Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig

WGU Logo
WGU ten years

Prifysgol yn cryfhau cysylltiadau gydag un o gewri addysg Rwsia

Mai 14, 2015

Bauman testun

Mae Prifysgol Glyndŵr wedi cryfhau ei chysylltiadau ag un o gewri addysg Rwsia.

Aeth dirprwyaeth o Brifysgol Dechnegol Talaith Mosco Bauman ar ymweliad â Wrecsam i arwyddo Memorandwm o Ddealltwriaeth newydd yr wythnos hon, gan atgyfnerthu'r cysylltiadau agos rhwng y ddau sefydliad.

Mae'r prifysgolion yn gweithio gyda'i gilydd ym meysydd peirianneg, opteg, cyfansoddion a chyfrifiadureg, gyda myfyrwyr a darlithwyr yn teithio rhwng Rwsia a Chymru yn rheolaidd.

Yn ystod eu hamser yng Nghymru aeth yr ymwelwyr oedd yn gynnwys yr Athro Anatoly Aleksandrov rheithor Bauman, i ganolfan OpTIC y Brifysgol yn Llanelwy, lle mae tîm o wyddonwyr yn sgleinio drychau prototeip ar gyfer telesgop mwyaf y byd sy'n cael ei adeiladu gan Arsyllfa Ddeheuol Ewrop.

Teithiodd yr Athro Aleksandrov ar efelychydd hedfan adran peirianneg y Brifysgol ar y campws Plas Coch cyn ymweld â Techniquest Glyndŵr a'r Ganolfan ar gyfer y Diwydiannau Creadigol.

Dywedodd ei fod yn "falch" o berthynas gynyddol Bauman gyda'r brifysgol yng ngogledd ddwyrain Cymru, gan ychwanegu: "Mae'n bleser bod yma ym Mhrifysgol Glyndŵr unwaith eto, lle mae gennym partneriaeth dda.

"Rydym yma oherwydd y cytundeb newydd ar gyfer ragor o gydweithio’n hir-dymor ac i adeiladu ar ein prosiectau ymchwil sy'n bodoli eisoes. Yn barod mae gennom ni fyfyrwyr ôl-raddedig yma yn gweithio ar ddeunydd cyfansawdd ac opteg."

Datgelodd yr Athro Aleksandrov y bydd myfyrwyr o Bauman unwaith eto yn mynychu'r ysgol haf ym Mhrifysgol Glyndŵr, a bod ganddynt ddiddordeb cryf mewn cydweithrediad ymchwil i ddatblygu technolegau newydd ar gyfer cynhyrchu optegol.

"Ar y cyd â'r Brifysgol a gweithdai optegol Lytkarino ger Moscow, rydym yn chwarae rhan fawr yn y gwaith o ddatblygu opteg gyfer y Telesgop Ewropeaidd-Eithriadol Fawr, sydd yn brosiect cyffrous," meddai.

"Ac rydym yn cydweithio unwaith eto ar y gynhadledd cyfansoddion rhyngwladol, sydd i'w chynnal yn Wrecsam yn nes ymlaen eleni. Dyma amser cyffrous i’r ddau sefydliad, ac rydym yn falch o'r berthynas hon."

Talu teyrnged i'r Athro Aleksandrov a'i gydweithwyr yn Bauman am eu gwaith yn adeiladu ar y perthynas, wnaeth yr Athro Graham Upton, Is-Ganghellor Prifysgol Glyndŵr.

"Mae'r ddwy brifysgol yn cydweithio ar nifer o brosiectau, academaidd ac ymchwil. Felly roedd yn bleser eu croesawu unwaith eto i Wrecsam," meddai'r Athro Upton.

"Mae hwn yn berthynas bwysig a gwerthfawr ac mae’n anrhydedd i fod yn rhan ohoni wrth i ni symud ymlaen gyda'n gilydd."

Cynhelir pedwerydd Gynhadledd Ryngwladol ar Ddeunyddiau a Thechnolegau Cyfansawdd ar gyfer defnyddiau awyrofodol ym Mhrifysgol Glyndŵr o 2 tan 4 Tachwedd.

Top