GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy
WGU Logo
WGU ten years

Myfyrwyr peirianneg Airbus yn ennill cystadleuaeth dylunio awyrennau

Awyrennau llun

Mehefin 12, 2015

Cyrhaeddodd myfyrwyr peirianneg uchelfannau newydd wrth ennill cystadleuaeth ddylunio awyrennau fawreddog ochr yn ochr ag un o'r prifysgolion ymchwil gorau America.

Enillodd tîm o bum fyfyriwr o Brifysgol Glyndŵr, pob un yn gweithio yn ffatri Airbus ym Mrychdyn, y wobr gyntaf ochr yn ochr Prifysgol Dayton, Ohio, yn “IT Flies UK 2015”.

Mae'r gystadleuaeth yn herio myfyrwyr i ddylunio eu awyrennau eu hunain gan ddefnyddio efelychydd hedfan a wnaed gan drefnwyr y gystadleuaeth Grŵp Merlin Flight Simulation.

Adeiladodd y tîm, Awais Munawar, James Tudor, Peter Webster, Nathan Wong a Jonathan Aragon Escobosa, fodel rhithwir o gleider a gafodd ei brofi gan beilot prawf proffesiynol.

Mae'r prentisiaid Airbus yn cwblhau Gradd Sylfaen mewn Peirianneg Awyrennol fel rhan o'u hyfforddiant.

Ymhlith y timau oedd yn cystadlu oedd cynrychiolwyr o Brifysgolion Abertawe, Manceinion, Sheffield Hallam a Chaergrawnt.

Dywedodd Phil Storrow, pennaeth peirianneg, bod y llwyddiant yn adlewyrchu cryfder hyfforddiant peirianneg awyrennol ym Mhrifysgol Glyndŵr.

"Roedd yn fuddugoliaeth wych i'n myfyrwyr ac rydym yn hynod o falch o'u buddugoliaeth," meddai Phil. "Mae pob tîm arall yn y gystadleuaeth yn cynnwys myfyrwyr sy'n astudio ar lefel uwch sy'n gwneud y gamp hyd yn oed yn fwy rhagorol.

"Mae hyn yn dangos gwerth partneriaethau diwydiannol sydd gennym gyda chyflogwyr megis Airbus, sy'n rhoi mantais gystadleuol go iawn i’n myfyrwyr."

Ychwanegodd y Rheolwr Cyffredinol y DU a Chyfarwyddwr Adnoddau Dynol ar gyfer Airbus, Mark Stewart: "Mae hyn yn dipyn o gamp gan bawb yn y tîm ac mae'n wych gweld arweinwyr y dyfodol yn y diwydiant awyrofod yn arddangos eu sgiliau a'u gwybodaeth. Rwyf am longyfarch ein tîm a phawb a gymerodd ran yn hyn. "

Mae gan Brifysgol Dayton hanes balch o addysg peirianneg awyrennol ac yn gartref i ganolfan Llu Awyr yr Unol Daleithiau Wright-Patterson. Mae'n brif brifysgol Gatholig yr Unol Daleithiau ar gyfer peirianneg a datblygiad noddedig.

Cafodd Prifysgol Glyndŵr ei hefelychydd hedfan Merlin yn 2009. Mae'r darn uwch-dechnoleg o offer wedi'i gynllunio i ailadrodd mor agos â phosibl y profiad o hedfan awyren - a'r dechnoleg pheirianneg sy'n eu tanategu.

Ewch yma i gael rhagor o wybodaeth am astudio Peirianneg Awyrennol ym Glyndŵr.

Top