Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig

WGU Logo
WGU ten years

Un o brif artistiaid Cymru yn derbyn cymrodoriaeth er anrhydedd

Hydref 30, 2015

testun

Dywedodd yr artist Bedwyr Williams ei fod wrth ei fodd yn derbyn cymrodoriaeth Prifysgol Glyndŵr yn arbennig wrth ystyried ei fod yn “fachgen balch Clwyd".

Cydnabyddir Bedwyr, sydd yn wreiddiol o Hen Golwyn, fel un o artistiaid cyfoes gorau'r DU. A dywedodd ei fod yn "anrhydedd" iddo dderbyn yr anrhydedd ddoe (dydd Iau) yn Neuadd William Aston.

"Pan es i'r ysgol, roedd Hen Golwyn, lle cefais i fy magu, a Wrecsam, lle y byddwn yn dod ar wyliau, i gyd yn yr un sir - Clwyd," meddai.

"Ar ôl i mi adael Cymru i astudio dramor cafodd y siroedd i gyd eu newid. Ond byddaf bob amser yn fachgen balch Clwyd ac mae’n anrhydedd mawr i mi dderbyn y gymrodoriaeth hwn."

Mae Bedwyr yn enwog am greu senarios dystopaidd lle mae pobl gyffredin yn dod wyneb yn wyneb â'r eithafol neu’r annisgwyl.

Fe enillodd trebl unigryw yn yr Eisteddfod Genedlaethol yn Wrecsam yn 2011, gan ennill y Fedal Aur, Gwobr Ifor Davies a Dewis y Bobl yn y Lle Celf.

Cynrychiolodd Gymru yn Biennale Fenis yn 2013, ac eleni roedd ar y rhestr fer Gwobr Jarman. Bydd gan Bedwyr cael ei sioe ei hun yn oriel gromlin Canolfan Barbican yn Llundain yn ystod 2016.

Wrth dalu teyrnged iddo, meddai Estelle Thompson, Pennaeth y Cyfryngau, y Celfyddydau a Dylunio: "Cymaint yw'r feddwl amdano ym myd y celfyddydau yng Nghymru fe adnabyddir yn syml fel 'Bedwyr'.

"Mae ei creadigaethau direidus yn cynnwys curadur oriel gelf wneud yn gyfan gwbl allan o gacen ac arddangosfa oedd yn cynnwys 45 o barau o esgidiau maint 13 – a gofynnir i wylwyr i’w gwisgo!"

Ychwanegodd Estelle: "Mae ei waith yn cael ei gydnabod yn rhyngwladol ac mae galw mawr am ei waith. Enillodd lawer o wobrau a dyfarniadau, ac rydym yn falch o’i gyflwyno iddo cymrodoriaeth anrhydeddus o Brifysgol Glyndŵr. "

Cafodd myfyrwyr Cyfrifiadureg, Busnes ac Addysg eu graddau ddoe a chafodd Peter Davies OBE ei anrhydeddu gyda chymrodoriaeth ddoe hefyd am ei waith fel Comisiynydd Dyfodol Cynaliadwy cyntaf Cymru a chadeirydd y Comisiwn Newid yn yr Hinsawdd Cymru.

Heddiw (dydd Gwener) bydd seremonïau ar gyfer myfyrwyr sy'n graddio mewn Peirianneg, y Cyfryngau, Celf a Dylunio, Seicoleg a Gwyddor Chwaraeon. Anrhydeddir Syr John T Houghton, cyn Gyfarwyddwr Cyffredinol y Swyddfa Dywydd a chadeirydd y Comisiwn Brenhinol ar Lygredd Amgylcheddol, a James Wharton, cyn-filwr ac awdur llwyddiannus Out in the Army: My Life as a Gay Soldier.

Am fwy o wybodaeth, ewch i www.glyndwr.ac.uk

Top