Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig

WGU Logo
WGU ten years

Mae actor wedi ysgrifennu ei ddrama gyntaf

Text

Yn dilyn gyrfa dros 30 mlynedd yn y theatr mae actor, sydd fel arfer yn sicrhau gweithredu effeithiol campws prifysgol, wedi ysgrifennu ei ddrama gyntaf.

Bydd Mark Newman, rheolwr gwasanaethau campws ym Mhrifysgol Glyndŵr, yn gwylio perfformiad cyntaf ei ddrama, Useless Beauty,  yn Theatr Stiwdio’r Fforwm yng Nghaer fis Chwefror. 

Mae’r comedi du, gyda chast o bedwar, yn adrodd stori o ddigwyddiadau noson pan wahoddodd pâr priod ddau ffrind am ginio.

Yn dilyn cyfnod hir o actio a chyfarwyddo ar gyfer y llwyfan, penderfynodd Mark droi at ysgrifennu ei ddrama ei hun ar ôl cael ysbrydoliaeth gan waith cydweithwyr a chyfeillion o fyd y theatr.

Meddai Mark: “Dwi wedi ysgrifennu sawl nofel dros y blynyddoedd, er na chawson nhw eu cyhoeddi, felly dwi’n hen law ar roi pen i bapur – ond byth, hyd yma ar gyfer y llwyfan.

Dechreuais ei hysgrifennu y llynedd a dan ni wedi perfformio dau ddarn ugain munud er mwyn i  gynulleidfa gael ei hyd a’i lled. Fedrwch chi byth bod yn siŵr pa mor dda y mae drama nes iddi gael ei pherfformio’n gyhoeddus am y tro cyntaf. Ond roedd yr adborth o’r darnau yn dda felly, gobeithio y bydd yn llwyddiant.

Ar ôl graddio yn Astudiaethau Theatr a Saesneg o Brifysgol Caer, mae Mark wedi bod yn gweithio gyda Tip Top Productions am dros 15 mlynedd a bydd y ddrama yn rhan o raglen y grŵp theatr.

Ymunodd â Phrifysgol Glyndŵr 13 mlynedd yn ôl o Theatr y Gateway  gynt yng Nghaer lle bu’n ddirprwy rheolwr tŷ.

“Hoffwn i gael adolygiad o’r ddrama os yn bosibl er mwyn imi ei danfon at asiantau neu gwmnïau digwyddiadau eraill i geisio cael  hyd i rywun i berfformio’r ddrama rhywle arall.

Dwi wedi gweithio gyda’r cast o blaen. Mae ambell sioc yn y ddrama ond mae llawer o hiwmor hefyd.

Beth bynnag fydd yn digwydd pan gyrhaeddith y llwyfan, mae wedi bod yn brofiad diddorol a buddiol i roi fy arian ar fy ngair

“Wedi’r cyfan, dylai fod gen i  ryw syniad o beth sy’n gweithio ar y llwyfan ar ôl bod yn gysylltiedig â’r theatr mor hir.”

Y mae Useless Beauty yn Theatr Stiwdio’r Fforwm, Caer o ddydd Iau 13 Chwefror hyd at Sadwrn 15 Chwefror. Y mae  pob perfformiad yn cychwyn am 7.30 ac mae tocynnau yn costio £7.

Am fwy o fanylion neu i brynu tocynnau ymwelwch â www.tiptpoproductions.co.uk neu ffonio 01244 341296

Top