddol mewn addysg broffesiynol a thechnolegol.

"Yn ogystal â’i llwyddiannau mewn addysg, mae gan Glyndŵr hanes rhagorol ym maes ymchwil a throsglwyddo gwybodaeth gymhwysol ac rwy'n falch o fod yn rhan o hynny."

Ychwanegodd Maxine, sy'n briod i artist haniaethol, Richard Furlong: "Rwy'n dod ag ymrwymiad gwirioneddol i'r rhanbarth ac i werthoedd y Brifysgol.

"Rwy'n gobeithio y bydd fy mhrofiad ym maes rheoli addysg uwch, meithrin datblygiad sefydliadau newydd a thyfu a gweithio ar lefel genedlaethol i hyrwyddo'r safonau uchaf o lywodraethu corfforaethol mewn prifysgolion o werth i Glyndŵr."

Daw ei phenodiad ar ôl i’r cyhoeddiad y bydd Trefor Jones CBE, cyn-Arglwydd Raglaw Clwyd a chadeirydd presennol Hosbis Sant Cyndeyrn, yn Ganghellor newydd y Brifysgol.

Dywedodd yr Athro Graham Upton, Is-Ganghellor Dros Dro, ei fod yn fraint i’r Brifysgol gael dau ffigwr nodedig o'r fath wrth y llyw yn y Brifysgol a diolchodd y Canghellor presennol, Syr Jon Shortridge, am ei ymrwymiad ac arweiniad i’r sefydliad dros y tair blynedd diwethaf.

"Mae'r Brifysgol yn mynd i mewn i gyfnod newydd cyffrous felly mae'n hanfodol bod gennym y bobl iawn ein harwain ymlaen," meddai'r Athro Upton.

"Bydd mwy o newidiadau yn y misoedd nesaf wrth i ni edrych i adeiladu tîm rheoli a fydd yn arwain staff a myfyrwyr fel rhan o'r cynllun strategol newydd, cryfhau sefyllfa'r Glyndŵr fel sefydliad o bwys yn genedlaethol ac yn rhyngwladol, yn cynrychioli pobl o bob cefndir ac hyrwyddo ysbryd ddau gyfle academaidd a diwydiannol. "

Bydd y Canghellor newydd yn cael ei osod mewn seremoni i'w chynnal yn Eglwys y Santes Fair yn Wrecsam ar 10 Rhagfyr am 5.30pm.

I gael rhagor o wybodaeth am Brifysgol Glyndŵr Wrecsam, ewch i www.glyndwr.ac.uk

Top