Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig

WGU Logo
WGU ten years

Prifysgol yn cefnogi canwr ar daith elusennol o amgylch Cymru

Mehefin 6, 2015

Awyr Las testun

Mae Prifysgol Glyndŵr yn annog staff a myfyrwyr i ddangos eu cefnogaeth i daith mawr ar gefn beic.

Mae'r Brifysgol yn Wrecsam yn cefnogi apêl y Gwasanaeth Iechyd Genedlaethol, Awyr Las, er mwyn codi cymaint o arian â phosibl ar gyfer Her Cylchdaith Cymru.

Gwahoddir beicwyr o bob oedran i ymuno â’r canwr fyd-enwog, Rhys Meirion, ac enwogion eraill ar gyfer rhan gyntaf y daith wyth diwrnod, taith Recycle o Fodelwyddan i Gaernarfon ar ddydd Sadwrn 4 Gorffennaf.

Bydd Rhys ac 11 o’i ffrindiau, gan gynnwys y gantores, dawnswraig a chyflwynydd o Lansannan Tara Bethan, a'r actor a chanwr Bryn Fôn, yn defnyddio cludiant rhyfedd i deithio o gwmpas y wlad.

Bydd y grŵp yn cyrraedd Wrecsam ar ddydd Sadwrn 11 Gorffennaf, lle byddant yn teithio ar fws heb do heibio Ysbyty Maelor cyn orffen yn Eisteddfod Ryngwladol Llangollen.

Bwriad Her Cylchdaith Cymru yw hyrwyddo'r angen i siarad gyda anwyliaid am roi organau ac i godi ymwybyddiaeth o'r ddeddf eithrio newydd a fydd yn dod i rym o’r 1af o Ragfyr eleni.

O dan y ddeddf newydd, oni bai fod rhywun wedi datgan dymuniad i beidio â bod yn rhoddwr, ystyrir bod nad oes ganddynt unrhyw wrthwynebiad i'r rhodd.

Meddai Rhys: "Rwy'n gwybod o brofiad personol pa mor bwysig yw hi i drafod dymuniadau am roi organau.

"Rwy'n falch iawn i wneud rhywbeth yn awr ochr yn ochr â'r tîm gwych a gefnogodd fy nheulu pan fu farw fy chwaer Elen dair blynedd yn ôl ac a helpodd i sicrhau bod cafodd dymuniadau Elen eu parchu."

Bydd y beicwyr yn gadael Ysbyty Glan Clwyd, Bodelwyddan, ar ôl Rhys a'r enwogion eraill dechrau eu hantur.

Bydd y beicwyr yn teithio trwy golygfeydd gwych ar gyfer y darn cyntaf o 60km ar hyd yr arfordir cyn cwrdd â’r herwyr ym Mangor am yr hyn sy'n cael ei ddisgrifio fel "darn arbennig o gyffrous o Gylchdaith Cymru".

Bydd y beicwyr yna'n parhau ar i Gaernarfon, lle byddant yn cwrdd unwaith eto â'r herwyr Cylchdaith Cymru, a fydd wedi cymryd at y moroedd, am fwy o hwyl a rhyfeddodau. Bydd y darn yma o 12 km yn fyrrach ac felly yn fwy addas ar gyfer beicwyr newydd a theuluoedd.

Meddai’r Ymgynghorydd Gofal Dwys ac yn un o Arweinwyr Clinigol Organau, Sam Sandow, sy'n helpu i drefnu'r daith: "Mae Recycle yn agored i bawb sy'n mwynhau beicio.

"Bydd yr arian a godir trwy'r daith a gweithgareddau eraill yn ystod y misoedd nesaf yn helpu pobl ar ddwy ochr o roi organau - teuluoedd y rhoddwyr a chleifion yng Nghymru sy'n aros am organ."

Ychwanegodd Is-Ganghellor Dros Dro Prifysgol Glyndŵr, yr Athro Graham Upton, "Mae hwn yn achos anhygoel ac rydym yn falch iawn i'w gefnogi. Gobeithiwn weld pob un o'n staff a myfyrwyr yn cymryd rhan a'r gymuned gyfan yn dod allan i ddymuno dda i Rhys a'r tîm ar y diwrnod. "

Ymhlith y cefnogwyr a noddwyr eraill yw S4C, Heno, Cyfrifwyr Gardners, Virgin Trains, BT, Huws Gray, ac Ynni Llanw Gogledd Cymru.

Am fwy o wybodaeth am y digwyddiad hwn neu i gofrestru eich lle, ewch i www.lapof.wales neu cysylltwch â Jayne yn Jlloevents@outlook.com neu ar 07881578105.

Top