Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig

WGU Logo
WGU ten years

Bydd myfyrwyr balch yn arddangos y gorau o Wrecsam mewn digwyddiad arloesol

Chwefror 21 2014

madeinwrexham

Bydd myfyrwyr balch yn arddangos y gorau o Wrecsam mewn digwyddiad arloesol.

Bydd myfyrwyr trydedd flwyddyn o radd Rheoli Busnes a Digwyddiadau Prifysgol Glyndŵr yn cynnal ‘Gwnaed yn Wrecsam’ ar Fawrth yr 8fed.

Bydd y criw yn dod â hufen y sir at ei gilydd, o arweinwyr diwydiant i gerddorion i chwaraeon a chyrff chymdeithasol. 

Yn rhedeg o 10am tan 2pm ym mhrif adeilad campws Plas Coch, bydd y digwyddiad yn cydfynd â Diwrnod Agored y Brifysgol, a disgwylir iddo ddenu cefnogaeth gymunedol a channoedd o ddarpar fyfyrwyr ac ymwelwyr i’r dref. 

Meddai rheolwr y prosiect, Alexandra Huffen: “Mae’r tîm i gyd yn gyffrous iawn i fod yn gweithio ar y digwyddiad yma.

“Rydym yn gwybod fod Wrecsam yn dref fywiog, gyfeillgar gyda llawer i’w gynnig ac mae Prifysgol Glyndŵr yn lle gwych i astudio. Rydym eisiau rhannu ein profiadau positif gyda phobl a helpu Wrecsam a Glyndŵr i gael y gydnabyddiaeth maen nhw’n ei haeddu.

“Mae hyn yn golygu dod â’r gorau sydd gan y dref i’w gynnig at ei gilydd, felly rydym yn annog unrhyw un sy’n hoff o Wrecsam i gysylltu a’n helpu ni,” meddai.

“Bydd gennym lawer o stondinau a gweithgareddau a fydd yn arddangos y dref ac yn profi lle mor wych ydyw.” 

Mae’r tîm Gwnaed yn Wrecsam yn gobeithio y bydd hyn nid yn unig yn helpu i godi proffil y dref ond y bydd hefyd o fudd i ddarpar fyfyrwyr trwy roi mewnwelediad iddynt i fywyd prifysgol.

Mae’r dathliad yn darparu llwyfan ar gyfer busnesau ac elusennau i ennyn diddordeb a siarad am yr hyn y maent yn ei wneud. 

Bydd cerddorion yn perfformio’n fyw a bydd myfyrwyr presennol wrth law i gynnig cyngor ac ateb unrhyw gwestiynau y gallai fod gan ddarpar fyfyrwyr. 

Bydd y criw hefyd yn amlygu gwaith cynhyrchwyr lleol, cwmnïau llwyddiannus, arwyr o fyd chwaraeon a chynfyfyrwyr Prifysgol Glyndŵr.

Yn eu plith y mae cyfarwyddwr Downton Abbey, Brian Percival, sydd ag atgofion annwyl o’i gyfnod yn y dref.

Yn gynfyfyriwr o Ysgol Gelf a Dylunio Gogledd Cymru Glyndŵr, y mae’n awr yn adnabyddus fel un o brif gyfarwyddwr y DU ar ôl iddo lywio’r opera sebon ar ITV i boblogrwydd byd-eang.

Meddai: “Helpodd Wrecsam fi i weld y byd mewn ffordd wahanol. Roedd yn brofiad rhagorol; cafodd fy meddwl ei agor i feddwl mewn ffordd newydd, greadigol a gweledol, oedd yn rhywbeth nad oeddwn wedi’i brofi o’r blaen.

“I’r Brifysgol y mae’r diolch am agor fy llygaid i harddwch sinema, a buaswn yn annog eraill i fod yn rhan o deulu Glyndŵr, achos unwaith y byddwch wedi astudio yno, bydd yn aros yn eich calon am byth.” 

Mae’r digwyddiad ei hun yn rhan o’r radd Rheoli Busnes a Digwyddiadau a grëwyd gan fyfyrwyr, sy’n gobeithio y bydd yn mynd ymlaen i fod yn ddigwyddiad blynyddol. 

Meddai Alexandra: “Yn ystod ein hamser yma yng Nglyndŵr, roeddem yn siomedig o weld fod Wrecsam yn amlwg yn cael ei anwybyddu ac yn cael ei ddarlunio weithio mewn ffordd negyddol. 

“Rydym eisiau i bobl, darpar fyfyrwyr yn enwedig, brofi ochr o Wrecsam sydd ddim yn ddigon hysbys. Y neges yw fod Wrecsam yn lle gwych i fyw, gweithio ac astudio ynddo.”

Am fwy o wybodaeth neu i gyfranogi, ewch i’r dudalen Facebook www.facebook.com/MadeInWrexham neu dilynwch y grŵp ar Twitter @MadeinWrexham. Fel arall, ebostiwch info@madeinwrexham.com.

Am fwy o wybodaeth am Ddiwrnod Agored Prifysgol Glyndŵr, ewch i’r wefan: www.glyndwr.ac.uk

 

 

 


Top