Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig

WGU Logo
WGU ten years

Technoleg mewn addysg

Pic

Cafodd effaith technolegau newydd ar addysg a dysgu ei drafod ym Mhrifysgol Glyndŵr i ddechrau’r flwyddyn newydd.

Cafodd dyfeisiadau newydd fel dôm dysgu arloesol a gafodd ei greu gan adran gyfrifiadurol y Brifysgol a Thechniquest Glyndŵr sylw symposiwm dysgu’r Brifysgol a gynorthwywyd gan dechnoleg.

Mae’r dôm a ddefnyddir i gynorthwyo dysgu myfyrwyr ar cyrsiau iechyd, cyfryngau digidol a seicoleg, yn galluogi i fyfyrwyr weld, cyffwrdd, clywed a  hyd yn oed arogli tra eu bod nhw yn y dôm trwy ddefnyddio technoleg, mwg, tonnau sain a ‘gollyngwr arogl’.

Siaradwr gwadd yn y digwyddiad oedd Mark Stiles, Athro Emeritws ym Mhrifysgol Swydd Stafford, a siaradodd am ei brofiad ei hun o ddefnyddio technoleg mewn addysg.

Cafwyd trafodaethau hefyd ar e-ddiogelu oddi wrth Henry Platten o eTreble9 a thwf yng Nghyrsiau Enfawr Agored Arlein (MOOCs) sy’n darparu prifysgolion â ffyrdd arloesol o gyrraedd cynulleidfaoedd newydd.

Siaradodd myfyrwyr o raglen gradd Darlledu, Newyddiaduraeth a Chyfathrebu Cyfryngol y Brifysgol am rym dysgu a arweinir gan fyfyrwyr, gan datgelu sut yr arweiniodd prosiect rhyngadrannol at gynhyrchu fideo ar-lein newydd sy’n mynd â darpar fyfyrwyr o gwmpas campws Wrecsam y Brifysgol.

Meddai llefarydd ar ran Canolfan Dysgu, Addysgu ac Asesu’r Brifysgol “Mae technoleg yn newid y ffordd y mae athrawon yn dysgu yn gyflym ac ar yr un pryd y mae’n cynorthwyo i wella profiad dysgu’r myfyrwyr.

“Roedd y symposiwm yn gyfle ardderchog i athrawon o bob rhan o’r Brifysgol dysgu am gyfleoedd newydd i wella’r profiad dysgu.

Top